Psihologija

študij psihologije SFU Ljubljana

 

SFU Ljubljana izvaja fakultetni študij Psihologije, pod okriljem Univerze Sigmunda Freuda na Dunaju. Študij poteka po bolonjski shemi v dveh stopnjah:

 

 

Izvajanje programa je potrjeno s strani Nacionalne agencije RS za kakovost v visokem šolstvu (NAKVIS), sklep št. 6033-4/2015/9 z dne 19.1.2017 in s strani Avstrijskega akreditacijskega organa AQ Austria (dne 12. 9. 2018). 

Program je sodoben in odgovarja na aktualne potrebe družbe ter posameznika v njej. Program je oblikovan v skladu s smernicami in standardi Evropske federacije psiholoških združenj (EFPA).

Glede na celotni obseg študija, ki se v bolonjskem sistemu vrednoti s kreditnimi točkami (en letnik prinese 60 kreditnih točk), študenti opravijo obveznosti ob popoldnevih in večerih med tednom ter vikendih (sobota 9:00 – 18:00) v okviru predavanj, vaj, seminarjev in projektnega dela.

Cenik šolnine študijskih programov je dostopen na povezavi.

 

Vpisni rok v študijske programe Psihologije na SFU Ljubljana za leto 2023/24 je odprt do 17. 9. 2023 oz. do zapolnitve prostih mest! 

 

 

Prednosti študija Psihologije na SFU Ljubljana
  • Angažirano poučevanje, individualiziran pristop in podpora pri študiju.
  • Učenje v manjših skupinah in oseben kontakt z učitelji.
  • Pod strokovnim mentorstvom predavateljev se SFU študentom omogoča zgodnje vključevanje v raziskovalne projekte.
  • Študenti so vključeni v tutorske skupine, kjer rešujejo sprotne težave med študijem, podajajo nove ideje, evalvirajo, se družijo in učijo poslušanja različnih mnenj ter drug drugega.
  • Tekom študija se povezujeta teorija in praksa v okviru učenja moderiranja pogovorov, tehnik vodenja pogovorov itd.
  • Poleg temeljnih znanj iz psihologije, študij vsebuje tudi delo na sebi v obliki vaj samozavedanja.
  • Možnost študijskih izmenjav in gostovanja predavateljev iz mednarodnih podružnic in matice Univerze Sigmunda Freuda.
  • Ker študij poteka ob popoldnevih in vikendih, to omogoča študentom delo ob študiju.
Psihologija za vsakogar - sklop dogodkov

"Psihologija za vsakogar" je naslov mesečnih tematskih dogodkov z gosti psihologi. Psihologija na zelo različne načine posega na mnoga področja našega življenja, včasih bolj včasih pa manj zavedno. Zato bo z nami vsakič strokovnjak, ki nam bo na poljudno-strokoven način približal vedo, ki se tiče prav vsakogar izmed nas!

Vabljeni, da se nam pridružite na dogodkih - aktualne dogodke lahko preverite na povezavi!

Vabljeni tudi, da obiščete youtube kanal SFU Ljubljana, kjer si lahko ogledate nekatere pretekle dogodke Psihologije za vsakogar.