enrolment
Vpis in informativni dnevi 2020/21

Vodstvo

Miran Možina
mag. Miran Možina, dr. med. spec. psihiater, sistemski psihoterapevt, učni terapevt in supervizor
direktor, predavatelj
Anja Štrukelj Kozina
doc. dr. Anja Štrukelj Kozina, prof. šp. vzg., integrativna psihoterapevtka, učna terapevtka in supervizorka
prodekanica za študijske in študentske zadeve
doc. dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psih, spec. zakonske in družinske terapije
doc. dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psih, spec. zakonske in družinske terapije, supervizorka
vodja študijskega programa Psihologija
Jasna Možina
Jasna Možina, univ. dipl. ekol.
vodja Referata za študentske in študijske zadeve, knjižničarka
Marta Jenko
Marta Jenko prof. pedagogike, psihoanalitična psihoterapevtka in učna terapevtka
Vodja Ambulante SFU Ljubljana
Sara Žvikart
Sara Žvikart , dip. fil in dip. soc, izpopolnjevanje ZDT
Strokovna sodelavka v Ambulanti SFU Ljubljana
Nika Krelj
Nika Krelj
strokovna sodelavka v Referatu za študentske in študijske zadeve
Mojca Tompa
Mojca Tompa
tajnica vodstva, knjigovodja, pooblaščenka za varstvo osebnih podatkov (DPO)
Špela Motoh
Špela Motoh
Receptorka/ Administratorka

Predavatelji in raziskovalci

izr. prof. dr. Lia Katarina Kompan Erzar, univ. dipl. psih., terapevtka individualne, zakonske in družinske terapije, supervizorka z licenco SZS
izr. prof. Lia Katarina Kompan Erzar, univ. dipl. psih., zakonska in družinska terapevtka, učna terapevtka in supervizorka
pred. Katarina Možina
pred. Katarina Možina, univ. dipl. socialna delavka, psihoterapevtka, učna terapevtka, supervizorka
Tit Albreht
doc. dr. Tit Albreht, dr. med.
Parov Anzelc
asist. Parov Anzelc, uni. dipl. fil., psihoanalitični psihoterapevt, supervizor
nataša babič
Nataša Babič , spec. pedagog., prof. defektologije
urška battelino
asist. Urška Battelino, mag. pth. , psihoanalitična psihoterapevtka, supervizorka in učna analitičarka
 Emil Benedik, spec. klin. psih., psihoanalitik
doc. dr. Emil Benedik, spec. klin. psih., psihoanalitik, učni terapevt, supervizor
Irena Bezić
dr. Irena Bezić, klinična psihologinja, geštalt psihoterapevtka, suprvizorka
viš. pred. mag. Janko Bohak, spec. klin. psih., psihoanalitik
viš. pred. mag. Janko Bohak, spec. klin. psih., psihoanalitik, učni terapevt, supervizor
Gašper Cankar
dr. Gašper Cankar , univ.dipl.psih.
doc. dr. Mihael Černetič, univ. dipl. psih., integrativni psihoterapevt
doc. dr. Mihael Černetič, univ. dipl. psih., integrativni psihoterapevt, učni terapevt
doc. dr. Matej Černigoj, univ. dipl. psih.
doc. dr. Matej Černigoj, univ. dipl. psih.
dr. Barbara Debeljak Rus, univ. dipl. psih.
dr. Barbara Debeljak Rus, univ. dipl. psih.
doc. dr. Helena Jeriček Klanšček, mag. soc. ped.
doc. dr. Helena Jeriček Klanšček, mag. soc. ped.
asist. Marino Kačič, univ. dipl. socialni delavec, sistemski psihoterapevt
asist. Marino Kačič, univ. dipl. socialni delavec, sistemski psihoterapevt, učni terapevt in supervizor
dr. Leonida Kobal, univ. dipl. psih., sistemska psihoterapevtka
doc. dr. Leonida Kobal, univ. dipl. psih., sistemska psihoterapevtka, učna terapevtka, supervizorka
katarina kosmrlj muha
viš. pred. mag. Katarina Košmrlj Muha
Nuša Kovačević Tojnko
asist. dr. Nuša Kovačević Tojnko, psihoanalitična psihoterapevtka (ECPP)
Jana Krivec
doc. dr. Jana Krivec , univ. dipl. psih.
Samira Lah
Samira Lah , univ dipl. ped. in soc. kulture, mag. psihologije, realitetna terapevtka
Aleksander Lavrini
asist. Aleksander Lavrini, uni. dipl. pedagog in profesor slovenskega jezika in književnosti, psihoanalitični psihoterapevt, supervizor
Blaž Mesec
Izr. prof. dr. Blaž Mesec, univ. dipl. psih., zaslužni prof. Univerze v Ljubljani v pokoju
asist. dr. Vesna Mirt, univ. dipl. psih., spec. zakonske in družinske terapije, supervizorka
asist. dr. Vesna Mirt, univ. dipl. psih., spec. zakonske in družinske terapije, supervizorka
Danijela Moškov
Danijela Moškov , dr. med. spec. psihiater
Albert Mrgole, univ. dipl. psih., sistemski psihoterapevt
viš. pred. dr. Albert Mrgole, univ. dipl. psih., sistemski psihoterapevt
doc. dr. Robert Oravecz, dr. med., spec. psihiater in psihoterapevt
doc. dr. Robert Oravecz, dr. med., spec. psihiater in psihoterapevt
doc. dr. Mitja Peruš, univ. dipl.fizik
doc. dr. Mitja Peruš, univ. dipl. fizik, kognitivni (nevro)znanstvenik
Ingrid Plankar
asist. Ingrid Plankar, mag. farm., psihoanalitična psihoterapevtka
asist. dr. Bogdan Polajner, univ. dipl. psih., bonding psihoterapevt
dr. Bogdan Polajner, univ. dipl. psih., bonding psihoterapevt
Božidar Popović, dr. med. spec. psihiater, sistemski psihoterapevt, supervizor
Božidar Popović, dr. med. spec. psihiater, sistemski psihoterapevt
Tina Rahne Mandelj
dr. Tina Rahne Mandelj, univ. dipl. soc. delavka, zakonska in družinska terapevtka, supervizorka
Primož Rakovec
doc. dr. Primož Rakovec, mag. psihosoc. pomoči, KV terapevt in NLP coach
izr. prof. dr. Jože Ramovš, antropolog in socialni delavec, logoterapevt
izr. prof. dr. Jože Ramovš, antropolog in socialni delavec, logoterapevt, učni terapevt in supervizor
Bojan Regvar
Bojan Regvar , doktorat s področja organizacije in managementa
doc. dr. Tatjana Rožič
doc. dr. Tatjana Rožič, univ. dipl. soc. delavka, spec. zakonske in družinske terapije, supervizorka
Tibor Rutar
doc. dr. Tibor Rutar, sociolog in politolog
doc. dr. Lea Šugman Bohinc, univ. dipl. psih., sistemska psihoterapevtka
doc. dr. Lea Šugman Bohinc, univ. dipl. psih., sistemska psihoterapevtka, učna terapevtka, supervizorka
simona tancig
Izr. prof. dr. Simona Tancig , univ. dipl. psih. in specialistka supervizije
mag. Tatjana Verbnik Dobnikar
mag. Tatjana Verbnik Dobnikar, geštalt psihoterapevtka, supervizorka
Jernej Vidmar
Jernej Vidmar, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije in kognitivno-vedenjski psihoterapevt
Dušan Žagar
Prim. Dušan Žagar , dr. med., spec. psihiater, nevrolog, psihoterapevt, skupinski analitik
dr. Maša Žvelc, univ. dipl. psih., integrativna psihoterapevtka
dr. Maša Žvelc, univ. dipl. psih., integrativna psihoterapevtka, učna terapevtka, supervizorka

