Close Menu

mag. Miran Možina

dr. med. spec. psihiater, sistemski psihoterapevt, učni terapevt in supervizor

direktor SFU Ljubljana, vodja oddelka za Psihoterapevtsko znanost

 

Miran Možina

Magistriral na Med. fakulteti (Uni. Lj), spec. psihiatrije. Delal kot psihiater (psihiatrična bolnica Vojnik pri Celju), končal študij sistem. psihoterapije na Med. fakulteti (Zagreb), delal kot asistent na FSD (Uni. Lj), vodil dobrodelne projekte psihosoc. pomoči za otroke, mladostnike, družine, uporabnike psihiatrije (ODMEV). Končal izobraževanje za učitelja sistem. družinske terapije (VFT, München), pridobil ECP. Vodi privatno psihot. prakso. Bivši predsednik SKZP in odgovorni urednik prve slo. psihoterapevtske strok. in znan. revije Kairos. Od 2006 vodi projekt fakultetnega študija PST znanosti s SFU Dunaj, od 2013 je direktor SFU Ljubljana, predavatelj, vodja Enote za Psihoterapijo otrok in mladostnikov.

 

Bibliografija - dostop do objav

CV

Osebna Bibliografija - pregled

Splošni pogoji

Plačilo: Ob prijavi na izobraževanje je potrebno poravnati 10% zneska kotizacije, 90% zneska kotizacije pa v 3 dneh po uvodnem srečanju, ki bo maja ali junija 2023 in na katerem se bo dokončno oblikovala skupina udeležencev izobraževanja.

V primeru plačila izobraževanja v več obrokih, udeleženec kontaktira računovodstvo SFU Ljubljana.

Odpoved: V primeru odpovedi prijave do 7 dni pred prvim srečanjem vam bomo zaračunali manipulativne stroške v višini 10% kotizacije, v primeru kasnejše odpovedi pa vam bomo zaračunali polovično kotizacijo. Izobraževanja se lahko udeleži drug kandidat, vendar je potrebno zamenjavo napovedati. Obvestila o odpovedih ali zamenjavah pošljite na elektronski naslov soj@sfu-ljubljana.si.

Zaupnost podatkov: Podatkov iz prijave ne bomo posredovali tretjim osebam brez predhodne pridobitve pisnega soglasja posameznika. Podatke bomo uporabljali le v namen obveščanja o naših aktivnostih. Na vašo zahtevo bomo podatke spremenili ali zbrisali.