Sodelavci SFU Ljubljana

Vodstvo

jutta fiegl
Univ.-Prof. Dr. Jutta Fiegl
Vice-Rector, Dean Faculty of Psychotherapy Science
gerhard benetka
Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Benetka
Dean Faculty of Psychology, Chairman Academic Senate
Miran Možina
mag. Miran Možina, MSc, M.D., psychiatrist, systemic psychotherapist, educational therapist, supervisor
Director of SFU Ljubljana

Finished Master at Medicine Faculty (Uni. Lj), specialized in psychiatry. Worked as psychiatrist in Psychiatric hospital Vojnik, finished systemic psychotherapy education (Medicine Faculty, Zagreb). Has a private psychotherapy practice. Was assistant lecturer at Faculty for Social Work (Uni. Lj), leader of voluntary project of psychosocial help for children, adolescents, families (ODMEV). Finished education for teacher of system. family therapy (VFT, München). Holds ECP and Licence for Supervision in Social Care. Started the project of PTH science study in collaboration with SFU Vienna (2006). Is since 2013  lecturer and director of SFU Ljubljana. He is a coordinator of research activities at SFU Ljubljana, teacher in systemic psychotherapy training programme and Head of the Youth and adolescent psychotherapy psychotherapy training programme at SFU Ljubljana, lecturer at Bachelor and Master Pst science study programme at SFU Ljubljana.

Anja Štrukelj Kozina
doc. dr. Anja Štrukelj Kozina, prof. of physical education, intergative psychotherapist, educational therapist, supervisor
Head of Master Psychotherapy Science and other pschotherapy study programmes, manager of SFU Ljubljana team

2009 she became a professor of physical education at Faculty of Sport and completed Propaedeutic in psychotherapy at SFU Ljubljana. She continued studying at the 4-year post-graduate specialization studies in integrative psychotherapy and received the title of certified integrative psychotherapist (IIAP, EAIP, SDP, EAP). 2013 she finished doctoral program in marriage and family therapy, worked in the non-governmental organizations dealing with psychosocial support as a professional program manager six years. Currently is employed at SFU Ljubljana as head of studies and assistant psychotherapeutic science. She also does partner and individual psychotherapy in her private practice. 

dr. Andreja Poljanec
dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psih, spec. marital and family therapist, supervisor
Head of Bachelor Psychology study programme, Assistant professor

Her doctors thesis was 'Safe parenting from the perspective of relational and family theory and therapy'. From the year 2014 on she runs a project 'Aid to young families in need', last four years she teaches at the University of Sigmund Freud in Ljubljana and on the School of advanced social studies.  From the January 2019, she coordinates the study of psychology on the Sigmund Freud University, Ljubljana.

She is the author of many scientific and professional articles, books (Between two fires, Sensibility to children, Sensible parenting), audio and video recordings, and is an active participant in national and international conferences. With her coworkers she founded the institute »Study and Research Centre for the Family«, where she also works and is the professional leader of it. She is socially active; in 2021 and 2022 she was a member of the Government’s Strategic Council for Social Policy and is a member of the editorial board of KAIROS - Slovenian Journal of Psychotherapy.

izr. prof. dr. Lia Katarina Kompan Erzar, univ. dipl. psih., terapevtka individualne, zakonske in družinske terapije, supervizorka z licenco SZS
Assoc. prof. Lia Katarina Kompan Erzar, univ. dipl. psih., individual, marital and family therapist, licensed supervisor
Head of Master Psychology study programme, Associate professor

Marital and family therapist, an associate professor of marriage and family therapy at the Theological Faculty University of Ljubljana, and associate professor at SFU Ljubljana. As a therapist works in social welfare as an independent consultant and licensed supervisor in a project "Therapeutic help to families facing emotional, physical and sexual violence", funded by the Ministry of Social Affairs. Her research interests are: parenting, marital relationship and neuropsychological basis of attachment. She publishes her research work in scientific articles and books: The discovery of the relationship, The hidden power of the family, Love heals memory, Sensitivity to children and Attachment theory.

