Zapri meni
Kategorija:
SFU Ljubljana
Objavljeno: 14. 02. 2022

Posnetek predavanja ''Učinki glasbe na celostno blagostanje'' doc. dr. Katarine Habe (Psihologija za vsakogar)

psihologija za vsakogar

Vabljeni k ogledu posnetka predavanja »Učinki glasbe na celostno blagostanje« doc. dr. Katarine Habe, strokovnjakinje, ki spretno prepleta psihologijo in glasbo. Predavanje je bilo organizirano v sklopu dogodkov »Psihologija za vsakogar« na oddelku za Psihologijo na SFU Ljubljana 11. 1. 2022.

Glasba je sredstvo, s katerim lahko najbolj celostno vplivamo na blagostanje posameznika in družbe. Učinki glasbe so zelo raznovrstni in se lahko odražajo na telesni, čustveno-socialni, miselni in nenazadnje duhovni ravni. V sodobnem času je čedalje več zanimanja za uporabo zvoka in glasbe kot orodja, s katerim lahko bodisi preko poslušanja, bodisi aktivnega poustvarjanja (petje, igranje inštrumenta), spodbujamo blagostanje človeka.

 

 

Katarina Habe je doktorica psihologije, ki svoje znanstvenoraziskovalno in strokovno delo usmerja na področje razvoja strategij uspešnega nastopanja (motivacija, samospoštovanje, obvladovanje stresa, pozornost in spomin), s poudarkom na obvladovanju treme in razvoja kreativnega mišljenja. V svojem doktorskem delu se je posvetila raziskovanju vpliva glasbe na kognitivno funkcioniranje, kar je trenutno še vedno njena poglavitna znanstevno-raziskovalna okupacija. Pri svojem delu združuje analitični um psihologinje in intuitivni um glasbenice, saj že vrsto let uspešno deluje na obeh področjih. Svoje strokovno delo predstavlja na številnih psiholoških in glasbenih kongresih ter v znanstvenih in strokovnih revijah (Psihološka obzorja, Glasba v šoli, Brain Topography, International journal of psychophysiology). Sodeluje z Zavodom za šolstvo republike Slovenije. Zaposlena je kot docentka za področje psihologije na Pedagoški in Filozofski fakulteti Univerze v Mariboru, poučuje tudi na Akademiji za glasbo v Ljubljani. Je mentorica številnim študentom, ki želijo svoje diplomsko delo obarvati s spoznanji psihologije glasbe. Na glasbenem področju že več kot 20 let prepeva v vokalni skupini Katrinas, katere ustanoviteljica je. Poleg izvajalske vloge, pa se v glasbenih vodah predstavlja tudi kot avtorica glasbe in besedila.

"Psihologija za vsakogar" je naslov mesečnih tematskih dogodkov z gosti psihologi. Psihologija na zelo različne načine posega na mnoga področja našega življenja, včasih bolj včasih pa manj zavedno. Zato bo z nami vsakič strokovnjak, ki nam bo na poljudno-strokoven način približal vedo, ki se tiče prav vsakogar izmed nas. Vabljeni tudi na naše prihodnje dogodke!