Vpis

Vpis na študijske programe v študijskem letu 2023/2024 je zaprt. 

Spremljajte naše aktualne dogodke in novice za vse sveže informacije ali se prijavite na Novičnik SFU Ljubljana.

Odgovore na pogosta vprašanja povezana z vpisom lahko najdete tudi na povezavi (FAQ).

Več o vpisnem postopku v študijske programe SFU Ljubljana si preberite v nadaljevanju. 

Pogoji za vpis v posamezni študijski program

A) V študijski program 1. stopnje fakultetnega študija Psihoterapevtske znanosti se lahko vpiše:

 

1.a. Kdor je opravil maturo,
1.b. Kdor je opravil poklicno maturo po ustreznem programu za pridobitev srednje strokovne izobrazbe z istega strokovnega področja ter izpit iz enega od predmetov mature (psihologije ali tujega jezika, v kolikor ta ni bil del poklicne mature).
1.c. Kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

2. Kdor je opravil sprejemni razgovor s članom sprejemne komisije oz. se je udeležil tridnevnega sprejemnega seminarja. Kandidat bo sprejet, če to podpre tudi član sprejemne komisije oz. vodja seminarja.

3. Kdor ima dovolj dobro znanje angleščine.

Če bo sprejet sklep o omejitvi vpisa, bodo kandidati iz točk a. in c. izbrani po kriteriju doseženih točk splošnega učnega uspeha v tretjem in četrtem letniku (40% točk) in splošnega učnega uspeha pri maturi oziroma poklicnem izpitu (60% točk). Kandidati iz točke b. pa bodo izbrani glede na splošni uspeh pri poklicni maturi (40% točk), splošni uspeh v 3. in 4. letniku (40% točk) in uspeh pri izpitu iz maturitetnega predmeta (20% točk).

Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

Vpisnih mest je 50, vendar lahko Svet zavoda SFU Ljubljana s posebnim sklepom odloči za povečanje vpisnih mest.

 

 B) V študijski program 2. stopnje fakultetnega študija Psihoterapevtske znanosti se lahko vpiše:

 

1. Kdor je končal študijski program prve stopnje s področja psihoterapevtske znanosti.

2. Kdor je končal študijski program prve stopnje z drugega sorodnega področja (tudi v tujini). Kandidat mora pred vpisom opraviti še s pravilnikom SFU Ljubljana določene študijske obveznosti iz akreditiranega programa prve stopnje Psihoterapevtske znanosti.

Na podlagi predloženega programa prvostopenjskega študija, ki ga je kandidat opravljal, in drugih dokazil o osvojenih kompetencah, Komisija za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana kandidatu določi dodatne študijske obveznosti glede na predpisan diferencialni program.

Diferencialni program vsebuje vsebine študija na prvi stopnji.

Vpisnih mest je 30, vendar lahko Svet zavoda SFU Ljubljana s posebnim sklepom odloči za povečanje vpisnih mest.

 

C) V študijski program 1. stopnje fakultetnega študija Psihologije se lahko vpiše:

 

1. Kdor je opravil splošno maturo.

2. Kdor je pred 01. 06. 1995 končal katerikoli štiriletni srednješolski program.

3. Kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

V primeru omejitve vpisa bodo kandidati iz točke 1. izbrani po kriteriju doseženih točk splošnega učnega uspeha v 3. in 4. letniku (40%) in splošnega učnega uspeha pri maturi (60%).

 

Dodatni pogoji:

 1. dovolj dobro znanje angleškega jezika;
 2. motivacijsko pismo;
 3. opravljen sprejemni razgovor s članom sprejemne komisije oz. udeležba na dvodnevnem sprejemnem seminarju, ki ga organizira SFU Ljubljana v času pred začetkom študijskega leta.

Kandidat bo sprejet, če njegov sprejem podpreta tudi član sprejemne komisije oz. vodja sprejemnega seminarja.

Vpisnih mest je 50, vendar lahko Svet zavoda SFU Ljubljana s posebnim sklepom odloči za povečanje vpisnih mest.

