Zapri meni

Knjižnica SFU Ljubljana

SFU Ljubljana - knjižnica - gradivo - izposoja - psihoterapija  - psihologija

 

Knjižnica SFU Ljubljana je visokošolska knjižnica zaprtega dostopa in specializirani informacijsko-dokumentacijski center, namenjen študentom in članom knjižnice, ki iščejo gradivo s področij psihoterapevtske znanosti, psihoterapije, psihologije in osebne rasti. Naša poslanstvo je zagotavljanje kakovostnih informacijskih in knjižničnih storitev ter podporo študiju in raziskavam na teh področjih.

Knjižnica SFU Ljubljana je vključena v vzajemni katalog sistema COBISS, kar omogoča enostaven dostop do bogate zbirke gradiva. Naša zbirka obsega knjige, revije, znanstvene članke in druge vire, ki so ključni za študij in raziskovanje na področjih psihoterapije in psihologije.

Čitalnica knjižnice SFU Ljubljana je namenjena študentom SFU Ljubljana in članom knjižnice. Uporaba čitalnice je možna po predhodnem dogovoru. Za rezervacijo čitalnice pišite na knjiznica@sfu-ljubljana.si ali se dogovorite osebno v referatu oziroma na recepciji.

Veselimo se vašega obiska in smo vam na voljo za vsa dodatna vprašanja ter pomoč pri iskanju in uporabi gradiva.

Iskanje in izposoja knjižničnega gradiva

Knjižnica je zasnovana na principu zaprtega dostopa – do knjižničnega gradiva fizično ni mogoče dostopati, ampak se gradivo pregleduje s pomočjo spletne baze COBISS/OPAC. Izbrano gradivo nato naročite oz. rezervirate in ga prevzamete v knjižnici v času delavnih ur ali po dogovoru.

Knjižnično gradivo v COBISS/OPAC sistemu lahko iščete neposredno v bazi podatkov SFU Ljubljana (akronim: SFUFPZ).

Knjižnica SFU Ljubljana izposoja knjižnično gradivo na dom in v čitalnicoRok izposoje za monografske publikacije je 14 dni oziroma za serijske publikacije 7 dni, razen tekočega letnika.

Na dom knjižnica ne izposoja diplomskih del, magistrskih in doktorskih del, raziskovalnih projektov, tekočih letnikov serijskih publikacij ter drugega gradiva, ki je namenjeno le za čitalnico. Čitalniško gradivo mora biti primeru izposoje vrnjeno v knjižnico še isti dan.

Mobilna različica COBISS-a.

Naročanje in rezervacija

Za izposojo na dom je potrebno proste izvode knjižničnega gradiva naročiti oz. rezervirati:

Rezervirati je možno tudi gradivo, ki je trenutno izposojeno drugemu uporabniku. Naročeno oz. rezervirano gradivo mora član knjižnice prevzeti najkasneje v roku 3 dni po prejemu obvestila, da je želeno gradivo na voljo za izposojo. Če član rezerviranega gradiva ne prevzame v navedenem roku, mora poravnati stroške za neizveden prevzem gradiva po veljavnem ceniku knjižnice. V izjemnem primeru, se lahko osebno dogovori v knjižnici za kasnejši prevzem.

Podaljšanje in zamudnina

Rok za izposojo gradiva se lahko podaljša, če si gradiva ni rezerviral drug uporabnik in če rok za izposojo ni potekel oz. če še ni bil poslan prvi opomin. Rok izposoje je možno podaljšati dvakrat. Najdaljši rok izposoje je 28 koledarskih dni za gradivo, ki ima osnovni rok izposoje 14 dni. Za gradivo, ki ima rok izposoje 7 koledarskih dni je najdaljši skupni rok izposoje 13 koledarskih dni.

Če član izposojevalni rok prekorači, mu knjižnica zaračuna zamudnino. 21. dan po preteku izposojevalnega roka knjižnica članu pošlje prvi opomin po elektronski pošti. Drugi in tretji opomin sledita v razmaku 21. dni. Član je dolžan poravnati stroške opominov in zamudnino po veljavnem ceniku. Če član odkloni plačilo ter izposojenega gradiva ne vrne, mu knjižnica ne dovoli nadaljnje izposoje gradiva, dokler ne poravna vseh svojih obveznosti (več v 13. členu Knjižničnega reda).

