Zapri meni
Kategorija:
SFU Ljubljana
Objavljeno: 04. 10. 2022

Vabilo na enoletno izobraževanje Svetovalno in psihoterapevtsko delo z otroki in mladostniki II - POMOČ OTROKU IN MLADOSTNIKU SKOZI ČUSTVENE VIHARJE

plakat

Spremembe načina življenja, preživljanja prostega časa, razvoj digitalizacije in z njo vse več virtualnega življenja, družbene spremembe, nenazadnje pa še epidemija koronavirusne bolezni so otežila življenja mnogih, še posebej pa so globoko zaznamovala otroke in mladostnike, njihov razvoj in duševno zdravje. Strokovni delavci v vzgoji,  izobraževanju, na centrih za socialno delo in v drugih ustanovah, kjer se intenzivno ukvarjajo z otroki, mladostniki in njihovimi starši, so tako pogosto postavljeni pred izzive, ki zahtevajo več kot le poznavanje strokovnih vsebin. Potrebne so dodatne specifične spretnosti in specialna znanja, s katerimi lahko pomagamo družini skozi stisko.

Na SFU Ljubljana že devet let uspešno organiziramo izobraževanje na temo svetovalnega in psihoterapevtskega dela z otroki in mladostniki, tretje leto pa ponujamo novo izobraževanje s poglobljenim znanjem in tehnikami, ki jih skozi izkustvene delavnice, oblikovane na podlagi realnih potreb, vodijo vrhunski strokovnjaki na različnih področjih. S tem želimo podpreti strokovne delavce s teoretičnimi in praktičnimi vsebinami za preventivno delovanje ter pomoč otrokom in mladostnikom v stiski. Z izobraževanjem bodo udeleženci pridobili konkretna znanja in veščine s področja svetovanja in psihoterapije, ki jih bodo lahko uporabili neposredno pri svojem delu za celostno podporo otrokom in mladostnikom ter njihovim družinam.

 

Vsebina in termini izobraževanja¹

Seminarji bodo potekali enkrat mesečno, ob torkih, od 16.30 do 21. ure.

 

25.10.2022

Razvojni potenciali otrok in mladostnikov ob podpori odraslih

asist. Polona Greif, zakonska in družinska terapevtka, vodja izobraževanja

 

 

 

15.11.2022

Odkrivanje "družinskega zaklada" s pomočjo genograma

Tjaša Bertoncelj, socialna delavka in absolventka sistemske psihoterapije na SFU Ljubljana

 

 

 

6.12.2022

Svetovalno delo s starši

dr. Albert Mrgole

 

 

 

17.01.2023

Vloga očeta v svetovalnem in psihoterapevtskem delu z otrokom in mladostnikom

dr. Janez Sečnik, spec. zakonske in družinske terapije

 

 

 

21.02.2023

Svetovalno in psihoterapevtsko delo pri motnji avtističnega spektra

Nevenka Nakrst, univ. dipl. psihologinja, psihoterapevtka Transakcijske analize

 

 

 

21.03.2023

Delo s samomorilnimi mladostniki v svetovalnem in psihoterapevtskem procesu

mag. Miran Možina, psihiater in psihoterapevt

 

 

 

4.04.2023

Legokocke v svetovalnem in psihoterapevtskem delu

Andreja Barbara Jaš, zakonska in družinska terapevtka

 

 

 

16.05.2023

Čuječnost pri delu z otroki in mladostniki

Andreja Vukmir Brenčič, spec zakonske in družinske terapije

 

 

 

20.06.2023

Uporaba kreativnih kartic za krepitev čustvene zrelosti

asist. Polona Greif, zakonska in družinska terapevtka, vodja izobraževanja

 

 

 

 

Zaključna evalvacija Izobraževanja

 

 

 

 

[1] SFU Ljubljana si pridržuje pravico do morebitnih sprememb glede vsebine in terminov programa.

 

 

Lokacija izobraževanja: SFU Ljubljana, Trubarjeva 65, Ljubljana.

Prijave na izobraževanje sprejemamo preko spletnega obrazca. Število mest je omejeno na 20 udeležencev.

 

Vrednotenje izobraževanja

Na koncu izobraževanja bodo udeleženci prejeli potrdilo o udeležbi na izobraževanju. V kolikor bodo nadaljevali z magistrskim ali specialističnim študijem psihoterapije otrok in mladostnikov, bodo lahko uveljavili to kot priznana znanja in prakso, ovrednotena s kreditnimi točkami. Pričakuje se najmanj 80 % udeležba na seminarjih.

Cena enoletnega izobraževanja znaša 900€. Prijava in plačilo morata biti izvedena najkasneje do 21. oktobra 2022.

Udeleženci plačajo znesek na transakcijski račun SFU Ljubljana: SI56  3400 0101 5852 361, Trubarjeva cesta 65, 1000 Ljubljana (Banka Sparkasse d.d., C. v Kleče 15, Ljubljana), s pripisom namena Izobraževanje Pomoč otroku in mladostniku skozi čustvene viharje.

 

Splošni pogoji

Plačilo: Za rezervacijo mesta na izobraževanju, je potrebno 15% zneska kotizacije poravnati ob prijavi, 85% zneska kotizacije se poravna najkasneje sedem dni pred začetkom prvega seminarja.

Odpoved: V primeru odpovedi prijave do 7 dni pred začetkom seminarja vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 15% kotizacije glede na prijavljeno udeležbo, v primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali celotno kotizacijo glede na prijavljeno udeležbo. Seminarja se lahko udeleži drug udeleženec, vendar je potrebno zamenjavo napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah pošljite na e naslov neza.kozar@sfu-ljubljana.si.

Zaupnost podatkov: Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali zabrisali.

Izvedba izobraževanja (Covid-19): Pri izvajanju svojih dejavnosti,  SFU Ljubljana sledi preventivnim ukrepom s strani NIJZ za preprečevanje ponovnega širjenja virusa. V primeru bistvenih sprememb in prepovedi izvajanja izobraževalnih dejavnosti v živo za večje število udeležencev, bo izobraževanje potekalo preko spletne aplikacije Zoom. Hibridna izvedba izobraževanja ni predvidena.

Za dodatne informacije o izobraževanju, pošljite na e naslov neza.kozar@sfu-ljubljana.si ali pokličite na 040 250 559.