sl

Druge storitve

Ambulanta SFU Ljubljana vam poleg psihoterapevtskih obravnav ponuja tudi psihiatrično obravnavo in supervizije.

 
Za več informacij lahko pišete na: ambulanta@sfu-ljubljana.si ali pokličete na 031 366 011. 

PSIHIATRIČNE STORITVE

V Ambulanti SFU Ljubljana se je možno oglasiti tudi na psihiatrični pregled in svetovanje ter psihiatrično obravnavo.

Psihiatrični pregledi in svetovanje vključujejo enkratna ali večkratna srečanja za izdajo različnih psihiatričnih mnenj o delazmožnosti, učni sposobnosti, invalidnosti, upokojitvi in glede upravičenosti do različnih oblik pomoči pri starostnikih, kot je dodatek za pomoč in postrežbo ali mnenje o načrtovanem sprejemu v dom upokojencev idr. V prvem psihiatričnem pregledu opredelimo težave. S pomočjo dodatnih diagnostičnih preiskav postavimo diagnozo ter svetujemo primeren način obravnave. Ob kontrolnih pregledih je možno zdravljenje nadaljevati pri nas, vključuje splošno psihiatrično obravnavo in svetovanje, pri vseh duševnih motnjah. Kadar je primerna psihoterapevtska obravnava, vas lahko usmerimo na ustrezne psihoterapevte. Psihiatrični pregled lahko opravite tudi za pridobitev drugega mnenja glede ustreznosti zdravljenja vaše duševne motnje.

Psihiatrične obravnave vključujejo zdravljenje vseh psihiatričnih motenj s poudarkom na stresnih, depresivnih, tesnobnostnih in bipolarnih motnjah. Možna je vključitev v začetno ambulantno psihiatrično obravnavo, prav tako pa v nadaljevalno in tudi dolgotrajno vodenje.

Vzporedna psihoterapevtska in psihiatrična obravnava je še posebej dragocena oblika obravnave. V Ambulanti SFU Ljubljana obstaja možnost dvojne, vzporedne psihoterapevtske in psihiatrične obravnave, v kolikor je poleg pomoči s pogovori potrebna tudi pomoč z zdravili.

Cenik storitev je na voljo na povezavi.

Psihiatrične storitve izvaja psihiater mag. Miran Možina, dr. med..

SUPERVIZIJA

Supervizija. Kdo so Supervizorji Ambulante SFU? Supervizija predstavlja obvezni del izobraževanja in usposabljanja terapevtov - specializantov pod supervizijo, ki po zaključenem teoretičnem izobraževanju, začenjajo svojo psihoterapevtsko pot v Ambulanti SFU Ljubljana in zagotavlja strokovno in kvalitetno obravnavo.

Supervizija predstavlja obvezni del izobraževanja in usposabljanja terapevtov - specializantov pod supervizijo, ki po zaključenem teoretičnem izobraževanju, začenjajo svojo psihoterapevtsko pot v Ambulanti SFU Ljubljana in zagotavlja strokovno in kvalitetno obravnavo.  Vsak terapevt – specializant v Ambulanti SFU Ljubljana ima svojega supervizorja, ki redno spremlja njegovo psihoterapevtsko pot, ga uči, ozavešča in ga spodbuja, da ohranja, hkrati strokovni in tudi empatični odnos s klientom.

 

Cilji supervizijskega procesa

so naslednji:

  • ozaveščanje klientovih in terapevtovih skritih vsebin in njihov pomen za osebnostni razvoj,
  • pridobivanje izkušenj o lastnih vsebinah, ki jih terapevt nevede ali hote vnaša v klientov proces,
  • urjenje v vlogi psihoterapevta v varnem okolju skrbi in spodbude supervizorja,
  • učenje novih tehnik in metod dela s klienti,
  • pridobivanje profesionalne identitete in lastne psihoterapevtske drže.

 

Kdo so supervizorji Ambulante SFU?

Supervizorji Ambulante SFU Ljubljana so izkušeni, certificirani terapevti z dolgoletnimi osebnimi in psihoterapevtskimi izkušnjami ter opravljenim izobraževanjem za to pomembno nalogo, ki so jo prevzeli: učenje novih generacij psihoterapevtov. 

Supervizijo nudimo tudi kot individualno ali skupinsko storitev za psihoterapevte in druge time strokovnih delavcev, ki delujejo izven Ambulante SFU Ljubljana in želijo spremljati svoje delo ter profesionalno napredovati.