Administracija

mojca tompa
Mojca Tompa
Secretary, accountant, bookkeeper
Nika Krelj
Nika Krelj
Proffesional associate in the Student office
neža kožar
Neža Kožar
Administrator
Kaja Ulčar Osterman
Kaja Ulčar Osterman, mag. psih.
Head of the Student office

Pedagoški sodelavci

Doc. dr. Emil Benedik, spec. klin. psih., psychoanalitic
doc. dr. Emil Benedik, spec. klin. psih., psychoanalitic, educational therapist, supervisor

B.A. in Psychology, M.S. in Psychology of Personality, Ph.D. in Clinical Psychology (Department for Psychology, University of Ljubljana), Psy.D. - Specialization in Clinical Psychology (Medical Faculty, Uni. Lj). Works as clinical psychologist (Psychiatric Hospital Begunje) - individual and group psychotherapy of psychotic, neurotic and borderline patients, psychodiagnostics, team work (consultant), supervisior, mentorship for students of clinical psychology. Is an assistant professor at SFU Ljubljana and  Faculty of Arts, Department of Psychology Maribor. Works as forensic psychology expert for Slovenian Ministry of justice. Has a private psychotherapeutic practice (psychoanalytic and cognitive psychotherapy).

Aleksander Lavrini
asist. Aleksander Lavrini, university degree in pedagogy and Slovene language and literatire, psychoanalitic psychotherapist

He studied at Faculty of Arts (Uni Lj) and holds titles of University Degree Pedagogue and Professor of Slovene language and literature. He studied propedeutics and psychoanalysis at SFU Lj. He attends doctoral programme at SFU Wien and is in the process of becoming a supervisor in psychotherapy. At SFU Lj he works as a tutor, mentor to students – giving presentations of clinical cases in therapy to specialistic students, a supervizor and since 2016/17 also a teacher. He is a certified psychoanalytical psychotherapist at the ECPP and a member of EZPPS (European association of psychoanalytical approaches – Slovenia). He has a private practice for individual and group psychotherapy.

Alja Fabjan
dr. Alja Fabjan, integrativna psihoterapevtka, doktorantka zakonske in družinske terapije, supervizorka v usposabljanju

Po zaključenem študiju politologije je leta 2013 prejela naziv certificirane integrativne psihoterapevtke (IIAP, EAIP), kasneje pa še SDP in ECP. Leta 2021 je doktorirala na področju Zakonske in družinske terapije, v doktorski disertaciji je raziskovala spolno promiskuiteto pri mladostnikih. Od leta 2010 dela v zasebni praksi, izvaja individualno in partnersko terapijo ter vodi skupine za posameznike, ki ozaveščajo povezavo med psihološkimi dejavniki ter odvečno telesno težo. Večino svojega delovnega obdobja je sodelovala tudi z zasebno psihiatrično ambulanto. Od leta 2017 sodeluje s SFU kot supervizorka.

Področje raziskovanja: spolna promiskuiteta (dr. disertacija), partnerski odnosi (diplomsko delo ter članek), psihološko ozadje povišane telesne teže

ana kocjančič
mag. Ana Kocjančič, univ. dipl. socialna delavka, psihodinamska psihoterapevtka

Magistrirala je iz sociologije na Fakulteti za družbene vede. Kmalu za tem je vpisala študij Propedevtike na SFU Ljubljana, obenem pa se vključila v osebno 3-letno učno izkušnjo psihodinamske psihoterapije. Nadaljevala je s 3-letnim specialističnim podiplomskim študijem, istočasno pa opravljala asistenco v drugi psihoterapevtski skupini. Dolgo let je delovala kot ustanoviteljica in vodja nevladne org., danes Zavod MEPI, kjer se je ukvarjala z razvojem in izobraževanjem mentorjev mednarodnega preventivnega programa za mlade, programa MEPI. V zasebni praksi izvaja individualno in skupinsko psihoterapijo, občasno tudi delavnice terapevtskega pisanja. Je tudi ena izmed predavateljic na Inštitutu za psihodinamsko psihoterapijo.

ana matijević
Ana Matijević, psihoanalitična psihoterapevtka (ECPP) in supervizorka pod supervizijo
ana rotter
Ana Rotter

Tik pred doktoratom leta 2011 je prejela štipendijo L'Oreal za ženske v znanosti za svoje znanstveno delo na področju statističnega načrtovanja in analize bioloških podatkov. Sodelovala je v več kot 20 mednarodnih projektih in mrežah, je (so) več kot 50 recenziranih znanstvenih člankov, 4 poglavij v knjigah, več kot 180 prispevkov na znanstvenih konferencah in medijskih nastopov. Bila je članica upravnega odbora akcije COST TA1201 genderSTE, upravnega odbora akcij COST CA15219 in CA18240 (ADHEsion GPCR Network). Sodelovala je v projektih: Adriatic IPA, COST CA15219, H2020 GoJelly in H2020 CHANGE. Je predsednica akcije COST CA18238 (Ocean4Biotech) in vodja raziskovalnega programa "Morska in mikrobna biotehnologija".

