Kategorija:
SFU Ljubljana
Objavljeno: 08. 06. 2023

Simpozij psihoterapije otrok in mladostnikov

Simpozij POM
okt 3
3. 10. 2023 at 9:00
SFU LJubljana, Trubarjeva 65

KJE SMO IN KAM GREMO?

Duševno zdravje otrok in mladostnikov je ključni temelj zdravega razvoja posameznika v zadovoljno, ustvarjalno, samostojno in v odnosih zdravo delujočo odraslo osebo. Izzivi, s katerimi se strokovnjaki soočamo zadnje desetletje pri delu z otroki in mladostniki, so vedno zahtevnejši, pojavnost načetega in celo okrnjenega duševnega zdravja otrok in mladostnikov pa vse večja.

Vsi, ki na različne načine prihajamo v stik z otroki in mladostniki, bodisi kot učitelji, vzgojitelji, svetovalni delavci, psihologi, zdravniki, psihoterapevti, psihiatri in nenazadnje starši, vsakodnevno skušamo odgovarjati na njihove duševne stiske. Pri tem pa se nemalokrat počutimo osamljeni v odgovarjanju na potrebe mladega prebivalstva, saj se zavedamo, da je k otroku in mladostniku potrebno pristopiti iz različnih koncev, ne kot posamezniki, ampak kot sodelavci in ga obravnavati celostno. To nas spodbuja na eni strani k nujnemu povezovanju in iskanju sinergije vseh, ki nudimo otroku ali mladostniku potrebno podporo, ter na drugi strani k razvoju boljše, morda celo nove prakse.

Simpozij o psihoterapiji otrok in mladostnikov, ki bo potekal, v torek, 3. oktobra 2023 na SFU Ljubljana, namenjamo vpogledu v nastalo stanje in potrebe otrok, mladostnikov in njihovih staršev v doseganju boljšega duševnega zdravja na eni strani, ter na drugi stanje in potrebe stroke, ki jih obravnava. Naša želja je,  da skupaj iščemo stičišča strokovnih služb, še posebej priložnosti povezovanja s psihoterapevtskimi podpornimi oblikami, ki so prisotne v slovenskem prostoru.

Prvi del simpozija bo namenjen prispevkom vabljenih predavateljev, ki bodo odstrli izzive posameznih strokovnih področij, kjer prihajajo v stik in obravnavo otrok in mladostnikov s stiskami in duševnimi težavami. Sledila bo okrogla miza, kjer bomo strokovnjaki različnih področij iskali stičišča in možnosti za medsebojno povezovanje z namenom celostne obravnave, nudenja najboljše podpore in pomoči otrokom, mladostnikom in njihovim staršem. 

 

PROGRAM SIMPOZIJA*

8.30- 9.00 Registracija udeležencev

9.00 – 9.15 uvodni pozdrav

9.15 – 10.15 plenarno predavanje dr. Andreja Poljanec

10.15 – 10.45 Obravnava otrok in mladostnikov na Centru za socialno delo, Irena Velič, CSD Šiška

10.45 – 11.15 Pogled primarnega pediatra na problematiko duševnega zdravja otrok in mladostnikov, Denis Baš, pediater ZD Kamnik

11.15 – 11.45 odmor

11.45 – 12.15 Kaj nam sporočajo podatki iz zadnjih let o  duševnem zdravju in vedenjih mladostnikov v Sloveniji?, doc. dr. Helena Jeriček Klašček, NIJZ

12.15 – 12.45 Anksiozne motnje pri otrocih in mladostnikih, Žiga Sernec, pedopsihiater in specializant integrativne psihoterapije

12 45 – 13.15 Pogled na duševno zdravje mladih in kaj lahko v šolah naredimo za njegovo krepitev, dr. Mojca Čerče, profesorica psihologije, izvajalka izobraževanj in delavnic za krepitev duševnega zdravja

13.15 – 13.30 odmor

13.30 – 14.30 okrogla miza (moderira doc. dr. Tatjana Rožič)

* SFU Ljubljana si pridržuje pravico do morebitnih sprememb glede vsebine in časovnice programa.

VSA MESTA NA SIMPOZIJU SO ZAPOLNJENA, PRIJAV NE SPREJEMAMO VEČ! 

PLAČILO IN KOTIZACUA

Kotizacija za simpozij znaša 20€, kotizacija mora biti plačana ob prijavi oz. najkasneje do 26. 9. 2023. Število mest na simpoziju je omejeno, vaše mesto bo rezervirano po prejemu plačila. Prijave zbiramo do vključno torka, 26. septembra 2023, ki jih oddate na povezavi

Udeleženci poravnajo znesek na transakcijski račun SFU Ljubljana: SI56  3400 0101 5852 361, Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana (Banka Sparkasse d.d., C. v Kleče 15, Ljubljana), s pripisom namena Simpozij POM.

Odpoved: V primeru odpovedi prijave do 7 dni pred začetkom seminarja vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 15% kotizacije glede na prijavljeno udeležbo, v primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali celotno kotizacijo glede na prijavljeno udeležbo. Seminarja se lahko udeleži drug udeleženec, vendar je potrebno zamenjavo napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah pošljite na naslov: mojca.robas@sfu-ljubljana.si.

Zaupnost podatkov: Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali zabrisali.

Za dodatne informacije o seminarju, pošljite e-mail na: mojca.robas@sfu-ljubljana.si.