Komisija za študijske in študentske zadeve

Komisija za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana (KŠŠZ) se sestaja štirikrat na leto. Študenti lahko na komisijo naslovijo naslednje prošnje:

 

 • za vpis v višji letnik brez opravljenih zahtevanih obveznosti (pogojni vpis);
 • za priznavanje študijskih obveznosti (predmetov, prakse, itd.);
 • za odobritev dispozicije diplomskega ali magistrskega dela;
 • za pristop k zaključnemu izpitu/zagovoru;
 • za podaljšanje veljavnosti teme diplomskega ali magistrskega dela;
 • drugo.

 

Študenti prošnjo z vsemi ustreznimi prilogami in dokazili oddajo preko spletnega obrazca (na voljo ob prijavi v interni del spletne strani) vsaj 5 delovnih dni pred dnevom sklica seje KŠŠZ (sobote, nedelje in prazniki niso všteti). Prosimo vas, da nepopolnih vlog ne oddajate.

Ob oddaji prošnje je potrebno poravnati tudi stroške izdaje sklepov po ceniku SFU Ljubljana:

 

Izdaja odločb in sklepov (v skladu z veljavnim cenikom)

CENA

Sklep o priznavanju izpitov, opravljenih izven SFU Ljubljana

-

Sklep o priznavanju prakse

-

Sklep o prehodu v višji letnik brez opravljenih obveznosti

50,00 EUR

Sklep o priznavanju in vrednotenju izobraževanja ob vpisu neposredno v magistrski program in program Psihoterapevtske propedevtike (diferencialni program)

-

Sklep o pogojih za nadaljevanje oz. dokončanje študija (po pavziranju študija več kot 2 leti) 50,00 EUR

 

Študenti vlogi priložijo poravnan plačilni nalog z naslednjimi podatki:

Nalogodajalec: (podatki študenta)

Prejemnik: SFU Ljubljana, Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana

Koda namena: KŠŠZ SFU LJ

Znesek: (glej cenik zgoraj)

BIC banke prejemnika: KSPKSI22XXX

IBAN: SI56 3400 0101 5852 361

 

Datumi sklicev rednih sej Komisije za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana v študijskem letu 2021/22:

 • četrtek, 16. 9. 2021 (rok za oddajo: 9. 9. 2021) - v teku

 

 • četrtek, 11. 11. 2021 (rok za oddajo: 4. 11. 2021)
 • četrtek, 24. 2. 2022 (rok za oddajo: 17. 2. 2022)
 • četrtek, 19. 5. 2022 (rok za oddajo: 12. 5. 2022)
 • četrtek, 25. 8. 2022 (rok za oddajo: 18. 8. 2022)*
 • četrtek, 15. 9. 2022 (rok za oddajo: 8. 9. 2022)

 

*Seja bo namenjena le obravnavi vlog študentov za pristop k zagovoru in zaključnemu izpitu na 1. in 2. stopnji študija Pst znanosti ter zaključnih specialističnih izpitov.

Sklepi KŠŠZ bodo posredovani študentom po navadni pošti v roku 21 dni od datuma sklica sej KŠŠZ.

V primeru, da posamezno prošnjo procesira tudi SFU Dunaj ali druga delovna telesa SFU Ljubljana, je lahko rok izdaje sklepa daljši. V teh primerih lahko študenti preverite status svoje vloge preko e-pošte (referat@sfu-ljubljana.si).