Zapri meni
Kategorija:
SFU Ljubljana
Objavljeno: 27. 01. 2023

Vpis v program Enoletnega osnovnega izobraževanja iz uporabe reke življenja in analognih metod v psihoterapiji in svetovanju

Reka življenja

Organizacijski okvir izobraževanja iz uporabe modela Reke življenja in analognih metod v psihoterapiji in svetovanju

Možnost za vpis v izobraževanje se s šolskim letom 2023/24 odpira v okviru ljubljanske podružnice Univerze Sigmunda Freuda v Ljubljani z Dunaja (SFU Ljubljana) v sodelovanju z Društvom za sistemsko psihoterapijo Slovenije (DSPS).

 

Cilj izobraževanja

Glavni cilj izobraževanja je, da udeleženci po zaključku izobraževanja integrirajo osnovna znanja in veščine modela Reke življenja in analognih metod  v svoje psihoterapevtsko in/ali svetovalno delo s posamezniki, pari, družinami in skupinami (kjerkoli je pač težišče njihove prakse) in tako povečajo učinkovitost svojega dela.

 

Vsebina izobraževanja

Program izobraževanja ima štiri glavne stebre:

 1. Teorija (predavanja, seminarji, vaje).
 2. Praksa (uporaba v psihoterapevtski in svetovalni praksi).
 3. Supervizija (individualna, skupinska in supervizija v živo).
 4. Osebna izkušnja (v edukacijski skupini).

 

Glavni tematski sklopi izobraževanja so:

 • Sistemski, konstruktivistični, hermenevtični in sinergetični pogled na psihoterapijo in svetovanje: K virom in rešitvam usmerjena praksa
 • Digitalno in analogno v psihoterapevtski in svetovalni praksi
 • Vzpostavljanje in razvijanje terapevtskega oz. svetovalnega odnosa s pomočjo analognih metod
 • Uporaba hipnotičnih pojavov in narativa pri delu z analognimi metodami
 • Pomen skupnih dejavnikov in kontekstualnega modela v terapevtski in svetovalni praksi
 • Pomen sistematičnega povratnega informiranja za razvijanje učinkovite psihoterapevtske in svetovalne prakse
 • Analogne metode in tehnike s posebnim poudarkom na modelu Reke življenja
 • Posebne teme pri uporabi analognih metod: delo s posamezniki, pari, družinami in skupinami, delo z različnimi starostnimi skupinami klientov (otroci, najstniki, odrasli, starejši) ter različnimi težavami, simptomi in motnjami (npr. hiperaktivnost, agresivnost, brezmejnost, enureza, nezanimanje za šolo, motnje hranjenja, spolne in fizične zlorabe, problemi pri ločitvah in razvezah, pri telesnih boleznih v družini idr.)
 • Uporaba časa in prostora v psihoterapiji in svetovanju

 

Vabljeni k ogledu predstavitvenega videa.

 

Pogoji za vključitev v izobraževanje

V izobraževanje se lahko vpišejo kandidati, ki so:

 • končali izobraževanje po kriterijih za samostojen poklic psihoterapevta iz katerega koli psihoterapevtskega pristopa ALI
 • kot študenti/specializanti/edukanti psihoterapije opravili najmanj 300 ur teoretičnih vsebin iz psihoterapije, najmanj 300 ur psihoterapevtske prakse pod supervizijo in najmanj 100 ur osebne terapije/učne izkušnje ALI
 • pri svojem delu izvajajo psihoterapevtske ali svetovalne storitve, npr. (pedo)psihiatri, psihologi, socialni delavci, specialni in socialni pedagogi, zdravniki, psihosocialni svetovalci, vzgojitelji.

 

Kandidati, ki izpolnjujejo navedene pogoje, so lahko sprejeti, če:

 • opravijo uvodno, informativno srečanje in /ali intervju, kjer se seznanijo s programom in pogoji izobraževanja;
 • po tem srečanju oz. intervjuju napišejo pristopnico za vključitev v izobraževanje (po navodilih, ki jih prejmejo na uvodnem srečanju/intervjujih).

 

V PRIJAVI mora kandidat predložiti dokazila o izpolnjevanju pogojev in pismo, v katerem opiše motiv za izobraževanje in morebitne izkušnje z modelom Reke življenja in analognimi metodami.