Področje raziskovanja: morska biotehnologija, zasnova in podatkovna obdelava poskusov

dr. Barbara Debeljak Rus, univ. dipl. psih.
dr. Barbara Debeljak Rus, univ. dipl. psih.
doc. dr. Bernard Nežmah
doc. dr. Bernard Nežmah, univ. dipl. soc.
Božidar Popović, dr. med. spec. psychiatrist, systemic psychotherapist, supervisor
Božidar Popović, dr. med. spec. psychiatrist, systemic psychotherapist, supervisor

He is a psychiatrist (M.D., Medical Faculty, University Zagreb) and a systemic psychotherapist (Cybernetic of Psychotherapy, Psychiatry Clinic KBC Zagreb; ECP). He is also a Mater Practitioner of of Neurolinguistic programming (NLP). Since 2009 he has been working in the Counselling Centre for youths and families, since 2008 as Psychiatrist in General Hospital Nasice; 2004–2008 he was a resident of psychiatry in General Hospital Nasice, 2000-2004 he was a Medical doctor in HMP Valpovo.

drazen sumiga
Dr. Dražen A. Šumiga, prof. fil. in soc., certificirani integrativni psihoterapevt in učni terapevt

Dr. Dražen A. Šumiga, prof. fil. in soc. (Univerza v Ljubljani, Filozofska fakulteta), certificirani  integrativni psihoterapevt in učni terapevt (Evropsko in slovensko združenje za integrativno psihoterapijo (EAIP/SINTA)). V svoji zasebni psihoterapevtski praksi izvaja individualno, skupinsko in partnersko  psihoterapevtsko delo. Podoktorsko raziskovalno delo je opravil na Erich Fromm Inštitutu v Nemčiji. Njegovo raziskovalno področje je psihoanaliza (Erich Fromm), eksistencializem, fenomenologija ter relacijska psihoterapija. Udeležuje se domačih in mednarodnih konferenc ter objavlja članke v znanstvenih in strokovnih časopisih.

Področje raziskovanja: psihoanaliza (Erich Fromm), eksistencializem, fenomenologija ter relacijska psihoterapija

 

prim. Dušan Žagar, dr.med., Neuropsychiatrist, Psychiatrist, Neurologist, Psychotherapist, Group Analyst
Prim. Dušan Žagar, dr.med., Neuropsychiatrist, Psychiatrist, Neurologist, Psychotherapist, Group Analyst

Faculty of Arts, Psychology; Medical Faculty LJ, general medicine; neuropsychiatry. 1987 head of Department of Forensic and Social Psychiatry, Psychiatric Clinic LJ; 1987-1989 study of forensic psychiatry, Medical Faculty ZG; 1988- 1991 Transactional Analysis training; 1988- leadership of Balint groups; 1989- legal expert in Psychiatry; 1992 Psychotherapist title, Slovene Medical Society; 1992-1997 course in Group Analysis, Institute of Group Analysis, London; 1998- cofounder, vice president of the Slovenian Society for Group Analysis; Cofounder, vice president of the Slovenian Association of Forensic Experts in Psychiatry; 2002- independant practise; 2014/15- Psychiatry course at SFU LJ

gasper cankar
dr. Gašper Cankar, , univ.dipl.psih.
doc. dr. Helena Jeriček Klanšček, mag. soc. ped.
doc. dr. Helena Jeriček Klanšček, mag. soc. ped.

She holds a PhD in Social Pedagogy, has completed 4 year training programme in Systemic Psychotherapy, is an Assistant Professor of Health Promotion (Faculty of Health Care Jesenice) and Assistant Teaching Professor of Social Pedagogy (Faculty of Education). Works at the National Institute of Public Health as a Public Health Expert. Is a National Coordinator of Health Behaviour in School- Aged Children (HBSC) study, teaches at Faculty of Education, the Angela Boškin Faculty of Health Care Jesenice and SFU Ljubljana. Had directed and participated in various research projects. Has published more than 40 scientific articles and is a first author/co-author of scientific and professional monographs.

igor okorn
Dr. Igor Okorn, psihoanalitik (IPA), psihoterapevt, predavatelj, supervizor in učni terapevt

Leta 2003 je vstopil v izobraževanje iz skupinske analize in v lasten terapevtski proces. Leta 2006 je pričel dodiplomski študij psihoterapije na SFU Dunaj, ga leta 2009 zaključil z diplomo iz psihoterapevtskih znanosti, leta 2013 doktoriral in pridobil naziv doktor psihoterapevtskih znanosti. Leta 2010 je pridobil naziv psihoanalitičnega psihoterapevta (prva specializacija). V proces treninga za psihoanalitika po standardih IPA je vstopil leta 2010 (druga specializacija). Leta 2017 je, kot član HPsD (člana IPA) postal psihoanalitik IPA.  Leta 2016 je postal član SDPP (član EFPP), leta 2019 pa učni terapevt in supervizor pri omenjenem društvu. Je v izobraževanju Evropskega psihoanalitičnega inštituta (člana IPA) za psihoanalitika otrok in mladostnikov.