Gradivo je možno podaljšati na naslednje načine:

  • osebno v knjižnici v času delavnih ur knjižnice,
  • po telefonu v času delavnih ur knjižnice,
  • preko spletne storitve COBISS – Moja knjižnica.
Medknjižnična izposoja

Knjižnica SFU naroča za svoje uporabnike knjižnično gradivo oziroma dokumente, ki jih nima v lastnih knjižničnih zbirkah, iz drugih knjižnic v Sloveniji in tujini. Storitev je namenjena le aktivnim članom knjižnice in je plačljiva po veljavnem ceniku.

Gradivo za medknjižnično izposojo lahko uporabnik naroči osebno, po pošti, po elektronski pošti (knjiznica@sfu-ljubljana.si) ali prek spletne storitve COBISS – Moja knjižnica. V naročilu je potrebno navesti točne podatke gradiva, ki ga član želi naročiti s pripisom, da bo poravnal stroške medknjižnične izposoje ob samem prevzemu gradiva.

Prek medknjižnične izposoje knjižnica posreduje tudi gradivo iz lastnih knjižničnih zbirk celotni visokošolski in znanstveno raziskovalni javnosti. Kopije dokumentov izdela in posreduje v skladu z avtorskopravno zakonodajo (več v 21. členu Knjižničnega reda).

E-knjige in e-viri

KAIROS – Slovenska revija za psihoterapijo je uradna revija Slovenske krovne zveze za psihoterapijo. V njej so objavljeni prispevki z vseh področij psihoterapije in tudi z njenih mejnih interdisciplinarnih področij. Na spletni strani so na voljo revije v elektronski obliki.

International Psychotherapy Institute E-books – na portalu lahko dostopate do in prenašate brezplačne knjige iz področja psihoterapije pod okriljem Mednarodnega inštituta za psihoterapijo (v kolikor pri dostopanju do spletne strani ali pri prenašanju knjig naletite na težave, se lahko obrnete na knjiznica@sfu-ljubljana.si)

Psychotherapy Research (Society for Psychotherapy Research)

DLIB – Digitalna Knjižnica Slovenije.

Biografski portal  je skupen projekt Bavarske državne knjižnice, Zgodovinske komisije pri Bavarski akademiji znanosti, Avstrijske akademije znanosti in Fundacije Švicarskega zgodovinskega leksikona. Na portalu je mogoče dostopati do več kot 100.000 znanstveno zasnovanih biografij oseb z vseh družbenih področij in iz domala vseh obdobij nemške, avstrijske, švicarske in slovenske zgodovine.

Slovenska biografija – portal združuje tri slovenske biografske leksikone, ki so predhodno izšli v tiskani obliki: Slovenski biografski leksikon (1925–1991), Primorski slovenski biografski leksikon (1974–1994) in Novi Slovenski biografski leksikon, 1. zvezek s črko A (2013). Slovenska biografija predstavlja  na enem mestu temeljna biografska dela, ki so nastala pod peresi najpomembnejših slovenskih znanstvenikov, zlasti humanistov. Mnoga biografska gesla pomenijo ne le sintezo, marveč prava raziskovalna odkritja in so kot taka nepogrešljivo referenčno izhodišče raziskav na področju slovenske humanistike, družboslovja in zgodovine naravoslovnih ved.

Psihoanalitičarke – Biografski leksikon (stran v nemščini).

The Collection of the International Psychoanalytic University (COTIPUB) – zbirka elektronskega gradiva, povezanega s psihoanalizo.

The Other Scene – brezplačna elektronska revija o psihoanalizi (v ang, nem in fr). Originalni članki in ponovno objavljeni članki, ki so drugače težko dosegljivi; recenzije knjig o psihoanalizi in temah povezanih področij.

APA – The American Psychological Association, je največje svetovne združenje psihologov, ki združuje več kot 117,500 raziskovalcev, vzgojiteljev, zdravnikov, svetovalcev, študentov.  APA se trudi za priznanje psihologije kot znanosti in širjenje vloge psihologije v izboljševanju zdravja. Njihova misija je napredek v ustvarjanju, komunikaciji in aplikaciji psihološkega znanja, z namenom koristi družbi in izboljšanje človeških življenj.

Psyalpha je platforma znanja za psihoanalitike, namenjena strokovnjakom, študentom in zainteresiranim posameznikom. Projekt je v delu in stalnem razvoju. Trenutno je vsebina na platformi v nemškem jeziku, razen vsebina v zavihku Documentations, ki je v angleščini.

