Karierni center SFU Ljubljana

Karierni center SFU Ljubljana nudi študentom celostno podporo na njihovi študijski in karierni poti.

 

Vsak posameznik se po opravljeni diplomi znajde na trgu dela. Ob tem se zaradi prepričanj, da je uspeh odvisen le od nas samih ali temu nasprotno, od širših družbenih dejavnikov, na katere sami nimamo vpliva, pogosto srečujemo z občutki negotovosti. Včasih se ne zavedamo vpliva, ki ga imamo sami in pomembnost dejavne vloge pri povezovanju z drugimi, ki nam je v takšnih okoliščinah lahko v pomoč. Zato vam SFU Ljubljana vam omogoča pomoč pri načrtovanju vaše poklicne in strokovne poti že v času vašega študija kot tudi po opravljenem študiju

Namen Kariernega centra SFU Ljubljana je v raziskovanju uresničljivih ciljev, vaših prednosti ter razvijanje dodatnih zaposlitvenih kompetenc. Z oblikovanjem individualnega načrta ter posledičnega svetovanja o nadaljnji karieri vam nudimo napotke pri prijavljanju na razpise za delovna mesta, oblikovanju kvalitetnih življenjepisov ter pri pripravi na zaposlitveni razgovor. Preko organiziranih delavnic (glej npr. aktualne dogodke Alumni kluba) vam omogočamo splošno informiranje o uspešnih praksah s strani starejših kolegov ter o možnostih za zaposlitev in izobraževanje tako doma kot v tujini.


Kontakt

PSIHOTERAPIJA: Polona Greif, polona.greif@sfu-ljubljana.si

PSIHOLOGIJA: dr. Andreja Poljanec, andreja.poljanec@sfu-ljubljana.si

Osebna srečanja po dogovoru.