Druga izobraževanja

SFU Ljubljana skozi celotno leto organizira različne oblike izobraževanj, vezane na delo in kompetence psihoterapevtov, psihologov ter sorodnih poklicev, ki pomagajo ljudem v stiski. Večinoma so v ta izobraževanja vključene tako teoretične kot izkustvene vsebine s posameznega področja, spodbuja pa se tudi lastno samo-reflektivno delo udeležencev in vzajemno povezovanje spoznanj iz teorije in prakse.

Naša dodatna izobraževanja so lahko celoletna, večletna ali pa so enkratna oz. organizirana v nekaj srečanjih. Izvajajo jih predavatelji ali zunanji sodelavci SFU Ljubljana, ki so strokovnjaki za svoje področje. Po končanem izobraževanju dobijo slušatelji potrdilo o udeležbi s strani SFU Ljubljana.

 

Enoletno osnovno izobraževanje iz uporabe hipnoze v psihoterapiji in hipnopsihoterapije po Miltonu H. Ericksonu

Enoletno izobraževanje Svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki I: Otrok in mladostnik skozi prizmo odnosov

Enoletno izobraževanje Svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki II: Pomoč otroku in mladostniku skozi čustvene viharje

Enoletno osnovno izobraževanje iz uporabe modela reke življenja in analognih metod v psihoterapiji in svetovanju

 

 

 

 

 

Dvoletno usposabljanje iz supervizije 2023-25

Izobraževanja v okviru Psihološke svetovalnice

Drugi seminarji 2022 / 2023

Kontakt