Področje raziskovanja: Izvajam individulano psihoterapijo, psihoanalizo, skupinsko in partnersko terapijo. Sem psihoanalitik (IPA), psihoterapevt, predavatelj, supervizor in učni terapevt pri Slovenskem društvu za psihoanalitično psihoterapijo in aktivni član Hrvaškega psihoanalitičnega društva. Sem član mednarodne psihoanalitične “peer” skupine Sophia.

Ukvarjam se tudi z vodenjem in organizacijo skupin, ter svetovanjem sistemom, podjetjem in organizacijam.

 

 

iva cernja rajter
Dr. Iva Černja Rajter,
Jan Kovačič, univ. dipl. psih.
Jan Kovačič, univ. dipl. psih.

Jan Kovačič je organizacijski psiholog, coach in specializant psihoterapvtske smeri transakcijska analiza. Trenutno je doktorski študent na študiju Psihologije osebnosti (univerza v Ljubljani), kjer pod mentorstvom prof. dr. Valentina Bucika raziskuje visoki potencial v organizacijah. Doktorski študij je posledica večletnega ukvarjanja s prepoznavanjem in razvijanjem potencialov, ki se spremenijo v osebnostni in organizacijski kapital na delovnem mestu. Jan leta 2017 ustanovil tim uporabna psihologija, nato pa z letom 2020 ustvaril novo podjetje Uporabna psihologija z namenom, da posameznike opolnomoči s konkretnimi znanji in psihološkimi orodji, s katerimi postajajo bolj zadovoljni, zavzeti in zdravi. 

Področje raziskovanja:

  • Coaching v delovnih organizacijah
  • Visoki potencial in talenti v delovnih organizacijah
Jernej Vidmar
Jernej Vidmar, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije in kognitivno-vedenjski psihoterapevt
izr. prof. dr. Jože Ramovš, antropolog in socialni delavec, logoterapevt
izr. prof. dr. Jože Ramovš, antropolog in socialni delavec, logoterapevt, učni terapevt in supervizor
julija pelc
Julija Pelc,

Univerzitetna diplomirana psihologinja s specializacijo iz kliničnopsihološkega svetovanja, geštalt psihoterapevtka (EAGT, EAP), geštalt izkustvena družinska terapevtka in 'Core Evolution' psihoterapevtka (celostni, na telo usmerjeni pristop), dolgoletna izvajalka supervizij, s pestrimi zkušnjami pri delu z otroki, mladimi, odraslimi. Začetna izobraževanja segajo v področje psihoanalitično usmerjene psihoterapije za individualno in skupinsko terapijo. Poglablja specialistična znanja v superviziji, globinski obravnave travme, brainspottingu, izrazno umetnostni terapiji. Sodeluje pri izvedbi dejavnosti s konji. Izobražuje različne ciljne skupine. Zanima se med drugim za področja etike, kriznih intervencij in uporabe kreativnih medijev v superviziji in terapiji.

katarina možina
pred. Katarina Možina, univ. dipl. socialna delavka, psihoterapevtka, učna terapevtka, supervizorka
katarina kosmrlj muha
viš. pred. mag. Katarina Košmrlj Muha
klaudija šterman ivančič
Dr. Klaudija Šterman Ivančič,

Klaudija Šterman Ivančič je diplomirala na Oddelku za pedagogiko in andragogiko in doktorirala na Oddelku za psihologijo Univerze v Ljubljani, smer Aplikativne psihološke študije. Kot raziskovalka, zaposlena na Pedagoškem inštitutu v Ljubljani, se že vrsto let ukvarja s področjem pedagoške psihologije in analizo podatkov mednarodnih primerjav znanja s področja bralne, matematične in naravoslovne pismenosti. Od leta 2017 je tudi nacionalna koordinatorica mednarodne raziskave PISA. Je avtorica številnih znanstvenih člankov, poglavij v monografijah in soavtorica monografij Dejavniki bralne pismenosti v raziskavi PISA 2009 in Motivacijski dejavniki v izobraževanju

klemen senica
Klemen Senica,

Klemen Senica je po končanem študiju japonologije in sociologije kulture na Filozofski fakulteti v Ljubljani nadaljeval podiplomski študij na Oddelku za etnologijo in kulturno antropologijo, kjer je leta 2015 tudi doktoriral. Med novembrom 2019 in oktobrom 2021 je bil podoktorski raziskovalec na Tokijski univerzi. Trenutno je podoktorski raziskovalec na Univerzi Juraja Dobrile v Pulju, kjer primarno izvaja predmete o vzhodnoazijski zgodovini in kulturi ter antropologiji Japonske. Na SFU predava Teorijo kulture in Historično antropologijo.

