Zapri meni

Fundacija Freud

Logo Fundacija Freud

 

Fundacija Freud, ustanova za razvoj psihoterapije (v nadaljevanju fundacija) je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo zakon, akt o ustanovitvi in statut.

Delovanje fundacije je javno. O svojem delu na področju splošno koristne dejavnosti in drugih oblik podpore v skladu z namenom ustanove fundacija obvešča javnost s pomočjo sporočil v sredstvih javnega obveščanja in drugih oblikah obveščanja.

Namen fundacije je:

 • spodbujanje akademskega študija in drugih oblik izobraževanja iz psihoterapije;
 • spodbujanje razvoja nacionalne mreže ponudnikov psihoterapevtskih storitev;
 • spodbujanje  raziskovanja na področju psihoterapije;
 • podpora uporabnikom psihoterapevtskih storitev;
 • štipendiranje na področju psihoterapije.
Namen FF

Namen fundacije je služiti javnemu dobremu s:

 • podporo razvoju študija in drugih oblik izobraževanja na področju psihoterapije;
 • podporo razvoju nacionalne mreže ponudnikov psihoterapevtskih storitev;
 • podporo raziskavam na področju psihoterapije;
 • podporo uporabnikom psihoterapevtskih storitev;
 • štipendiranjem na področju psihoterapije.
Aktivnosti FF

Fundacija uresničuje svoj namen z naslednjimi aktivnostmi:

 

 • razvoj študija in drugih oblik izobraževanja:
  • študij psihoterapije;
  • študij propedevtike;
  • neformalna izobraževanja za zunanje naročnike oz. uporabnike, ki se jih organizira na področju psihoterapije;

 

 • razvoj nacionalne mreže ponudnikov psihoterapevtskih storitev:
  • razvoj centrov za psihoterapijo in drugih organizacij, ki delujejo na področju psihoterapije in vključevanje mednarodnih povezav z organizacijami, ki delujejo na področju psihoterapije;
  • informiranje na področju psihoterapije znotraj nacionalne mreže in navzven;

 

 • izobraževanje - raziskovanje področja psihoterapije:
  • razvoj in podpora raziskovalcem in edukatorjem, ki delujejo na področju psihoterapije;
  • razvoj in podpora založniški dejavnosti in drugim oblikam strokovnega izdajateljstva;
  • podpora pri dodatnih usposabljanjih in izobraževanjih raziskovalcev in edukatorjev, ki delujejo na področju psihoterapije;
  • podpora za vzpodbujanje zaposlovanja na področju psihoterapije;

 

 • podpora uporabnikom psihoterapevtskih storitev:
  • omogočanje dostopnosti psihoterapevtskih storitev v okviru individualne, partnerske, družinske in skupinske psihoterapije;

 

 • štipendiranje na področju psihoterapije:
  • študentom v akademskih in neformalnih izobraževalnih programih na področju psihoterapije.
Uprava

Člani upravnega odbora Fundacije Freud:

Janko Bohak
Brigita Korpar
Tomaž Bole

 

Predsednica upravnega odbora Fundacije Freud:

Brigita Korpar

 

Glavni tajnik:

Denis Hilčer

Kontakt

Kontaktni naslov: Fundacija Freud, Rovšnikova ulica 2, 1000 Ljubljana

Prosimo vas, da za vse dodatne informacije pišete na e-mail naslov referat@sfu-ljubljana.si ali pokličite na telefonsko številko 01 425 44 33.