Close Menu

dr. Andreja Poljanec

univ. dipl. psih, spec. zakonske in družinske terapije, supervizorka

 

Andreja Poljanec

Dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psihologinja, zakonska in družinska terapevtka, predavateljica in vodja študijskega programa Psihologije na Univerzi Sigmunda Freuda Dunaj – podružnica Ljubljana, predava pa tudi na Fakulteti za uporabne družbene študije v Novi Gorici. Poleg terapevtskega dela s posamezniki, pari in družinami, ter supervizorskega spremljanja strokovnih delavcev, izvaja delavnice, predavanja in vodi različne skupine. Je avtorica številnih slovenskih in tudi mednarodnih prispevkov, med drugim knjig Rahločutnost do otrok, Rahločutno starševstvo, Med dvema ognjema, …. Pri raziskovanju in v praksi pozornost posveča predvsem varnim in dostojanstvenim odnosom v različnih sistemih in kako v njih ustvarjati kvalitetno življenje in razvoj. Je soustanoviteljica Študijsko-raziskovalnega centra za družino. Vrsto let je razvijala in vodila programe za pomoč otrokom, mladostnikom in njihovim družinam pod finančnim okriljem MDDSZ ter vodila različne projekte, financirane s strani Evropskih socialnih skladov, Ministrstva za izobraževanje idr. Je družbeno aktivna; v letih 2021/2022 je bila tudi članica Strateškega sveta vlade za socialno politiko. Je glavna urednica znanstvene revije Kairos. V odnosih, kjer je prisoten čustveni stik in se razvija empatija, je življenje fizično in psihično bolj zadovoljujoče in zdravo.

Vodstvo

prof. dr. Alfred Pritz, gostujoči predavatelj
prof. dr. Alfred Pritz,
jutta fiegl
Univ.-Prof. Dr. Jutta Fiegl,
Vice-Rector, Dean Faculty of Psychotherapy Science
gerhard benetka
Univ.-Prof. Mag. Dr. Gerhard Benetka,
Dean Faculty of Psychology, Chairman Academic Senate
Miran Možina
mag. Miran Možina, MSc, M.D., psychiatrist, systemic psychotherapist, educational therapist, supervisor
Director of SFU Ljubljana

Finished Master at Medicine Faculty (Uni. Lj), specialized in psychiatry. Worked as psychiatrist in Psychiatric hospital Vojnik, finished systemic psychotherapy education (Medicine Faculty, Zagreb). Has a private psychotherapy practice. Was assistant lecturer at Faculty for Social Work (Uni. Lj), leader of voluntary project of psychosocial help for children, adolescents, families (ODMEV). Finished education for teacher of system. family therapy (VFT, München). Holds ECP and Licence for Supervision in Social Care. Started the project of PTH science study in collaboration with SFU Vienna (2006). Is since 2013  lecturer and director of SFU Ljubljana. He is a coordinator of research activities at SFU Ljubljana, teacher in systemic psychotherapy training programme and Head of the Youth and adolescent psychotherapy psychotherapy training programme at SFU Ljubljana, lecturer at Bachelor and Master Pst science study programme at SFU Ljubljana.

Anja Štrukelj Kozina
doc. dr. Anja Štrukelj Kozina, prof. of physical education, intergative psychotherapist, educational therapist, supervisor
Head of Master Psychotherapy Science and other pschotherapy study programmes, manager of SFU Ljubljana team

2009 she became a professor of physical education at Faculty of Sport and completed Propaedeutic in psychotherapy at SFU Ljubljana. She continued studying at the 4-year post-graduate specialization studies in integrative psychotherapy and received the title of certified integrative psychotherapist (IIAP, EAIP, SDP, EAP). 2013 she finished doctoral program in marriage and family therapy, worked in the non-governmental organizations dealing with psychosocial support as a professional program manager six years. Currently is employed at SFU Ljubljana as head of studies and assistant psychotherapeutic science. She also does partner and individual psychotherapy in her private practice. 

dr. Andreja Poljanec
dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psih, spec. marital and family therapist, supervisor
Head of Bachelor Psychology study programme, Assistant professor

Her doctors thesis was 'Safe parenting from the perspective of relational and family theory and therapy'. From the year 2014 on she runs a project 'Aid to young families in need', last four years she teaches at the University of Sigmund Freud in Ljubljana and on the School of advanced social studies.  From the January 2019, she coordinates the study of psychology on the Sigmund Freud University, Ljubljana.

She is the author of many scientific and professional articles, books (Between two fires, Sensibility to children, Sensible parenting), audio and video recordings, and is an active participant in national and international conferences. With her coworkers she founded the institute »Study and Research Centre for the Family«, where she also works and is the professional leader of it. She is socially active; in 2021 and 2022 she was a member of the Government’s Strategic Council for Social Policy and is a member of the editorial board of KAIROS - Slovenian Journal of Psychotherapy.

izr. prof. dr. Lia Katarina Kompan Erzar, univ. dipl. psih., terapevtka individualne, zakonske in družinske terapije, supervizorka z licenco SZS
Assoc. prof. Lia Katarina Kompan Erzar, univ. dipl. psih., individual, marital and family therapist, licensed supervisor
Head of Master Psychology study programme, Associate professor

Marital and family therapist, an associate professor of marriage and family therapy at the Theological Faculty University of Ljubljana, and associate professor at SFU Ljubljana. As a therapist works in social welfare as an independent consultant and licensed supervisor in a project "Therapeutic help to families facing emotional, physical and sexual violence", funded by the Ministry of Social Affairs. Her research interests are: parenting, marital relationship and neuropsychological basis of attachment. She publishes her research work in scientific articles and books: The discovery of the relationship, The hidden power of the family, Love heals memory, Sensitivity to children and Attachment theory.