 

Način dela in obveznosti udeležencev izobraževanja

Program enoletnega izobraževanja bo potekal v skupini z najmanj 12 do največ 18 udeleženci v naslednjih oblikah:

 • Skupinska srečanja (predavanja, mini seminarji, vaje, supervizija)
  Namen teh srečanj je kontinuirano spremljanje udeležencev izobraževanja, nudenje opore pri in supervizije pri praktičnem delu s klienti oz. pacienti. Na srečanjih potekajo predavanja, bralni seminarji, praktikumi, supervizije in kolokviji.
 • Večdnevni blok seminarji
  Blok seminarji so dvodnevna ali tridnevna skupinska oblika dela, kjer se v skladu s temo seminarja prikazuje in analizira primere dela, demonstrira in vadi metode in tehnike. V večdnevni blok obliki se lahko organizirajo tudi supervizije v živo.
 • Supervizija v živo

Supervizija v živo je specifična oblika izobraževanja. Po eni strani je oblika psihoterapevtske oz. svetovalne prakse (udeleženec izobraževanja dela v živo pred supervizorjem in opazovalci s klientskim sistemom – posameznikom, parom, družino ali skupino), po drugi strani je supervizija (na seansi ter pred in po seansi ga spremlja supervizor), po tretji strani je za opazovalce praktično učenje, saj opazujejo delo ter pomagajo pri pripravi in analizi številnih seans kolegov in kolegic (avtentična demonstracija in analiza dela).

 • Vaje in intervizija s kolegi v študijskih trojicah
  Udeleženci izobraževanja se morajo organizirati v študijske trojice in se srečevati najmanj enkrat na mesec po najmanj štiri šolske ure. V trojici se pogovarjajo o teoretičnih vsebinah, vadijo metode in tehnike, se pripravljajo na terapevtska srečanja, med seboj izvajajo intervizijo in si dajejo kolegialno podporo pri študiju.
 • Osebna izkušnja
  Udeleženci delajo na sebi deloma na skupinskih srečanjih in blok seminarjih (npr. ko se javijo za demonstracijo, ali ko vadijo z drugimi udeleženci izobraževanja na svojih temah), deloma na srečanjih v trojicah (npr. eden se javi z osebno temo, ko drugi vadi neko terapevtsko metodo oziroma tehniko).
 • Praksa s klienti pod supervizijo
  Da lahko udeleženci izobraževanja začnejo pod supervizijo uporabljati model Reke življenja, morajo opraviti najmanj 40 ur izobraževanja (dva uvodna blok seminarja). 

 

Kraj, termini in obseg izobraževanja

Kraj: Skupinska srečanja, blok seminarji in supervizije v živo bodo potekala enkrat mesečno v prostorih SFU Ljubljana, s tem da bodo supervizije v živo lahko potekale tudi v delovnih prostorih udeležencev izobraževanja. Vaje v trojicah bodo potekala na lokacijah, ki jih bodo izbrali udeleženci izobraževanja sami.

Termini: Trije tridnevni blok seminarji bodo potekali ob petkih (16,30 – 20,30), sobotah (9,00 – 18,00), in nedeljah (9,00 – 13,00). Skupinska srečanja bodo potekala po dogovoru (glede na to, kaj bodo udeleženci izobraževanja povedali na uvodnem srečanju, da jim najbolj ustreza) od 16,30 do 21,00.

Prvo, uvodno srečanje bo predvidoma maja ali junija 2023 (točen datum bo sporočen naknadno, potem ko bodo zbrane prijave). Namenjeno bo uvodnemu predavanju s predstavitvijo vsebin in pogojev izobraževanja ter oblikovanju skupine udeležencev izobraževanja. Določeni bodo tudi termini skupinskih srečanj in blok seminarjev. Redni proces izobraževanja na blok seminarjih in skupinskih srečanjih bo stekel s septembrom 2023 s prvim blok seminarjem in se bo zaključil s skupinskim srečanjem junija 2024.

 

Prvi, uvodni blok seminar bo potekal od petka, 22. septembra 2023 do nedelje, 24. septembra 2023.

Drugi uvodni blok seminar bo v oktobru 2023., tretji uvodni blok seminar bo v novembru 2023., nato bodo sledila skupinska srečanja enkrat mesečno v decembru 2023 in januarju 2024, blok seminar za supervizije v živo februarja 2024 ter skupinska srečanja v februarju, marcu, aprilu, maju in juniju 2023.