Paul Parin – pisatelj knjig, znanstvenih tekstov, kritičnih esejev, kratkih zgodb, prejemnik številnih priznanj in nagrad. Eden izmed ustanoviteljev znanstvene discipline etnopsihoanalize.

Članstvo in cenik

V knjižnico SFU se lahko včlanijo državljani Republike Slovenije in tuji državljani, ki so stari nad 18 let.

Članstvo v knjižnici SFU je brezplačno za študente, zaposlene in sodelavce SFU Ljubljana, vsi ostali pa morajo za pridobitev članstva poravnati strošek letne članarine. Vsi člani so dolžni poravnati tudi stroške medknjižnične izposoje in drugih plačljivih storitev, ki so določene v veljavnem ceniku knjižnice SFU Ljubljana (glej spodaj).

Član knjižnice ob vpisu podpiše pristopno izjavo, s katero potrjuje, da je seznanjen s Pravilnikom knjižnice in Knjižničnim redom ter da dovoljuje uporabo svojih osebnih podatkov v skladu z zakonom.

Vse spremembe svojih osebnih podatkov mora član sporočiti izposojevalcu ob prvem obisku knjižnice po spremembi.

Študenti SFU Ljubljana za člansko izkaznico knjižnice SFU Ljubljana uporabljajo študentsko izkaznico SFU Ljubljana, ki jo dobijo v začetku študijskega leta. Članska izkaznica ni prenosljiva na druge osebe. Zaposleni in sodelavci SFU Ljubljana si lahko gradivo izposojajo oz. svoje članstvo dokazujejo s predložitvijo veljavnega osebnega dokumenta.

 

CENIK Knjižnice SFU Ljubljana (dostopen tudi na povezavi)

LETNA ČLANARINA

Študenti SFU, sodelavci in zaposleni na SFU

Brezplačno

Vsi ostali (fizične osebe)

20 €

ZAMUDNINA (enota na dan)

Izposoja na dom

0,20 €

Neprevzeto naročeno oz. rezervirano gradivo

0,30 €

Pri izposoji iz čitalnice

6,00 €

OPOMINI

1. Opomin (po elektronski pošti)

0,50 €

2. Opomin (po elektronski pošti)

1,00 €

3. Opomin (pismeno in po elektronski pošti)

3,00 €

IZGUBLJENA LITERATURA

Stroški nabave

Dejanski stroški

Stroški obdelave

10,00 €

Bančni in dobavni stroški pri naročilu iz tujine

20,00 €

KAVCIJE IN ODŠKODNINE

Odškodnina za poškodovano gradivo

Dejanski stroški

Odškodnina za izvod, ki ga ni mogoče nabaviti

Stroški izvoda s podobno vsebino (po dogovoru s knjižnico SFU Ljubljana)

Nadomestna izkaznica

5,00 €

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA iz knjižnice SFU

Izposoja enote knjižnega gradiva

9,00 €

Fotokopija na stran, do 20 strani

5 €

Vsaka naslednja stran

0,15 €

Članek poslan elektronsko

4,00 €

MEDKNJIŽNIČNA IZPOSOJA iz slovenskih in knjižnic v tujini

Izposoja enote knjižnega gradiva

Stroški dobavitelja

Članek

Stroški dobavitelja

Članek poslan elektronsko

Cena dobavitelja

FOTOKOPIRANJE študijskega gradiva

Do 10 strani

Brezplačno

Vsaka naslednja stran

0,10 €

*Plačilo vseh storitev je možno le v knjižnici SFU Ljubljana, v prostorih SFU Ljubljana na Trubarjevi cesti 65, 1000 Ljubljana.

*Pri knjižničnih storitvah, navedenih v tem ceniku, se DDV ne obračunava (94. člen ZDDV-1, UR.L. 117/2006, 16. 11. 2006).

Urnik in kontakt

Knjižnica SFU Ljubljana se nahaja na sedežu SFU Ljubljana (Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana) in je odprta:

od torka do petka od 14.00 – 17.00 ure.

V tem času je možno v knjižnici naročiti gradivo osebno ali po telefonu (+386 (0) 69 721 620), osebno prevzeti naročeno oz. rezervirano gradivo in uporabljati čitalniško gradivo v prostorih fakultete.

Vse ostale dni v tednu in med prazniki je knjižnica zaprta, sprejema le naročila gradiva po elektronski pošti knjiznica@sfu-ljubljana.si oz. rezervacije gradiva preko servisa COBISS – Moja knjižnica.

Za prevzem oz. vračanje gradiva na druge dni v tednu se je potrebno predhodno dogovoriti.