Close Menu
Category:
SFU Ljubljana
Published: 11. 08. 2022

Predstavitev projekta MARTE - Obremenjujoče izkušnje v otroštvu

Projekt MARTE
Aug 24
24. 8. 2022 at 16:30
SFU Ljubljana, Trubarjeva 65

Vabljeni na predstavitev ugotovitev dvoletnega projekta Marte – obremenjujoče izkušnje v otroštvu. V program predstavitve so vključeni tudi strokovnjaki, ki bodo predstavili tematiko prepoznavanja obremenjujočih izkušenj in ustrezno delovanje v namen zaščite otrok in mladostnikov. Vsekakor je namen tudi vzpodbuditi multidisciplinarni pristop k hitrejšemu prepoznavanju in ukrepanju, ter povezovanju različnih strok.

Trpinčenje otrok prizadene več kot 55 milijonov otrok v Evropski uniji. Je vodilni javnozdravstveni problem v Evropi in vsako leto povzroči prezgodnjo smrt 629 otrok, mlajših od 18 let (European status report on preventing child maltreatment; 2018).

Skupina New Social Horizons je prejela pomemben eksperimentalni in inovativen evropski projekt, katerega cilj je obravnavati občutljivo vprašanje obremenjujočih izkušenj v otroštvu: MARTE (A Multidisciplinary Approach to Recognize and Treat the Adverse Childhood Experiences - Multidisciplinarni pristop za prepoznavanje in zdravljenje obremenjujočih izkušenj v otroštvu).

Evropski projekt se je začel 1. oktobra 2020. Vodila ga je socialna organizacija La Strada di Milano z mednarodnim partnerstvom, ki vključuje slovenske, italijanske, bolgarske in grške organizacije (so del projektnega tima La Strada Cooperativa Sociale - Italija, Zavod Odprta Dlan – Slovenija, Cooperativa Nuovi Orizzonti Sociali - Italija, ARES 2.0 srl - Italija, Center Dinamika - Bolgarija, Ženski center Kardista - Grčija). MARTE je eden prvih projektov, ki obravnava občutljivo vprašanje obremenjujočih izkušenj v otroštvu.

 

Projekt je bil namenjen:

- strokovnjakom: socialnim delavcem in vodjem socialnih služb, zdravnikom in zdravstvenim delavcem (psihologi, psihoterapevti, pedopsihiatri, logopedi, pediatri, medicinske sestre), vzgojiteljem in učiteljem ter odvetnikom

- oblikovalcem politik in institucijam, pomembnih za varstvo otrokovih pravic na lokalni/EU ravni.

 

V tem okviru so bili cilji projekta:

· ustvariti skupen okvir o značilnostih obremenjujočih izkušenj (npr. simptomi, vzroki in učinki) med strokovnjaki;

· izboljšati veščine izvajalcev, ki delajo na kritičnih področjih, izbranih za pomoč otrokom, ki so žrtve obremenjujočih izkušenj;

· spodbujati sodelovanje, multidisciplinarne in celostne pristope.

 

Projekt MARTE je vključeval naslednje akcije:

· Predhodna ocena potreb na podlagi analize, izvedene na dveh ravneh: prva zadeva obstoječo literaturo in statistiko; druga najpomembnejša vključuje strokovnjake pri zbiranju kvalitativnih podatkov o njihovem dojemanju obremenjujočih izkušenj v otroštvu in storitvenega sistema. Ta faza se je končala v prvih mesecih leta s pripravo primerjalnega poročila, ki ga lahko prenesete s spletne strani projekta (https://project-marte.eu/wp-content/uploads/2021/07/report-marte_finale.pdf);

· Dejavnosti za razvoj zmogljivosti (na podlagi pristopa trenerja) za ustvarjanje skupnega teoretičnega in operativnega okvira za zmanjšanje operativne vrzeli med različnimi kategorijami strokovnjakov, ki delajo z otroki. Strokovnjaki centra TIAMA v Milanu so izvedli zanimivo usposabljanje, rezervirano za strokovnjake, ki se je začelo 16. 6. 2021 in končalo 1. 10. 2021 v skupnem obsegu 30 ur;

· Kaskadne dejavnosti usposabljanja za širjenje načel in orodij usposabljanja;

· Spletna kampanja za širjenje dejavnosti in rezultatov projekta, ki jo sestavljajo večjezično spletno mesto, socialni profili, videoposnetki in geolokalizirano socialno oglaševanje.

