sl

IGRALNI BRLOG - igralne urice na SFU Ljubljana

Otroci namesto besed uporabljajo igrače, igra pa je njihov jezik. - Garry Landreth

igralne urice sfu ljubljana

Na SFU Ljubljana (Trubarjeva cesta 65) začenjamo z igralnimi uricami za najmlajše. Otroci od 3. – 6. leta starosti (izjemoma mlajši) bodo lahko vsak dan od ponedeljka do petka od 8.00 do 13.00 preživeli v naši družbi.

V prejšnjem stoletju je znani psihoanalitik Donald Winnicott ugotovil, da je igra pomembna tako za otroke kot tudi odrasle, saj lahko le v ustvarjalnosti raziskujemo samega sebe. To ugotovitev so sodobnejše raziskave potrdile in kažejo na velik potencial igre pri otrocih. Igra omogoča razvoj kreativnosti, domišljije, spodbuja senzorični, čustveni, socialni in kognitivni razvoj ter otrokom omogoča pridobivanje novih spretnosti za soočanje in reševanje problemov. 

S preprostimi besedami, otrok se s pomočjo igre povezuje z okolico in se na ta način uči veščin, ki jih bo potreboval za življenje. Seveda pa pri tem potrebuje rahločutno vodenje ter usmerjanje odrasle osebe, ki s svojo čustveno zrelostjo in umirjenostjo poskrbi za varen prostor otrokovega raziskovanja, s pomočjo igre.

 

***AKTUALNO***

Projekt je trenutno v mirovanju.

Smernice programa na SFU Ljubljana

Pri delu z otroki v okviru igralnih uric na SFU Ljubljana bomo upoštevali nekatere principe dela in usmeritve, ki se nam zdijo še posebno pomembne in so predstavljene v nadaljevanju.

 

Rahločutnost do otrok

Temeljni potezi rahločutnega odnosa do otrok sta čustvena občutljivost (da je odrasli zmožen zaznavati čutenja pri sebi in pri otroku) in čustvena odzivnost (da se je odrasli zmožen odzivat na otrokove potrebe, čutenja, itd.). Na podlagi teh dveh zmožnosti, se pravi stika s seboj (občutljivost) in stika z drugimi (odzivnost), je mogoče zgraditi mehanizem varne navezanosti (Kompan Erzar, 2006). V praksi to pomeni, da bo varuhinja s svojim rahločutnim pristopom lažje prepoznavala in se odzivala na otrokove razvojne potrebe (čustveni, kognitivni, itd.).

 

Varna navezanost 

Za razvoj čustvene stabilnosti in socialne kompetentnosti pri otrocih je pomembno, da se zagotovi možnost varne navezave tudi med otrokovim varstvom. Varno navezanost, in s tem občutek varnosti v času varstva dosežemo z vzpostavljeno rutino, predvidljivostjo in manjšimi skupinami otrok. Ključnega pomena pa je varuhinja, ki s svojo konsistentnostjo, senzitivnostjo in odzivnostjo omogoča, da se lahko otrok sekundarno varno naveže in in tako pridobi dragoceno popotnico za življenje.

Raziskave so pokazale, da varstvo, ki sloni na individualnem pristopu vsakega otroka posebej v veliki meri pripomore h kognitivnemu in socialnemu razvoju otrok (Kompan Erzar in Poljanec, 2012). 

 

Manjše skupine 

V skupini bo manjše število otrok (do največ 6), s čimer bomo zagotovili bolj kakovosten stik in vodenje otrok skozi proces igre ter ostalih dejavnosti.  

 

Heterogena skupina otrok

Različne starostne skupine otrok doprinesejo bolj raznoliko medvrstniško učenje, razvoj socialnih veščin, itd. 

 

Dodatne aktivnosti

Poleg stalnega programa igralnih uric bo na voljo še več dejavnosti, tako za otroke kot za starše:

 

DELAVNICE

Organizirali bomo različne delavnice za otroke, ki jih bomo sproti objavljali oz. o njih obveščali vse zainteresirane. Izvajali bomo aktivnosti, kot so: raziskovanje narave in igranje v gozdu, v živalskem vrtu, na tržnici, spoznavali bomo poklice z opazovanjem,.. glavni poudarek pa bo na ustvarjalnosti (risanje, oblikovanje, petje, plesanje, itd.). 

Delavnice bodo potekale 2-3-krat na teden, po dve oz. štiri šolske ure. Na delavnicah nam družbo lahko delajo tudi starši.

 

SREČANJA ZA STARŠE

Organizirali bomo pogovorne večere o starševstvu in vzgoji s strokovnjakom. Namen bo  deljenje izkušenj in spopadanje z izzivi, ki se tičejo vzgoje otrok v sodobnem času.

 

Ekipa sodelavcev
Ekipo sestavljajo...

 

Študenti psihoterapije SFU Ljubljana v okviru svoje psihosocialne prakse.

Kaja Ulčar, univ. dipl. biopsih, strokovna sodelavka na področju psihologije na SFU Ljubljana.

asist. Jasna Možina, uni. dipl. ekologinja, ki svoj čas najraje aktivno preživlja v naravi. Ljubezen, navdušenje, skrb in spoštovanje do narave z veseljem prenaša tudi na najmlajše. Učenje in igra na prostem gresta po njenem z roko v roki. Z otroki se je v naravi že družila, raziskovala in igrala na gozdnih uricah in izmenjavah igrač zavoda Zoopi ter psihosocialnih taborih Društva Odmev, kjer je sodelovala kot prostovoljka. Na SFU Ljubljana je opravila enoletno izobraževanje iz Psihoterapije otrok in mladostnikov in izobraževanje Vpliv odraslih na razvoj otroških možganov.