ksenija širnik
Ksenija Širnik, mag.psihoter.znanosti, sistemska psihoterapevtka, supervizorka

Leta 2007 se je po dolgoletni poklicni poti na poslovnem področju usmerila na področje psihoterapije, diplomirala na SFU Dunaj in leta 2014 magistrirala na SFU Ljubljana. Istega leta je opravila specialistični izpit iz sistemske modalitete, leta 2018 pa zaključila dvoletno usposabljanje za supervizorja. Leta 2010 je soustanovila center za psihoterapijo pod imenom Društvo Anima, pod okriljem katerega še vedno deluje. Nekaj let je sodelovala kot koterapevtka terapevtske skupine za dolgotrajno obolele in v skupnem projektu SFU ter Europe Donne vodila terapevtsko skupino za svojce onkoloških bolnikov. Dela v zasebni praksi, kjer izvaja individualno, partnersko in družinsko psihoterapijo. Hkrati kot supervizor v več različnih vlogah sodeluje na SFU Ljubljana.

doc. dr. Lea Šugman Bohinc, univ. dipl. psih., sistemska psihoterapevtka
doc. dr. Lea Šugman Bohinc, univ. dipl. psih., sistemska psihoterapevtka, učna terapevtka, supervizorka
dr. Leonida Kobal, univ. dipl. psih., systemic psychotherapist
doc. dr. Leonida Kobal, univ. dipl. psih., systemic psychotherapist, educational therapist, supervisor

A psychologist, psychotherapist, lecturer and researcher, has a PhD in clinical psychology (Uni. Lj). She was a researcher and teacher at Faculty of Social Work (Uni. Lj), now at SFU and institutes for psychotherapy. She is the author of several scientific articles, worked in the field of voluntary work with children and adolescents. She leads a private psychotherapy practice where she works with individuals, couples, families, groups. She combines knowledge of developmental, psychoanalytic, attachment and system theory and family systemic psychotherapy, clinical hypnosis, EMDR, group dynamics, creative and body-centered approaches, NLP, integrative gestalt therapy, yoga and meditation.

lilijana sprah
Dr. Lilijana Šprah, univ. dipl. psih.

Lilijana Šprah je diplomirala je na Oddelku za psihologijo FF UL in doktorirala iz področja nevropsihofarmakologije na MF UL.  Je predstojnica DMI ZRC SAZU, kjer se raziskovalno udejstvuje na področju pismenosti o duševnem zdravju, prepoznavanja in obvladovanja poklicnega stresa ter njegovih negativnih izidov, razvoja orodij za ocenjevanje osebnostnih, nevropsiholoških in kliničnih značilnosti oseb s težavami v duševnem zdravju ter evalvacijske metodologije na področju značilnosti, dostopnosti, razpoložljivosti in uporabe služb na področju duševnega zdravja. Je avtorica preko 450 člankov/del (čez 70 znanstvenih in strokovnih člankov ter 30 monografskih in drugih zaključenih del). Redno sodeluje na nacionalnih in mednarodnih raziskovalnih projektih in kongresih predvsem na področju klinične psihologije, medicinske psihologije in psihiatrije.

Področje raziskovanja: duševno zdravje, zdravstvena pismenost, psihosocialna tveganja, nasilje v družinah, motnje razpoloženja, osebnostne motnje, komorbidnosti, ranljive skupine

dr. Marija Pepelnak Arnerić
dr. Marija Pepelnak Arnerić, učiteljica glasbe, prof. defektologije, mag. socialne pedagogike, doktorica psihologije, svetnica

Na Pedagoški fakulteti je študirala glasbeno vzgojo in nadaljevala študij defektologije in tudi magistrirala. Na Filozofski fakulteti je doktorirala s temo  Model ustvarjalnosti pri delu z nasilnimi učenci. Več let je bila na delovnem mestu učiteljice glasbe in ravnateljice. Trenutno je zaposlena kot izvajalka dodatne strokovne pomoči učencem s posebnimi potrebami in učiteljica glasbe, izvaja pa tudi pouk glasbe v osnovni šoli za odrasle in mladostnike, ki niso zaključili rednega šolanja.

Raziskuje in objavlja zlasti o vlogi ustvarjalnosti in umetnosti pri delu z otroki in mladostniki s posebnimi potrebami.

