Mednarodna pisarna

Namen mednarodne pisarne je zagotoviti študentom, pedagoškemu in nepedagoškemu osebju vse potrebne informacije za organizacijo in izvedbo mednarodnih izmenjav, projektov in ostalih aktivnosti, povezanih z mednarodnimi aktivnostmi.

Mednarodna pisarna v sodelovanju z akademskim osebjem obravnava, koordinira in zagotavlja delovanje aktivnosti programov Erasmus+, mednarodnih projektov in izmenjav, bilateralnih dogovorov z ostalimi univerzami, kakor tudi znotraj Univerze Sigmunda Freuda.

 

Kontaktna oseba:

Jasna Možina
Mednarodna pisarna, Erasmus+ koordinator
jasna.mozina@sfu-ljubljana.si

+386 (0)1 425 44 33

Erasmus+

 Program Erasmus+ je program Evropske Unije, ki poteka v obdobju 2014-2020, in je namenjen podpiranju področij izobraževanja, usposabljanja, mladih in športa. Namenjen je vsem študentom, visokošolskim osebjem in praktikantom, ki želijo širiti svoj spekter znanj in izkušenj v tujini. Erasmus+ tako združuje dosedanje mednarodne programe EU Erasmus, Transveral, Leonardo, Grundtvig, Youth in Action. Na Fakulteti za psihoterapevtsko znanost bomo z oktobrom 2016 vključeni v program Erasmus+.

 

Ključne aktivnosti in cilji programa Erasmus+:

 

  • Pridobivanje dragocenih in raznovrstnih izkušenj na področju izobraževanja, dela in mreženja.
  • Mednarodna partnerstva med različnimi organizacijami in izobraževalnimi ustanovami z namenom modernizacije in sodelovanja med področjem izobraževanja in trgom dela.
  • Podpiranje mobilnosti posameznikov (od dijakov in študentov, do pedagoškega kadra)
  • Podpiranje strateških partnerstev med izobraževalnimi ustanovami, podjetij, nevladnimi in mladinskimi organizacijami ter lokalnimi in regionalnimi organi.

 

Projekti učne mobilnosti posameznikov so namenjeni spodbujanju mobilnosti za namene študija, usposabljanja, poučevanja, izobraževanja in prostovoljnega dela. Projekti obsegajo področja mobilnosti:

 

  • Šolskega osebja
  • Za poklicno izobraževanje in usposabljanje
  • V visokošolskem sektorju
  • V izobraževanju odraslih

 

Cilj in smisel programov Erasmus+ je omogočiti posameznikom širok nabor izkušenj, ki bodo prinašali dolgoročne pozitivne učinke na njihovo rast, sposobnost, strokovnost, tako na osebnem kot poklicnem področju. S povezavami različnih področij in organizacij spodbujajo razvoj, prenos in izvedbo inovativnih praks tako na lokalni kot globalni ravni, ter krepijo in modernizirajo sisteme izobraževanja, dela in usposabljanja mladine za njihovo sposobnost odzivanja na sodobne izzive.

 

Več o programih Erasmus+ si lahko preberete na uradni spletni strani.

Informacije CMEPIUS (Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja):

info@cmepius.si
+386 (0)1 586 42 51
www.cmepius.si
 

Koristne povezave:

 

Uradna Listina/Official Charter:

Erasmus listina za terciarno izobraževanje 2014-2020

 

Erasmus charter for higher education 2014-2020

Izmenjave znotraj SFU

Univerza Sigmunda Freuda spodbuja študente, da se udeležujejo izmenjav znotraj vej SFU, ki delujejo v različnih državah po Evropi.

Poleg izpostave v Ljubljani in seveda matice na Dunaju, delujejo izpostave Univerze Sigmunda Freuda tudi v Linzu, Parizu, Berlinu in Milanu.

 

Za več informacij o izmenjavah znotraj SFU se obrnite na mednarodno pisarno SFU Ljubljana oz. mednarodno pisarno specifične veje SFU.

 

Druga mendarodna sodelovanja

 SFU Ljubljana je v februarju 2019 sklenila dogovor o sodelovanju (MOU - Memorandum of understanding) s The Chicago School of Professional Psychology. Do jeseni 2019 bo v teku usklajevanje glede narave sodelovanja. 

 

logo