Close Menu

doc. dr. Emil Benedik

spec. klin. psih., psihoanalitik, učni terapevt, supervizor

Emil Benedik

Diplomiral in magistriral je iz psihologije osebnosti na Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Ljubljani. Doktorat je opravil iz klinične psihologije na Univerzi v Ljubljani. Končal je specializacijo iz klinične psihologije na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. Je klinični psiholog in psihoterapevt v Psihiatrični bolnišnici Begunje ter v zasebni praksi. Izvaja individualno in skupinsko psihoanalitično terapijo ter kliničnopsihološko diagnostiko pri odraslih osebah. Je docent psihologije na SFU Ljubljana in Oddelku za psihologijo Filozofske fakultete v Mariboru, kjer predava študentom psihologije in psihoterapije. Koordinira specialistični študij psihoanalitične psihoterapije na SFU Ljubljana. Deluje kot supervizor in mentor študentom. Vrsto let je sodni izvedenec za klinično psihologijo. Njegova raziskovalna področja so motnje osebnosti, doživljanje sebe in drugih pri osebah z različnimi psihičnimi motnjami. 

B.A. in Psychology, M.S. in Psychology of Personality, Ph.D. in Clinical Psychology (Department for Psychology, University of Ljubljana), Psy.D. - Specialization in Clinical Psychology (Medical Faculty, Uni. Lj). Works as clinical psychologist (Psychiatric Hospital Begunje) - individual and group psychotherapy of psychotic, neurotic and borderline patients, psychodiagnostics, team work (consultant), supervisior, mentorship for students of clinical psychology. Is an assistant professor at SFU Ljubljana and  Faculty of Arts, Department of Psychology Maribor. Works as forensic psychology expert for Slovenian Ministry of justice. Has a private psychotherapeutic practice (psychoanalytic and cognitive psychotherapy).