Dr. Marino Kačič, univ. dipl. socialni delavec, sistemski psihoterapevt, učni terapevt in supervizor z Evropsko diplomo iz psihoterapije (ECP)
asist. Marino Kačič, Bachelor of Social Work and Systemic Therapist

Works at the Faculty of Social Work, University of Ljubljana, and at the Faculty of Psychotherapy Science of Sigmund Freud University in Ljubljana. His practice includes 10 years’ work at a rehabilitation unit, 13 years’ work with children and youth with behaviour and other problems, and 20 years’ experience in psychotherapy with individuals, couples and families. After graduation, he received education for a psychotherapist: 4 years in Psychotherapy Cybernetics (Faculty of Medicine, University of Zagreb, Department of Psychiatry) and 4 years in Systemic Family Therapy (Verein zur Förderung der Familientherapie und –beratung e.V.). He has an ECP (EAP) diploma in psychotherapy.

maruša zaletel tekavc
Maruša Zaletel Tekavc, univ.dipl.psih., integrativna psihoterapevtka, supervizorka in učiteljica integrativne psihoterapije

Maruša Zaletel Tekavc je univ. dipl. psihologinja ter certificirana integrativna psihoterapevtka, supervizorka in učiteljica integrativne psihoterapije. Dodatno se je izobraževala iz metode EMDR, brainspotting, iz psihoterapije s pomočjo konj in ekoterapije. Od leta 2007 dela v svoji zasebni praksi. Sodeluje z inštitutom IPSA kot predavateljica in supervizorka, poučevala in supervizirala pa je tudi študente v Veliki Britaniji in Romuniji.

Področje raziskovanja: uporaba dihanja v psihoterapiji, psihoterapija z ego stanjem Starša, vključitev narave v psihoterapijo.

 

dr. Matej Černigoj, univ. dipl. psih.
doc. dr. Matej Černigoj, univ. dipl. psih.
Melita Mihajlović Košak
Melita Mihajlović Košak, univ. dipl. psihologinja, psihoterapevtka

Melita Mihajlović Košak je univerzitetna diplomirana psihologinja, učiteljica čuječnosti, certificirana transakcijsko-analitična psihoterapevtka (EATA) ter začasna učiteljica in supervizorka (PTSTA-P). Dela v zasebni psihoterapevtski praksi, kjer izvaja psihoterapijo in supervizijo. V okviru Bangor University, Velika Britanija, se je izobraževala iz Mindfulness Based Cognitive Therapy (MBCT). Na Inštitutu za integrativno psihoterapijo in svetovanje, Ljubljana vodi na čuječnost usmerjene programe: program Celostnega obvladovanja stresa in Napredni trening za učitelje čuječnosti.

doc. dr. Mihael Černetič, univ. dipl. psih., integrative therapist
doc. dr. Mihael Černetič, univ. dipl. psih., integrative therapist, educational therapist

In 2003 he graduated on the Faculty of Arts of the University in Ljubljana (Department of Psychology) and obtained a degree in psychology. In 2012, the same institution awarded him a PhD title for a dissertation on the relationship between anxiety and mindfulness. In 2013 he obtained the title certified integrative psychotherapist by the International Integrative Psychotherapy Association. In 2016 he was appointed assistant professor of psychotherapy science on the Faculty of Psychotherapy Science of Sigmund Freud University in Ljubljana where he is involved as teacher and researcher. In addition, he conducts psychotherapy and psychological counseling in his private practice.

milena lipovšek
Dr. Milena Lipovšek, integrativna psihoterapevtka, učna terapevtka in supervizorka v edukaciji

Diplomirala je na AG UL, pridobila naziv spec. akad. prof. glasbenica flavtistka. Od leta 1999 je kot solo-flavtistka zaposlena v simfoničnem orkestru RTV Simfoniki. Med leti 2006-2009 je študirala psihoterapijo na SFU Dunaj in SIP, kjer je pridobila diplomo iz propedevtike. Leta 2015 je zaključila študij na Inštitutu IPSA in pridobila mednarodno diplomo iz integrativne psihoterapije pri IIPA in EAIP z mednarodnim zaključnim izpitom v Bilbau ter pridobila naziv Integrativna psihoterapevtka. Od leta 2009 je članica SINTA. Leta 2017 je doktorirala iz Zakonske in družinske terapije. V zasebni praksi izvaja individualno in partnersko terapijo, učno terapijo ter supervizijo. V svoje delo vključuje znanja iz integrativne geštalt terapije, zakonske in družinske terapije, delo s kreativnimi mediji in na telo usmerjen pristop.

dr. Mitja Trojar
dr. Mitja Trojar
dr. Nataša Dernovšček Hafner, univ. dipl. psih.
dr. Nataša Dernovšček Hafner, univ. dipl. psih.
Nina Bras Meglič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Nina Bras Meglič, univ. dipl. psih., spec. klin. psih.
Nuša Kovačević Tojnko
asist. dr. Nuša Kovačević Tojnko, psihoanalitična psihoterapevtka (ECPP)
Parov Anzelc
asist. Parov Anzelc, uni. dipl. fil., psychoanalytic therapist ECPP, supervisor in process

University of Ljubljana, Faculty of Arts, 2005-2010; program: Philosophy; major in theoretical psychoanalysis, title of the thesis: Meaning of free associations for psychoanalysis and its development: Einfall as an element of Freudian epistemology. Thesis grade: summa cum laude (10).