 

D) V študijski program 2. stopnje fakultetnega študija Psihologije se lahko vpiše:

 

Osnovni pogoji

 1. Končana 1. bolonjska stopnja študija Psihologija ali
 2. Končano izobraževanje 1. stopnje psihologije v tujini

 

Dodatni pogoji

 1. Motivacijsko pismo;
 2. Sprejemni intervju/uvodni seminar.

 

Vpis na magistrski študij Psihologije iz drugih zaključenih dodiplomskih študijskih smeri

 1. Za vpis na magistrski študij Psihologije na SFU Ljubljana lahko zaprosijo študentje, ki so končali dodiplomski študij naslednjih sorodnih smeri: Socialno delo, Socialna pedagogika, Specialna in rehabilitacijska pedagogika, Pedagogika in Andragogika, Biopsihologija.
 2. Za kandidate, ki so zaključili dodiplomski študij Psihoterapevtska znanost, ponujamo dve možnosti prehoda v magistrski program. Več informacij o tem prejmete na povezavi.

Vpisnih mest je 30, vendar lahko Svet zavoda SFU Ljubljana s posebnim sklepom odloči za povečanje vpisnih mest.

 

E) V študijski program Psihoterapevtske propedevtike se lahko vpišejo:

 

1. Kandidati, ki imajo visokošolsko izobrazbo katerekoli smeri (VII raven v skladu s SOK oz. VI/II raven po Uredbi).* 

2. Po skrajšanem programu (z diferencialnimi izpiti):

– zdravniki, psihologi, socialni delavci in socialni pedagogi,

– strokovnjaki sorodnih disciplin, ki so že končali kakšno izobraževanje iz psihoterapije.

3. Za kandidate s V. stopnjo izobrazbe je študij Psihoterapevtske propedevtike smiseln predvsem v primerih, ko že delajo z ljudmi (npr. telefon v stiski, medicinske sestre…) in bi želeli dopolniti svoja znanja in veščine z osnovnimi znanji iz psihoterapije.

4. Pogoje za vpis izpolnjuje tudi, kdor je opravil enakovredno izobraževanje v tujini.

 

Vpisnih mest je 20, vendar lahko Svet zavoda SFU Ljubljana s posebnim sklepom odloči za povečanje vpisnih mest.

 

F) V študijske programe specialističnih študijev psihoterapije se lahko vpiše:

 

1. Kdor je končal študijski program Psihoterapevtske propedevtike in ima končano visokošolsko izobrazbo katerekoli smeri (VII raven v skladu s SOK oz. VI/II raven po Uredbi).*

2. Kdor ima po sklepu Komisije za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana pravico opravljati Psihoterapevtsko propedevtiko po skrajšanem programu (več na povezavi).

V vsakega izmed razpisanih psihoterapevtskih pristopov sprejmemo 15 kandidatov. Komisija za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana se lahko s posebnim sklepom odloči za povečanje števila vpisnih mest (do 20 na psihoterapevtski pristop).

 

*! POMEMBNO! Za zaključek in pridobitev specialistične diplome SFU Ljubljana je zahtevana zaključena naslednja STOPNJA IZOBRAZBE:

1. v skladu z Uredbo o uvedbi in uporabi klasifikacijskega sistema izobraževanja in usposabljanja

1.1 Predbolonjski programi: univerzitetni programi (VII) oz.

1.2 Novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VII)

2. v skladu z Zakonom o slovenskem ogrodju kvalifikacij (SOK)

2.1 Predbolonjski programi: univerzitetni programi (VIII) oz.

2.2 Novi Bolonjski programi: magisteriji stroke (za imenom)- 2. bolonjska stopnja (VIII)

Vpisni postopek

Prijavnico s prilogami oddate preko elektronske vpisnice:

REGISTRACIJA UPORABNIKA

Po registraciji boste v sistemu lahko oddali vašo prijavnico, za celoten postopek se navodila nahajajo na vsakem od korakov.

OPOMBA: v študijskem letu 2022/23 smo prvič uvedli elektronski sistem za oddajo prijavnic v študijske programe. Zato vas naprošamo za razumevanje, v primeru, da nekatere funkcije morda še ne bodo delovale kot bi morale. Hkrati bi vas prosili, da nam sporočite vsakršne napake ali težave, pa tudi dobre lastnosti, ki jih boste zaznali pri uporabi novega sistema. Tako nam boste pomagali, da odpravimo nepravilnosti v sistemu oz. sistem še nadgradimo.