 

 

Strokovno vodenje in supervizijo sta prevzeli...

 

doc. dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psih, spec. zakonske in družinske terapije, je mamica petih otrok, starih od 11 do 22 let. Takoj z začetkom materinstva prvorojencu, v v njej meni kar vrelo vprašanj in izzivov o rahločutnosti do otrok, primernem odzivanju, veselju materinskega življenja in vzajemnem razvoju sebe ob otrocih ob različnih izzivih ob med seboj zelo različnih otrocih. Teme razvoja otrok jo kot psihologinjo in psihoterapevtsko spremljajo tudi na njeni poklicni in raziskovalni poti. Tako lahko po tolikih letih z gotovostjo zatrdi, da je bistvo materinstva in vzgoje prav v varnem, igrivem in rahločutnem odnosu z otrokom. Veseli se projekta, ki bo v prostore SFU Ljubljana prinesel otroški nalezljiv smeh in hec ter staršev in starih staršev, ki bodo lahko čas, ko bodo zaupali svojega otročka v varstvo ekipe ''Igralnega brloga'', v miru porabili za druge stvari, v zaupanju, da je za otroka dobro poskrbljeno. Pri  projektu ''Igralni brlog'' bo sodelovala kot strokovna podpora in supervizorka. Andreja je tudi avtorica knjig Rahločutnost do otrok, Rahločutno starševstvo, Med dvema ognjema ter slikanic Moj svet in Starševstvo ima okus po sreči.

doc. dr. Anja Štrukelj Kozina, prof. šp. vzg., integrativna psihoterapevtka, učna terapevtka in supervizorka, vodja študijskih programov psihoterapije na SFU Ljubljana. Je tudi mamica dvema najstnicama in malčku, za katerega si je želela in iskala varstvo, ki bi temeljilo na uglašenem odnosu do otroka, ki bi upoštevalo specifike otrokovega psihološkega razvoja in bi spodbujalo njegov čustven razvoj, hkrati pa pustilo dovolj prostora, da se razvija otrokova kreativnost in ustvarjalnost. Pomembno ji je, da se otrok razvija preko stika z naravo in naravnimi materiali, preko odnosa s pomembnimi osebami, stika s sabo in da je oseba, ki zanj skrbi rahločutna, da prepozna stisko otroka, jo zmore nasloviti, upoštevati ter ga pomiriti. Kot mama ima izkušnjo, da je takšno skrb za otroka, ki bi upoštevale vse za starše pomembne vrednote, res težko najti. Zato se je skupaj z ožjim timom SFU Ljubljana odločila, da staršem ponudimo prav to, v kar sami močno zaupamo in verjamemo. Otroci so kot gobice in srkajo vso vzdušje okrog sebe. Na podlagi teh izkušenj razvijajo odnos do sebe, do sveta in drugih, zato je pomembno, da za njih poskrbimo z mislijo na to. Njen prispevek sodelavcem, ki izvajajo igralne urice in delavnice za otroke bo v obliki redne supervizije, preko katere bo spremljala in podpirala strokoven ter oseben razvoj sodelavcev in s tem posredno tudi malčkov, zaupanim v program SFU Ljubljana.

Odpiralni čas, lokacija in cenik

Igralne urice bodo potekale od ponedeljka do petka od 8.00 do 13.00.

Sobota, nedelja in prazniki - zaprto.

Igralne urice bodo potekale v prostorih SFU Ljubljana (Trubarjeva c. 65, 1000 Ljubljana) in na izbranih lokacijah (bližnji parki, Ljubljanski grad, Golovec, Tivoli itd.). Na igralnih uricah so dobrodošli tudi starši.

 

Cenik

Kreativna delavnica (2 šolski uri) 10,00 €/obisk*
Raziskovanje narave (4 šolske ure) 15,00 €/obisk*
Vključitev v skupino ''Igralni brlog'' 390,00 €/mesec**

*Za udeležbo na delavnicah se je potrebno dogovoriti vsaj 2 dni prej. Pogoj za udeležbo na delavnici je starost otrok od 4 let naprej.

**V ceno je vključena ekološka malica. Spodbujamo, da se otrok priključi skupini za več mesecev, saj otrok potrebuje vsaj 1 mesec, da se čustveno naveže in sprosti v skupini.

 

 

 

Prijava in informacije

Kontaktirajte nas lahko po e-pošti na igralnibrlog.sfu@gmail.com.

Prijavnico najdete na povezavi.(Prijave v skupino ''Igralni brlog'' so odprte!).

Aktualne informacije lahko spremljate tudi na naši FB strani.

 

Reference: 

Kompan Erzar, Katarina L. 2006. Ljubezen umije spomine. Ljubljana: Frančiškanski družinski inštitut.

Kompan Erzar, Katarina in Andreja Poljanec. 2009. Rahločutnost do otrok. Ljubljana: Brat Frančišek in Frančiškanski družinski inštitut.

Poljanec, A. 2012. Rahločutno starševstvo. Ljubljana: Celjska Mohorjeva družba