 

Brezplačni uvodni seminarji so februarja, marca in aprila. Uvodni mini seminarji:

Četrtek, 16. februarja 2023, od 18.00 do 21.00 (vodi Božidar Popović)

Četrtek, 23. marca 2023, od 18.00 do 21.00 (vodi Miran Možina)

Torek, 11. april 2023, od 18.00 do 21.00 (vodi Božidar Popović)

 

V času enoletnega izobraževanja bo moral udeleženec opraviti naslednje obveznosti:

 • uvodno srečanje (5 šolskih ur);
 • tri blok seminarje (60 ur);
 • eno supervizijo v živo (4 ure) in prisotnost na najmanj 5 supervizijah v živo drugih udeležencev izobraževanja (20 ur);
 • sedem skupinskih srečanj (42 ur);
 • najmanj 10 srečanj v študijskih trojicah (40 ur);
 • najmanj 60 šolskih ur praktičnega psihoterapevtskega oz. svetovalnega dela z uporabo modela Reke življenja z najmanj dvema klientskima sistemoma in najmanj 15 urami supervizije. Ta bodo potekala individualno ali v skupini z največ tremi udeleženci izobraževanja. Udeleženci bodo morali evidentirati vsa terapevtska oz. svetovalna srečanja s klienti, ki jih bodo vodili pod supervizijo;
 • kolokvij s predstavitvijo dnevnika vaj iz modela Reke življenja in praktične demonstracije v trojici;
 • zaključni izpit, ki vključuje oddajo in predstavitev eseja iz teoretičnih vsebin ter predstavitev lastnega primera terapije oz. svetovanja s pomočjo uporabe modela Reke življenja.

 

Izvajalci izobraževanja

Vodja študija je:

 • As. Božidar Popović, dr. med., spec. psihiater, psihoterapevt, supervizor

 

Učiteljski in supervizorski tim:

 • Dr. Marino Kačič, univ. dipl. socialni delavec, psihoterapevt, supervizor
 • Dr. Katarina Možina, univ. dipl. soc. del, psihoterapevtka, supervizorka
 • Mag. Miran Možina, dr. med., spec. psihiater, psihoterapevt, supervizor
 • Jerica Penko, mag. pth., psihoterapevtka, supervizorka
 • Zlatko Vršič, univ. dipl. soc. ped., psihoterapevt, supervizor

 

Vrednotenje izobraževanja

Po uspešno zaključenem izobraževanju bodo udeleženci prejeli diplomo za uporabo modela Reke življenja v svoji praksi in naziv Praktik Reke življenja in analognih metod 1. stopnje.

 

Cena izobraževanja

Cena izobraževanja je 1.400 eur. V ceno so vključeni organizacijski stroški, stroški skupinskih srečanj in blok seminarjev. Stroške supervizije (tudi supervizije v živo), ki jih bodo izvedli supervizorji, bodo udeleženci izobraževanja poravnali sami po individualnem dogovoru s supervizorjem.

Udeleženci plačajo kotizacijo na račun SFU Ljubljana, Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana,  SI56  3400 0101 5852 361, Banka Sparkasse d.d., Cesta v Kleče 15, Ljubljana, s pripisom  Model reke življenja in analognih metod.

 

Splošni pogoji

Plačilo: Ob prijavi na izobraževanje je potrebno poravnati 10% zneska kotizacije, 90% zneska kotizacije pa v 3 dneh po uvodnem srečanju, ki bo maja ali junija 2023 in na katerem se bo dokončno oblikovala skupina udeležencev izobraževanja.

V primeru plačila izobraževanja v več obrokih, udeleženec kontaktira računovodstvo SFU Ljubljana.

Odpoved: V primeru odpovedi prijave do 7 dni pred prvim srečanjem vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 10% kotizacije, v primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali polovično kotizacijo. Izobraževanja se lahko udeleži drug kandidat, vendar je potrebno zamenjavo napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah pošljite Neži Kožar na mail neza.kozar@sfu-ljubljana.si.

Zaupnost podatkov: Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali zabrisali.

 

Prijave in dodatne informacije o izobraževanju

Skrajni rok za oddajo prijave je 30. april 2023. Za zgodnje prijave do 28.februarja 2023 bo v primeru sprejema v izobraževanje udeležencem priznan 10% popust.

Prijave sprejemamo na povezavi. Za dodatne organizacijske informacije je na voljo Neža Kožar, e-pošta: neza.kozar@sfu-ljubljana.si, tel. +386 40 250 559.

Za dodatne vsebinske informacije je na voljo Elizabeta Paič Dornik, liza.paic@gmail.com, +386 68 941 989.