Zapri meni
Kategorija:
SFU Ljubljana
Objavljeno: 10. 05. 2018

Dvoletno usposabljanje iz supervizije v psihoterapiji (2018-2020)

metulja

Potem ko smo septembra 2016 uspešno krenili s prvo generacijo, razpisujemo nov cikel dvoletnega usposabljanja iz supervizije v psihoterapiji.

 

Cilj izobraževanja

 

 • Razvijati skupino supervizorjev različnih psihoterapevtskih pristopov na SFU Ljubljana.
 • Razširiti mrežo supervizorjev za potrebe Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana, pa tudi širše, za vsa društva in inštitute, ki sodelujejo s SFU Ljubljana.
 • Spodbuditi razvoj akreditiranih programov izpopolnjevanja in magistrskega študija supervizije v psihoterapiji na SFU Ljubljana.
 • Širiti znanja o superviziji v psihoterapiji v slovenskem prostoru.

 

Vsebina izobraževanja

 

Vsebine izobraževanja so razdeljene na skupne in specifične vsebine (mišljeno je skupne glede na različne psihoterapevtske pristope supervizorjev v usposabljanju). Taka delitev ustreza sodobnim spoznanjem o pomenu skupnih dejavnikov v psihoterapiji, ki bolj kot posamezne metode in tehnike prispevajo k izidu terapevtskega procesa.

 

V prvem desetmesečnem ciklusu udeleženci izobraževanja skozi teoretičen del spoznajo naslednje skupne vsebine:

 

 • kontekst supervizije in njen pomen,
 • supervizija v psihoterapiji (definicije, specifičnosti),
 • temeljni modeli supervizije,
 • temeljne vloge in naloge supervizorja,
 • vzporedni proces in preplet odnosov v superviziji,
 • pomagajoči in ovirajoči dejavniki v superviziji,
 • pomembni dogodki v superviziji,
 • model supervizijskih faktorjev,
 • načini vodenja supervizije in supervizijske intervencije,
 • supervizijska aliansa in supervizijski odnos; motnje v aliansi in popravek motenj,
 • individualna, triadična in skupinska supervizija,
 • refleksija v superviziji,
 • etika v superviziji.

 

V drugem desetmesečnem ciklusu izobraževanja udeleženci spoznajo naslednje skupne vsebine:

 

 • skupinska supervizija,
 • omejujoči dejavniki v superviziji, slaba/dobra supervizija,
 • (ne)razkrivanje v superviziji.

 

Sicer pa je v drugem ciklusu poudarek na spoznavanju specifičnih vsebin, vezanih na poglobljeno predstavitev posameznih modelov različnih psihoterapevtskih pristopov, znotraj katerih delajo supervizorji v izobraževanju.

 

Pogoji za vključitev v usposabljanje

 

Vključijo se lahko kandidati, ki so:

 

 • končali s specializacijo iz psihoterapije (po merilih za samostojen poklic) in
 • pridobili certifikat krovne organizacije pristopa ali opravili specialistični izpit in
 • po izpitu nabrali dve leti izkušenj oziroma so opravili najmanj 600 ur psihoterapevtskega dela s pacienti. Izjemoma se lahko vključijo tudi kandidati pred pretekom dveh let, v kolikor so opravili najmanj 900 ur psihoterapevtskega dela s pacienti.

 

 

Več v vabilu spodaj.

 

 

Naslovna fotografija: Roverhate, Pixabay