Slovenian Institute for Psychotherapy Propedeutics from Psychotherapy (now Sigmund Freud Private University Ljubljana): propaedeutic & psychoanalytic modality study.

SFU Vienna (Sigmund Freud Private University Vienna), Doctoral studies in progress.

mag. Peter Markič, univ. dipl. psih.
mag. Peter Markič, univ. dipl. psih.
petra brne
Petra Brne,

Petra Brne je zaposlena na Policijski upravi Koper, kot samostojna policijska inšpektorica – psihologinja, kjer zaposlenim nudi psihološka svetovanja, izvaja različne delavnice in predavanja ter sodeluje v kadrovskih in preiskovalnih postopkih. Pred tem je bila zaposlena na probaciji, kjer je delala s storilci kaznivih dejanj. Na UP Famnit kot zunanja izvajalka predava izbirni predmet Forenzična psihologija. Po zaključenem študiju je na italijanski Mednarodni akademiji forenzičnih znanosti opravila specialistično usposabljanje iz forenzične psihologije.

Področje raziskovanja: forenzična psihologija

doc. dr. Robert Oravecz, dr. med., spec. psihiater in psihoterapevt
doc. dr. Robert Oravecz, dr. med., spec. psychiatrist, psychotherapist

Medical University Pécs (Hungary) 1980-1986  MD degree  (Cum Laude)
University of Ljubljana (Slovenia) 1988 – 1990 Department of Philosophy –philosophy
University of Ljubljana (Slovenia) 1993 – 1996  Institute of Human Sciences –discourse studies
University of Ljubljana (Slovenia) 1994-1995  Medical School - 1993-1996 Specialization of Psychiatry leading to Certification in Psychiatry
University of Pécs (Hungary)  (2003) Department of Psychology : PhD in psychology (Summa Cum Laude)
Primorska University  (Slovenia) 2012 Habilitation (Assistant professor - suicidology)
Szemmelweis University  (Hungary)  2013 Certification in Psychotherapy.

Employment:
Regional Hospital Szigetvar (Hungary) 1986-1987
Medical Center of Yugoslav Army at Ljubljana (1988-1991)  as GP
Ministry of Defence of Slovenia  1991 -1994  Advisor
Psychiatric Hospital Ormoz (1994 - till present) - Psychiatrist
Part time lecturer  at  SFU Ljubljana, 2007 - till present  

dr. Sabina Đuvelek, asist.
dr. Sabina Đuvelek, asist., mag. psih.
simona tancig
Izr. prof. dr. Simona Tancig, , univ. dipl. psih. in specialistka supervizije
dr. Tamara Prevendar, univ. dipl. psih.
dr. Tamara Prevendar, univ. dipl. psih.

Masters in Psychology from University of Zagreb, Croatia; PhD in Psychotherapy Science from Sigmund Freud University Vienna.
Work experience: school psychologist and psychologist / psychotherapist in private practice; lecturer at SFU Vienna and Ljubljana since 2019
 

Research information and publications: https://www.researchgate.net/profile/Tamara-Prevendar
 

mag. Tatjana Verbnik Dobnikar
mag. Tatjana Verbnik Dobnikar, geštalt psihoterapevtka, supervizorka
Doc. dr. Tina Bregant, dr.med., spec. pediatrije, spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine
Doc. dr. Tina Bregant, dr.med., spec. pediatrije, spec. fizikalne in rehabilitacijske medicine

