Close Menu

Doktorski študij Psihoterapevtske znanosti na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju

Možen je študij v nemškem ali angleškem doktorskem programu psihoterapevtske znanosti. Težišče programa je na pluralističnem pristopu, ki vključuje tako kvantitativno kot tudi kvalitativno metodologijo in mešano kvalitativno-kvantitativno metodologijo (t. i. »mixed method design«). Vse povezujejo empirično, teoretično in zgodovinsko raziskovalo delo, vključno s kritičnim pregledom obstoječih raziskovalnih smeri in področij.

Študijski program omogoča razvijanje sposobnosti za opravljanje samostojnega znanstvenega dela in želi prispevati k znanstvenemu napredku v novi disciplini psihoterapevtske znanosti. To vključuje tudi promocijo mladih znanstvenikov in razvijanje raziskovalnih kompetenc psihoterapevtov, ki izvajajo psihoterapevtske storitve. SFU je prva univerza na svetu, ki se primarno osredotoča na izobraževanje iz psihoterapevtske znanosti.

Trajanje programa je 6 semestrov. Angleški program je organiziran zelo ugodno za kandidate, ki niso iz Avstrije. Kontaktni del angleškega programa namreč poteka s po enim intenzivnim tednom predavanj in seminarjev na semester v prostorih SFU Dunaj.

Podeljeni naziv ob uspešno zaključenem študiju je Doktorica / Doktor psihoterapevtske znanosti (Dr. scient. pth.), kar je enakovredno mednarodnemu doktorju znanosti.

***

Če že študirate/ste študirali na SFU, je za vse informacije na voljo:

 

Vsekakor priporočamo, da se najprej obrnete na Mirana Možino ali Mirjano Frankovič, da skupaj raziščemo možnosti sodelovanja z raziskovalnim kolegijem SFU Ljubljana, saj je na ta način možen dogovor za višino šolnine, ki veljajo za doktorske študije v Sloveniji. Šolnine za avstrijske državljane so namreč precej višje.

Natančne informacije o doktorskem študiju psihoterapevtske znanosti v angleškem jeziku so dostopne na povezavi.

Postopek sprejema

Potem ko je sklenjen okvirni dogovor na SFU Ljubljana, je prvi korak registracija na spletni aplikacijski platformi – SFU.

Po registraciji bo na e-poštni naslov, ki ste ga navedli, poslana koda za dostop. Preverite tudi svojo mapo SPAM. Nato se lahko kadar koli prijavite, spremenite svoje podatke ali naložite dodatne dokumente.

1. korak: Prosimo, izberite želeno smer študija.

2. korak: Izpolnite obrazce in naložite zahtevane dokumente (Upoštevajte, da ne moremo sprejeti ročno napisanih dokumentov)

3. korak: Preverite podatke in kliknite »Pošlji prijavo«.

4. korak: V primeru pozitivne ocene bo načrtovan osebni razgovor. Če prosilec prebiva v Avstriji, bo razgovor potekal na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju. Kandidati iz drugih držav bodo intervjuvani po telefonu ali Skypeu.

5. korak: V nekaj tednih po prijavi vas bomo obvestili, ali ste sprejeti na študij na SFU.

6. korak: Ko je kandidat sprejet in podpiše pogodbo, prejme dodatne informacije od doktorske pisarne.

 

Če imate kakršna koli vprašanja o postopku prijave, se obrnite na podružnico SFU Ljubljana ali na gospo Ulrike Fenz na ulrike.fenz@sfu.ac.at.

Upoštevajte naslednje: doktorska diploma imetniku ne daje pravice do psihoterapije.

Ciljna skupina za vpis v program

Ciljna skupina so diplomanti magistrskega študijskega programa psihoterapevtske znanosti na SFU in diplomanti drugih magistrskih programov. Za vpis v doktorski program ni nujno potreben predhodno zaključen študij psihoterapije.

Osrednja vsebinska področja programa

Široko razumevanje psihoterapevtske znanosti, ki ga nudi doktorski program, omogoča empirično, teoretično, hermenevtično ter zgodovinsko utemeljeno delo, pri čemer se ustvarjajo interdisciplinarne in transdisciplinarne povezave z drugimi področji znanosti, kot so psihologija, medicina, nevroznanost, psihiatrija, socialno delo, sociologija, filozofija, pedagogika, zgodovina, etnologija, jezikoslovje, literarne vede idr.

Trajanje in obseg programa

Doktorski program obsega šest semestrov, vključno s časom, potrebnim za pisanje disertacije. S študijem lahko kandidat prične na začetku zimskega ali poletnega semestra. Študij se lahko podaljša, če v tem času ni mogoče dokončati doktorskega projekta. Zaradi tega se lahko stroški doktorskega programa povečajo.

Obvezna je udeležba pri predmetih v obdobju šestih semestrov s po enim tednom na semester (od ponedeljka do sobote, od 10.00 do 19.00).

Poklicni profili in karierne možnosti

Diplomantom se odpirajo karierne možnosti predvsem na tistih strokovnih področjih, kjer je v ospredju znanstveno utemeljena obravnava problematike psihoterapevtske znanosti na ravni mednarodnega strokovnega standarda. To velja predvsem za (predmetno) poučevanje in raziskovanje na univerzah in visokih šolah ter znanstveno sodelovanje na neuniverzitetnih raziskovalnih inštitutih, za vodilna delovna mesta na področju usposabljanja in nadaljnjega izobraževanja ter specialističnega svetovanja in organizacijskega razvoja v psihoterapevtskih, zdravstvenih in socialno-strokovnih, pedagoških, gospodarskih in drugih ustanovah kot tudi za vodstvene funkcije na omenjenih strokovnih področjih. Pridobljene ključne kvalifikacije omogočajo diplomantom, da svoje raznolike kompetence prilagajajo spreminjajočim se procesom na ustreznem delovnem področju po eni strani, po drugi strani pa pomagajo oblikovati te procese na v prihodnost usmerjen in načrtovalni način.

Šolnine, štipendije in sofinanciranje

Šolnine za slovenske kandidate so prilagojene slovenskemu standardu, v kolikor se oblikuje dogovor za strokovno in raziskovalno sodelovanje s SFU Ljubljana, z matico na Dunaju ali drugimi podružnicami SFU v Berlinu, Milanu, Parizu in Lienzu.

Po veljavnih merilih Univerza Sigmunda Freuda vsako leto podeljuje štipendije.

Akreditacija

Angleški doktorski program iz psihoterapevtske znanosti je leta 2007 akreditiral Avstrijski akreditacijski svet. Vsa poročila o akreditaciji SFU so na voljo v nemščini.