sl

Kotiček za starše in otroke

slika pom 1

V stiskah niso samo odrasli, so tudi otroci in mladostniki.

 

Otroci in mladostniki so na svoji razvojni poti, bolj kot odrasli, odvisni od svojega ožjega in širšega socialnega okolja: družina, šola ali vrtec, športni klub, vrstniške skupine, zato tudi obravnavo stisk, težav, motenj, obravnava lahko več strokovnjakov, seveda vsi z istim ciljem: blagostanje otroka in mladostnika. V Ambulanti SFU Ljubljana skrbimo za otroke in mladostnike iz več vidikov:

 

  • psihoterapevtska obravnava otroka/mladostnika ali družine,
  • psihiatrična obravnava omogoča, da je otrok ali mladostnik tudi psihiatrično obravnavan na enem mestu brez čakalnih dob in da, če psihiater presodi, če je potrebna napotitev in kam.
  • psihološka obravnava,
  • psihološka diagnostika,
  • timska obravnava v kateri sodelujejo vsi, ki skrbijo za otroka ali mladostnika: starši, šola, vzgojna skupina, zdravnik, center za socialno delo, psiholog, psihoterapevt.

 

Ambulanta za otroke in mladostnike je tudi učna ambulanta saj storitve poleg strokovnjakov za posamezna področja, izvajajo tudi študenti psihologije pod mentorstvom in  specalizanti psihoterapije pod supervizijo.

Druge storitve Ambulante za otroke in mladostnike

Ambulanta za otroke in mladostnike ponuja tudi druge storitve:

  • povezovanje s šolo, s centrom za socialno delo, z osebnim zdravnikom, z drugim strokovnjakom, kjer je otrok ali mladostnik obravnavan,
  • igralno-terapevtske urice.
Kontakt in naročanje

Naročite se lahko:

 

Uvodni pogovor je prvo srečanje pred začetkom obravnave, ki ga vodi izkušeni psiholog ali psihoterapevt, katerega namen je, ugotoviti stiske in potrebe otroka ali mladostnika, možne oblike pomoči in povezovanja z drugimi vpletenimi. Najstniki, starejši od 16 let se lahko sami prijavijo na uvodni pogovor in so sami prisotni na prvem pogovoru, mlajši mladostniki in otroci, pridejo skupaj s starši.