 

Menimo, da je udeležba na tem seminarju temeljnega pomena, saj se je ravno v raziskovalni fazi tega projekta pojavila velika potreba po usposabljanju tistih, ki sodijo v to poklicno kategorijo ter delujejo predvsem na področju varstva osebnih pravic, ranljivih skupin ali mladoletnikov ter družinskih razmerij. »Prepoznavanje znakov obremenjujočih izkušenj«, ki jih je mogoče prestreči že pri prvih razgovorih, je lahko izhodišče za vzpostavitev mreže strokovnjakov, da bi pravočasno posredovali pri zaščiti mladoletnika.

 

Program

16.30  do 16.45        Uvodni nagovor

16.45  do  17.15       Predstavitev projekta MARTE; Helena Ditar, specializantka psihoterapije, vodja projekta

17.15   do  17.45      Nacionalni in evropski protokoli za zaščito otrokovih pravic; Zoran Stankič, odvetnik

17.45   do  18.15     Obremenjujoče izkušnje v otroštvu: razširjenost v Sloveniji in posledice; Prof. dr. Metka Kuhar, redna profesorica socialne psihologije

18.15   do 18.45      Prepoznavanje obremenjujočih izkušenj in ravnanje centra za socialno delo; Aleksandra Ocvirk, socialna delavka

18.45   do 19.15       Čas namenjen za vprašanja in zaključek seminarja

 

Za prijavo na seminar sledite tej povezavi.

 

Seminar vodijo:

Helena Ditar, ustanoviteljica Zavoda Odprta dlan, kateri je tudi projektni partner evropskega projekta Marte. Specializantka psihoterapije, ki že vrsto let izvaja psihoterapije otrokom in mladostnikom, z zaključenim dvosemesterskim programom iz pedopsihiatrije na Katedri za psihiatrijo Medicinske fakultete v Ljubljani in še mnogo drugih izobraževanj, ki so povezane s psihoterapijo otrok in mladostnikov.

Zoran Stankić Rupnik; odvetnik iz Odvetniške družbe Stankić-Rupnik o.p., d.o.o. iz Ljubljane, ki ima dolgoletne izkušnje glede varstva pravic otrok in mladoletnikov v sodnih postopkih. Med drugim se ukvarja z družinskim pravom, kjer so v postopkih prizadete tudi pravice otrok, dela kot pooblaščenec (mladoletnih) oškodovancev in kot zagovornik mladoletnikov v kazenskih postopkih. Je član strokovnega sveta Hiše za otroke, predavatelj izobraževanj Pravilnika o usposabljanju sodnikov, tožilcev in odvetnikov v kazenskem postopku proti mladoletnikom.

Prof. dr. Metka Kuhar; redna profesorica socialne psihologije (Univerza v Ljubljani), raziskovalno in pedagoško deluje na področju fenomenov vsakdanjega življenja (duševno zdravje s poudarkom na travmi, medosebna komunikacija, odnosi, samopodoba, mladina, spol). Vodja raziskave, Prevalenca obremenjujočih izkušenj v otroštvu in njihova povezanost s funkcioniranjem v odraslosti, 2018-2020.

Aleksandra Ocvirk; socialna delavka z 10 leti izkušenj dela v centru za socialno delo na področju nasilja. Strokovna delavka za eno ali več področij v nazivu samostojna svetovalka: Varstvo odraslih, varstvo otrok in družine, ukrepi za zaščito otrok, socialnovarstvene storitve, delo v interventni službi.