Izposoja gradiva

Protokol obiska knjižnice SFU Ljubljana v času izrednih razmer v povezavi s SARS-CoV-2 (velja do nadaljnjega):

 

  • pred obiskom po telefonu ali e-pošti kontaktirajte knjižnico in se dogovorite za termin obiska v času uradnih ur knjižnice oz. po dogovoru,
  • ob prihodu pozvonite na zvonec Referata in počakate na zaposlenega, ki vas bo spustil v stavbo,
  • za identifikacijo imate s seboj osebni dokument ali študentsko izkaznico, s katero izkazujete svoje članstvo v knjižnici.

Za vračilo gradiva v knjižnico po telefonu ali e-pošti v knjižnico sporočite svoje podatke (ime, priimek) in se dogovorite za termin obiska.

Za vračilo gradiva v knjižnico po telefonu ali e-pošti v knjižnico sporočite svoje podatke (ime, priimek) in se dogovorite za termin obiska.

V nadalje je možna tudi uporaba čitalnice - seveda po predhodnem dogovoru. Uporaba čitalnica bo zaenkrat omogočena 1 osebi naenkrat. Za uporabo čitalnice pišite ali pokličite v knjižnico (v času uradnih ur) in se dogovorite za termin.

Vse obiskovalce knjižnice in čitalnice prosimo, da upoštevajo osnovne higienske ukrepe in priporočila NIJZ namenjena preprečevanju širjenja okužbe s SARS-CoV-2.

*************************************************************************************************************************

 

Iskanje in izposoja

 

Knjižnica je zasnovana na principu zaprtega dostopa – do knjižničnega gradiva fizično ni mogoče dostopati, ampak se gradivo pregleduje s pomočjo spletne baze COBISS/OPAC. Izbrano gradivo nato naročite oz. rezervirate in ga prevzamete v knjižnici v času delavnih ur.

Knjižnično gradivo v COBISS/OPAC sistemu lahko iščete neposredno v bazi podatkov Fakultete za psihoterapevtsko znanost SFU Ljubljana.

Knjižnica SFU Ljubljana izposoja knjižnično gradivo na dom in v čitalnicoRok izposoje za monografske publikacije je 14 dni oziroma za serijske publikacije 7 dni, razen tekočega letnika.

Na dom knjižnica ne izposoja diplomskih del, magistrskih in doktorskih del, raziskovalnih projektov, tekočih letnikov serijskih publikacij ter drugega gradiva, ki je namenjeno le za čitalnico. Čitalniško gradivo mora biti primeru izposoje vrnjeno v knjižnico še isti dan.

Mobilna različica COBISS-a.

 

Naročanje in rezervacija

 

Za izposojo na dom je potrebno proste izvode knjižničnega gradiva naročiti oz. rezervirati:

Rezervirati je možno tudi gradivo, ki je trenutno izposojeno drugemu uporabniku. Naročeno oz. rezervirano gradivo mora član knjižnice prevzeti najkasneje v roku 3 dni po prejemu obvestila, da je želeno gradivo na voljo za izposojo. Če član rezerviranega gradiva ne prevzame v navedenem roku, mora poravnati stroške za neizveden prevzem gradiva po veljavnem ceniku knjižnice. V izjemnem primeru, se lahko osebno dogovori v knjižnici za kasnejši prevzem.

 

Podaljšanje in zamudnina

 

Rok za izposojo gradiva se lahko podaljša, če si gradiva ni rezerviral drug uporabnik in če rok za izposojo ni potekel oz. če še ni bil poslan prvi opomin. Rok izposoje je možno podaljšati dvakrat. Najdaljši rok izposoje je 28 koledarskih dni za gradivo, ki ima osnovni rok izposoje 14 dni. Za gradivo, ki ima rok izposoje 7 koledarskih dni je najdaljši skupni rok izposoje 13 koledarskih dni.

Če član izposojevalni rok prekorači, mu knjižnica zaračuna zamudnino. 21. dan po preteku izposojevalnega roka knjižnica članu pošlje prvi opomin po elektronski pošti. Drugi in tretji opomin sledita v razmaku 21. dni. Član je dolžan poravnati stroške opominov in zamudnino po veljavnem ceniku. Če član odkloni plačilo ter izposojenega gradiva ne vrne, mu knjižnica ne dovoli nadaljnje izposoje gradiva, dokler ne poravna vseh svojih obveznosti (več v 13. členu Knjižničnega reda).

Gradivo je možno podaljšati na naslednje načine:

  • osebno v knjižnici v času delavnih ur knjižnice,
  • po telefonu v času delavnih ur knjižnice,
  • preko spletne storitve COBISS – Moja knjižnica.

 

Medknjižnična izposoja

 

Knjižnica SFU naroča za svoje uporabnike knjižnično gradivo oziroma dokumente, ki jih nima v lastnih knjižničnih zbirkah, iz drugih knjižnic v Sloveniji in tujini. Storitev je namenjena le aktivnim članom knjižnice in je plačljiva po veljavnem ceniku.

Gradivo za medknjižnično izposojo lahko uporabnik naroči osebno, po pošti, po elektronski pošti (knjiznica@sfu-ljubljana.si) ali prek spletne storitve COBISS – Moja knjižnica. V naročilu je potrebno navesti točne podatke gradiva, ki ga član želi naročiti s pripisom, da bo poravnal stroške medknjižnične izposoje ob samem prevzemu gradiva.

Prek medknjižnične izposoje knjižnica posreduje tudi gradivo iz lastnih knjižničnih zbirk celotni visokošolski in znanstveno raziskovalni javnosti. Kopije dokumentov izdela in posreduje v skladu z avtorskopravno zakonodajo (več v 21. členu Knjižničnega reda).