Doc. dr. Tina Bregant je po diplomi leta 2002 na Medicinski fakulteti v Ljubljani opravljala delo mlade raziskovalke in specializantke pediatrije na Kliničnem oddelku za otroško, mladostniško in razvojno nevrologijo Pediatrične klinike v Ljubljani do leta 2013, ko je nadaljevala delo kot specialistka pediatrije in doktorica znanosti s področja otroške nevrologije. Od leta 2015 je bila zaposlena na Univerzitetnem Rehabilitacijskem Institutu v Ljubljani, kjer je opravila dodatno specializacijo s področja fizikalne in rehabilitacijske medicine. V času epidemije COVID-19 je bila imenovana v posvetovalno skupino vlade za boj proti COVID, od koder je bila nato imenovana na mesto državne sekretarke na Ministrstvu za zdravje in nato vodja kabineta. Trenutno je zaposlena kot pediatrinja in fiziatrinja v zavodu CIRIUS Kamnik. Kot predavateljica in mentorica sodeluje v programih Kognitivne Znanosti, Fakultete za zdravstvo, Medicinske fakultete in Pedagoške fakultete. Sodeluje pri oblikovanju državnih programov, ki spodbujajo otroke v razvoju. V veselje in navdih so ji otroci in njihov razvoj. Verjame, da kdor se ukvarja z otroki, se ukvarja z našo prihodnostjo.

Področje raziskovanja: pediatrija, pediatrična nevrologija, razvojna pediatrija, javno zdravje, otroci in mladostniki.

 

Tina Rahne Mandelj
dr. Tina Rahne Mandelj, univ. dipl. soc. delavka, zakonska in družinska terapevtka, supervizorka
Tit Albreht
doc. dr. Tit Albreht, dr. med.
Assistant Professor

Dr. Tit Albreht, M.D. (1961), Slovenian, Ph.D. in Health Services Research at the University of Amsterdam, Head of the Centre for Health Care at the National Institute of Public Health of Slovenia, senior researcher in the field of health services research and health systems research, member of the Scientific Committee of EUPHA, president of the Slovenian Preventive Medicine Society, member of the Health Council of the Ministry of Health of Slovenia. He is an Associate Professor of Public Health at the Medical Faculty of Ljubljana, Slovenia and teaching public health and epidemiology at the Medical Faculty of Maribor, at the University of Primorska and at the SFU.

tomaž flajs
Tomaž Flajs,

Je geštalt psihoterapevt z Evropsko diplomo iz psihoterapije, ki jo podeljuje Evropska zveza za psihoterapijo (EAP) in redni član Evropske zveze za geštalt terapijo (EAGT), kjer ima status supervizorja. Iz geštalt psihoterapije je diplomiral na britanskem inštitutu GPTI in je nosilec certifikata strokovnosti inštituta GATLA iz Los Angelesa. Je direktor inštituta GITA, kjer deluje kot edukator in supervizor. Bil je predsednik Slovenske krovne zveze za psihoterapijo SKZP in Slovenskega društva za geštalt terapijo SLOGES. Zdaj je predsednik Odbora za človekove pravice in družbeno odgovornost pri EAGT. Je soavtor knjige 'Dodo se pogovarja; vodnik po psihoterapiji'.

urška battelino
asist. Urška Battelino, mag. pth. , psihoanalitična psihoterapevtka, supervizorka in učna analitičarka
željka matijaševič
Željka Matijašević,

Željka Matijašević je redna profesorica za primerjalno književnost na Oddelku za primerjalno književnost Fakultete za humanistiko in družbene vede Univerze v Zagrebu na Hrvaškem. Diplomirala je iz francoskih študij in primerjalne književnosti na Univerzi v Zagrebu na Hrvaškem.

Leta 2000 je magistrirala in doktorirala na Univerzi v Cambridgeu v Veliki Britaniji. Je članica La Fondation Européenne pour la Psychanalyse in članica svetovalnega odbora revije Psychoanalysis and Politics.

Področje raziskovanja: Je avtorica petih knjig v hrvaškem jeziku: Lacan: (2005); Strukturiranje nezavednega: Freud in Lacan (2006); Uvod v psihoanalizo: (2011); Stoletje krhkega jaza: psihoanaliza, kultura, družba (2016); Drama, drama (2020). Napisala je tudi dve literarni deli:

Črna limfa/zeleno srce: (2017) in Obrambe, obarvane s smrtjo: Alternativni slovar psihe (2017): Psihoanalitični roman (2020). Njena najnovejša knjiga v angleškem jeziku je The Borderline Culture: Intensity, jouissance in smrt, ki je maja 2021 izšla pri založbi Rowman & Littlefield (Lexington Books).

Njeni glavni raziskovalni interesi so teoretska psihoanaliza, kulturna psihoanaliza, politična psihoanaliza in zgodovina psihoanalize. Osredotoča se na sodobne strukture osebnosti, pri čemer skozi psihoanalitično optiko raziskuje številne in različne dejavnike, ki oblikujejo psiho.

Tutorji in supervizorji

Lea Prešeren McCann
Lea McCann Prešeren, , magistrandka psihoterapevtske znanosti, specializantka psihoanalitične psihoterapije
asistentka tutorjem