Kategorija:
SFU Ljubljana
Objavljeno: 03. 04. 2017

Prvo srečanje Slovenskega združenja za psihoterapijo in svetovanje (SZPS)

mladi listi na drevesu
Apr 18
18. 4. 2017 at 17:00
Kavarna Union, Miklošičeva cesta 1

Drage kolegice in kolegi!

z veseljem vas vabimo na prvo srečanje novoustanovljenega društva z imenom

SLOVENSKO ZDRUŽENJE ZA PSIHOTERAPIJO IN SVETOVANJE (SZPS),

ki bo v torek, 18. aprila 2017 od 17.00 do 20.00 ure,

v Kavarni Union, na Miklošičevi cesti 1 v Ljubljani.

 

 

Zakaj novo združenje SZPS?

Ustanovitelji združenja želimo s pomladjo vnesti  med slovenske psihoterapevtke in psihoterapevte ter svetovalke in svetovalce svežega vetra, to je novo možnost povezovanja ne glede na pripadnost določenemu psihoterapevtskemu oz. svetovalnemu pristopu ali članstvu v obstoječih  stanovskih združenjih. Namen ustanovitve SZPS je poleg prizadevanja za normativno ureditev področja tudi ta, da bo novo združenje delovalo kot predhodnik bodoče Zbornice psihoterapevtov in svetovalcev  in tudi na ta način pospešilo urejanje področja psihoterapije v Sloveniji (glej tudi 7. člen Temeljnega akta SZPS v priponki).

Trenutno v Sloveniji ni strukture, ki bi glede na svoj organizacijski ter pravni okvir lahko povezala psihoterapevte in svetovalce različnih psihoterapevtskih in svetovalnih pristopov in omogočila delovanje v svojstvu zbornice. Zbornica zahteva individualno članstvo in reprezentativnost članstva  za določeno poklicno skupino, v našem primeru psihoterapevtov in svetovalcev.

SZPS dopolnjuje poslanstvo drugih strokovnih psihoterapevtskih društev, ki praviloma povezujejo psihoterapevte enega psihoterapevtskega pristopa in zagotavljajo edukacijo ter strokovno izpopolnjevanje iz svojega psihoterapevtskega pristopa. SZPS daje članom prostor, v katerem so lahko sprejemajoči in tolerantni do drugih načinov dela in pristopov pod pogojem izpolnjevanja enotnih včlanitvenih pogojev. Članstvo v SZPS se s članstvom v drugem psihoterapevtskem oz. svetovalnem društvu medsebojno dopolnjuje in ne izključuje.

 

Za kaj se zavzema SZPS?

Ustanovitelji upamo, da lahko širši slovenski družbi pokažemo, da zmoremo psihoterapevti in svetovalci, kljub različnim parcialnim interesom, stopiti skupaj, ko gre za:

- uveljavitev psihoterapije in svetovanja kot samostojnih poklicev in akademskih znanstvenih

  disciplin,

- zakonsko ureditev psihoterapije in psihosocialnega svetovanja,

- zaščito psihoterapevtov, svetovalcev in uporabnikov psihoterapevtskih in svetovalnih

  storitev ter

- urejanje trenutnih razmer na področju psihoterapije in svetovanja, torej  še pred sprejetjem

  Zakona o psihoterapiji.

Za doseganje teh velikih ciljev  želimo v SZPS pod eno streho povezati poleg delujočih psihoterapevtov, svetovalcev in edukantov pod supervizijo tudi uporabnike psihoterapevtskih storitev, simpatizerje in podpornike psihoterapije v najširšem smislu. S tem je dana možnost za večje medsebojno sodelovanje ter spoznavanje in razumevanje potreb tako uporabnikov kot izvajalcev.

 

Zakaj je prvo srečanje  SZPS posebno?

Ustanovitelji želimo še pred volilno skupščino pokazati, da karte v SZPS niso že vnaprej razdeljene, ampak da nam je pred volitvami v organe SZPS pomembno ustvariti odprt prostor za konstruktiven pogovor in vzpostavitev  zaupanja. Zato bo naše prvo srečanje predvsem možnost za medsebojno spoznavanje, izmenjavo stališč in orientacijo v obstoječih razmerah, ki naj prispeva k tehtni odločitvi za včlanitev v SZPS. Pred začetkom delovanja SZPS želimo, da skupaj pretehtamo vsa pomembna vprašanja v zvezi z  delovanjem SZPS.

 

Kdo je lahko član SZPS?

Člani so lahko redni, pridruženi in častni.

 

Redni član  SZPS je lahko delujoči psihoterapevt ali psihosocialni svetovalec, ki izpolnjuje naslednje pogoje:

  • opravlja psihoterapevtsko ali svetovalno dejavnost v eni od pravno-formalnih organizacijskih oblik (društvo, s.p., zavod, d.o.o. itd.)
  • ima dokončano drugo stopnjo izobrazbe  po bolonjskem sistemu oz. univerzitetno po pred bolonjskem sistemu
  • je dokončal enega od edukacijskih programov iz psihoterapije oz. svetovanja, ki ga izvaja uveljavljeno strokovno psihoterapevtsko združenje oz. visokošolski zavod in  obsega tri edukacijske stebre: teorijo v obsegu najmanj 500 ur (svetovalci najmanj 450 ur), supervizirano klinično delo v obsegu najmanj 500 ur (svetovalci najmanj 250 ur), ki je bila supervizirana z najmanj 150 urami supervizije  (svetovalci najmanj 100 ur) in lastno psihoterapevtsko izkušnjo v obsegu najmanj 250 ur (svetovalci najmanj 50 ur).

 

Pridruženi člani so lahko edukanti oz supervizanti, uporabniki psihoterapevtskih storitev ter podporniki, simpatizerji in donatorji. (glej tudi 9. do 12. člen Temeljnega akt SZPS )

 

Kakšne bodo nadaljnje aktivnosti SZPS?

Ko bo včlanjenih vsaj 60 članov, bomo začeli s kandidacijskim postopkom za volitve v organe združenja, ki so Upravni odbor, Strokovni in Nadzorni svet ter Častno razsodišče in Komisija za članstvo v združenje in razpisali volitve.

 

Kdo smo ustanovitelji SZPS?

Ustanovitelji smo člani Kolegija fakultet in strokovnih združenj na področju psihoterapije in psihosocialnega svetovanja. Naša naloga se bo z vzpostavitvijo delovanja SZPS izčrpala. S članstvom bomo nadaljevali enako kot redni oz. pridruženi člani SZPS. Ustanovitev SZPS je le eden od zastavljenih ciljev Kolegija v prizadevanjih za normativno ureditev psihoterapevtskega prostora v Sloveniji.

 

Potrditev udeležbe na prvem srečanju, informacije in napotki za včlanitev v SZPS

Vabimo vas, da svojo udeležbo na prvem srečanju združenja sporočite Maji Kvartič na e-mail: maja.kvartic@gmail.com. Če ste zainteresirani ali celo že odločeni za včlanitev, lahko izpolnite vlogo za včlanitev in jo naslovite na isti e-mail. Za več informacij lahko pokličete na tel. št. 040 230 491 Ireno Kosovel.

 

Hvala za vaše odzive in lep pozdrav!

                                                                                                                            

Irena Kosovel

ustanovna predsednica

 

Priloge:

  • Vabilo na prvo srečanje SZPS
  • Temeljni akt ZSPS
  • Vloga za včlanitev v SZPS