Zapri meni

dr. Janez Sečnik

Dr. Janez Sečnik, spec. zakonske in družinske terapije, je doktoriral na temo Medgeneracijski prenos sramu v družini (2013). Je soavtor knjige Psychology of shame (2014) in avtor knjige Očetovstvo se rojeva v odnosu (2024). Redno piše, predava, pojavlja se v medijih ipd. Pri Dr. Tatjani Rožič je zaključil specializiran program za supervizorja. Sodeloval je na projektu ‘Ključ do socialne vključenosti’, na projektu ‘Podpora družinam v tveganih in/ali visoko konfliktnih situacijah' (MDDSZ) je vodil delavnice za starše.
Je sodelavec na ŠRCD. Trenutno je zaposlen kot svetovalec na področju obvladovanja čustev, gradnje pozitivne samopodobe in reševanja problemov na MDC (MDDSZ). Na Mali ulici in na SFU vodi delavnice za očete. Sodeluje z Unicef-om (projekt P-odporni mladi), je strokovni član v svetu Zavoda Pelikan-Karitas in recenzent revije Kairos.