Zapri meni

Psihoterapevtska znanost

psihoterapevtska znanost

 

SFU Ljubljana izvaja fakultetni študij Psihoterapevtske znanosti, pod okriljem Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju. Študij poteka po bolonjski shemi v dveh stopnjah:

 

 

Na SFU Dunaj se izvaja tudi doktorski program psihoterapevtske znanosti.

 

Ob upoštevanju meril Svetovne zdravstvene organizacije, da bi na tisoč prebivalcev potrebovali enega psihoterapevta, Slovenija še vedno močno zaostaja za evropskimi državami. Velike  potrebe po izobraženem kadru psihoterapevtov slednjega nedvomno uvrščajo med poklice  prihodnosti.

Študij Psihoterapevtske znanosti na SFU Ljubljana je preplet teorije, prakse in dela na sebi. Prav zadnje je ena izmed težjih in hkrati bolj izpopolnjujočih plati študija.

Glede na celotni obseg študija, ki se v bolonjskem sistemu vrednoti s kreditnimi točkami (en letnik prinese 60 kreditnih točk), študenti opravijo obveznosti ob popoldnevih med tednom in koncih tedna (petek 16:30 – 20:00, sobota 9:00 – 18:00 in z občasnimi dodatnimi termini, npr. ob nedeljah) v okviru predavanj, vaj, seminarjev in projektnega dela. Študenti imajo tako možnost študija ob delu.

Cenik šolnine študijskih programov je dostopen na povezavi.

Posebnosti študija Psihoterapevtske znanosti na SFU Ljubljana

TUTORSKE IN SUPERVIZIJSKE SKUPINE

Del študija so na prvi stopnji tudi ti. Tutorske in supervizijske skupine, ki omogočajo individualizacijo študija, saj povečujejo možnosti, da se študentje v malih skupinah lahko izrazijo, da slišijo drug drugega in so slišani v svojem procesu učenja. V tutorskih skupinah lahko reflektirajo teoretična znanja, evalvirajo študij, raziskujejo stik s seboj in vse svoje doživljanje, izkušnje, znanja poskušajo sestaviti v koherentno celoto. Na supervizijskih skupinah pa poročajo o svoji študijski praksi in razrešujejo dileme in vprašanja, ki se pojavljajo. 

 

SPECIALISTIČNE VSEBINE

V tretjem letniku prve stopnje študenti izberejo specialistične vsebine in namreč enega od možnih psihoterapevtskih pristopov; SFU Ljubljana vsako leto omogoča vpis v vsaj dva izmed sledečih: psihoanalitična psihoterapija, sistemska psihoterapija, gestalt psihoterapija, analitična psihologija, psihoterapija otrok in mladostnikov. Specialistične vsebine lahko študenti opravljajo tudi izven SFU Ljubljana, v različnih društvih in inštitutih, skupne vsebine fakultetnega študija pa opravijo v okviru SFU Ljubljana.

 

OSEBNA IZKUŠNJA

Osebna izkušnja (učna terapija), je oblika dela na sebi, v kateri študenti preizkusijo psihoterapevtske metode na lastni koži. Ta oblika prakse je edinstvena posebnost študija psihoterapije, saj pomeni, da mora bodoči psihoterapevt sprejeti enak proces dela na sebi, kot ga bodo nekoč sprejeli njegovi klienti.

 

PRAKSA

Pomemben del študija je praksa, ki poteka v več oblikah:

  • Praksa v psihosocialnih ustanovah z namenom, da se študenti seznanijo z različnimi oblikami psihosocialne pomoči ljudem. Za to obliko prakse študentom nudimo supervizijska srečanja v malih skupinah.
  • Psihosocialna praksa v SFU Ambulanti.
  • Psihoterapevtska praksa, ko študenti sami izvajajo terapije (sprva v naši ambulanti), in sicer pod redno supervizijo supervizorjev izbranega psihoterapevtskega pristopa.
  • Psihiatrična praksa, v kateri se študenti spoznajo s psihiatričnim zdravljenjem pacientov znotraj različnih starostih skupin in različnimi diagnostičnimi problematikami ter spoznavajo mrežo različnih profilov zaposlenih, ki sodelujejo pri zdravljenju psihiatričnih pacientov.

 

PSIHOTERAPEVTSKA AMBULANTA

Študentom omogoča nabiranje dragocenih praktičnih izkušenj. Ambulanta ponuja kvalitetne psihoterapevtske storitve izkušenih psihoterapevtov in predavateljev fakultete ter omogoča SFU specializantom različnih psihoterapevtskih pristopov, da začnejo z delom s klienti ter opravljajo psihoterapijo pod rednim mentorstvom supervizorjev in v interdisciplinarnem okolju.

 

ŠTUDIJSKE IZMENJAVE

V okviru Univerze Sigmunda Freuda, se spodbuja povezovanje med mednarodnimi podružnicami in matico na Dunaju. Tako obstaja možnost študijskih izmenjav za študente in gostovanja tujih predavateljev iz mednarodnih podružnic Univerze Sigmunda Freuda.