Drugi sodelavci

prof. dr. Alfred Pritz, gostujoči predavatelj
prof. dr. Alfred Pritz
Matjaž Regovec
doc. dr. Matjaž Regovec, jungovski psihoanalitik
doc. dr. Brigitte Sindelar, gostujoča predavateljica
doc. dr. Brigitte Sindelar
Blaž Ules
Blaž Ules, BA. pth.

Tutorji in Supervizorji

Tara Henigman, specializantka integrativne terapije
Tara Huges, BA pth., specializantka integrativne terapije
tutorka
Sanja Kosi
Sanja Kosi , BA pth., specializantka psihoanalitične psihoterapije
asistentka tutorjem
Maja Kvartič
Maja Kvartič, specializantka sistemske psihoterapije
asistentka tutorjem
Lea Prešeren McCann
Lea McCann Prešeren , magistrandka psihoterapevtske znanosti, specializantka psihoanalitične psihoterapije
asistentka tutorjem
Simona Lenassi
Simona Mikec, univ. dipl. geogr. in pedag., sistemska psihoterapevtka
tutorka
Jerica Penko
Jerica Penko mag. pst. znanosti, sistemska psihoterapevtka, supervizorka
supervizorka psihosocialne prakse
Aleksandra Pušnik, specializantka sistemske psihoterapije
Aleksandra Pušnik, specializantka sistemske psihoterapije
tutorka
Ksenija Širnik
Ksenija Širnik, mag. pst. znanosti, sistemska psihoterapevtka, supervizorka
supervizorka psihosocialne prakse
Zlatko Vršič
Zlatko Vršič, uni. dipl. soc. pedagog, sistemski psihoterapevt, supervizor
supervizor psihosocialne prakse
Ina Zlobko
Ina Zlobko , uni. dipl. socialna delavka, specializantka sistemske psihoterapije
tutorka
neza dordic
Neža Đorđić, BA pth., specializantka sistemske psihoterapije
asistentka tutorjem