Obvezne priloge vpisnici so:

 • pri notarju ali na upravni enoti overjeno kopijo maturitetnega spričevala oz. diplome najviše dosežene izobrazbe* (original pošljite po pošti),
 • motivacijsko pismo,
 • življenjepis,
 • kopija potrdila o plačani vpisnini,
 • učni načrti in izpis ocen predhodnega študija (samo za kandidate, ki se vpisujejo v diferencialne programe!),
 • v slovenščino prevedeno potrdilo o akreditiranosti študijskega programa- v kolikor ste predhodno izobraževanje zaključili na ustanovi v tujini (kandidatom, ki so izobrazbo pridobili v Sloveniji potrdila o akreditiranosti ni potrebno prilagati).

Neobvezne priloge vpisnici so:

 • fotokopije potrdil o morebitnih izobraževanjih s področja psihoterapije ali psihologije,
 • fotografija za osebni dokument v e-obliki (samo za kandidate, ki se vpisujejo v fakultetne programe – za izdelavo študentske izkaznice, vsaj 1 MB).

*kandidati, ki v tekočem letu šele opravljate maturo nam maturitetno spričevalo pošljete naknadno - več usmeritev najdete v navodilih v sami prijavnici.

 

V kolikor potrebujete pomoč pri oddajanju elektronske vpisnice se lahko obrnete na sodelavke v Referatu SFU Ljubljana:

 

Uradne ure za klice:

Tor/Sre od 9.00 do 12.00 ure
Čet/Pet od 13.30 do 16.30 ure

 

UVODNI SEMINAR

Uvodni seminar je obvezen za vse, ki se prvič vpisujejo v študijske programe na SFU Ljubljana.

Tridnevni uvodni seminar (PET-NED) za kandidate, ki se vpisujejo v študijske programe psihoterapije, poteka pod vodstvom izkušenih psihoterapevtov v obliki skupinske terapije.

Dvodnevni uvodni seminar (PET-SOB) za kandidate, ki se vpisujejo v študijske programe psihologije, poteka pod vodstvom izkušenih psihologov.

Vodja seminarja lahko presodi, da posamezni kandidat potrebuje dodatni individualni razgovor.

Uvodni/sprejemni seminarji in sprejemni individualni pogovori potekajo med majem in septembrom vsako leto. Vsak kandidat v roku dveh tednov po uvodnem/sprejemnem seminarju prejme obvestilo o tem, da je sprejet v program oz. da mora opraviti še dodatni razgovor ali poslati manjkajoče dokumente.

Vpisnino v znesku 395 evrov (samo ob prvem vpisu v katerikoli program SFU Ljubljana!), v katero so vključeni stroški vpisa ter vodenja uvodnega/sprejemnega seminarja je potrebno poravnati na transakcijski račun SFU Ljubljana (glej dokument Splošni pogoji vpisa). Vpisnina ne vključuje stroškov prevoza, nastanitve in prehrane, nastalih v okviru seminarja.

Kontakt za informacije o vpisu

Za vse informacije o vpisu v SFU študijske programe in izobraževanja lahko kontaktirate:

Referat za študentske in študijske zadeve

referat@sfu-ljubljana.si

+386 (0)1 425 44 33

 

Za dodatne informacije o diferencialnih programih in psihoterapevtskih pristopih lahko kontaktirate:

Polona Greif, namestnica vodje študijskih programov psihoterapije SFU Ljubljana

polona.greif@sfu-ljubljana.si

 

Za dodatne informacije o diferencialnih programih na programu Psihologija:

dr. Andreja Poljanec, vodja oddelka za psihologijo SFU Ljubljana

andreja.poljanec@sfu-ljubljana.si

Vpis obstoječih študentov v višji letnik ali v drug študijski program pri nas

Vsi vpisi naših obstoječih študentov v višji letnik oz. v nov študijski program pri nas bodo potekali v okviru drugega vpisnega roka v mesecu juniju (od 1.6.2023 dalje).