enrolment
Vpis in informativni dnevi 2018/19

Vodstvo

Miran Možina
mag. Miran Možina, dr. med. spec. psihiater, sistemski psihoterapevt, učni terapevt in supervizor
direktor, predavatelj
Anja Kozina
doc. dr. Anja Kozina, prof. šp. vzg., integrativna psihoterapevtka, učna terapevtka in supervizorka
prodekanica za študijske in študentske zadeve, docentka
Silvo Koželj
asist. dr. Silvo Koželj, prof., integrativni psihoterapevt, učni terapevt
vodja Psihoterapevtske ambulante, predavatelj
Brigita Korpar
Brigita Korpar, BA. pth., specializantka psihoanalitične psihoterapije
strokovna sodelavka v Psihoterapevtski ambulanti
Jasna Možina
Jasna Možina, univ. dipl. ekol.
vodja Referata za študentske in študijske zadeve, knjižničarka
Mojca Tompa
Mojca Tompa
tajnica vodstva, knjigovodja, pooblaščenka za varstvo osebnih podatkov (DPO)
nika zaletelj
Nika Zaletelj
strokovna sodelavka v Referatu za študentske in študijske zadeve

Predavatelji in raziskovalci

doc. dr. Lia Katarina Kompan Erzar, univ. dipl. psih., terapevtka individualne, zakonske in družinske terapije, supervizorka z licenco SZS
doc. dr. Lia Katarina Kompan Erzar, univ. dipl. psih., zakonska in družinska terapevtka, učna terapevtka in supervizorka
pred. Katarina Možina
pred. Katarina Možina, univ. dipl. socialna delavka, psihoterapevtka, učna terapevtka, supervizorka
Tit Albreht
doc. dr. Tit Albreht, dr. med.
Parov Anzelc
asist. Parov Anzelc, uni. dipl. fil., psihoanalitični psihoterapevt, supervizor pod supervizijo
 Emil Benedik, spec. klin. psih., psihoanalitik
doc. dr. Emil Benedik, spec. klin. psih., psihoanalitik, učni terapevt, supervizor
Irena Bezić
dr. Irena Bezić, klinična psihologinja, geštalt psihoterapevtka, suprvizorka
viš. pred. mag. Janko Bohak, spec. klin. psih., psihoanalitik
viš. pred. mag. Janko Bohak, spec. klin. psih., psihoanalitik, učni terapevt, supervizor
Gašper Cankar
dr. Gašper Cankar , univ.dipl.psih.
doc. dr. Mihael Černetič, univ. dipl. psih., integrativni psihoterapevt
doc. dr. Mihael Černetič, univ. dipl. psih., integrativni psihoterapevt, učni terapevt
doc. dr. Matej Černigoj, univ. dipl. psih.
doc. dr. Matej Černigoj, univ. dipl. psih.
doc. dr. Helena Jeriček Klanšček, mag. soc. ped.
doc. dr. Helena Jeriček Klanšček, mag. soc. ped.
asist. Marino Kačič, univ. dipl. socialni delavec, sistemski psihoterapevt
asist. Marino Kačič, univ. dipl. socialni delavec, sistemski psihoterapevt, učni terapevt in supervizor
dr. Leonida Kobal, univ. dipl. psih., sistemska psihoterapevtka
dr. Leonida Kobal, univ. dipl. psih., sistemska psihoterapevtka, učna terapevtka, supervizorka
Ana Kolar
dr. Ana Kolar, doktorica znanosti s področja statistike, uni. dipl. ekonomistka
katarina kosmrlj muha
viš. pred. mag. Katarina Košmrlj Muha
Jana Krivec
doc. dr. Jana Krivec , univ. dipl. psih.
viš. pred. Alen Latini, spec. klin. psih., psihoterapevt psihoanalitične-psihodinamske, razvojno analitične smeri in hipnoanalize
viš. pred. Alen Latini, spec. klin. psih., psihoterapevt psihoanalitične-psihodinamske, razvojno analitične smeri in hipnoanalize, učni terapevt, supervizor
Aleksander Lavrini, psihoanalitični psihoterapevt
asist. Aleksander Lavrini, uni. dipl. pedagog in profesor slovenskega jezika in književnosti, psihoanalitični psihoterapevt, supervizor pod supervizijo
Albert Mrgole, univ. dipl. psih., sistemski psihoterapevt
viš. pred. dr. Albert Mrgole, univ. dipl. psih., sistemski psihoterapevt
doc. dr. Robert Oravecz, dr. med., spec. psihiater in psihoterapevt
doc. dr. Robert Oravecz, dr. med., spec. psihiater in psihoterapevt
doc. dr. Mitja Peruš, univ. dipl.fizik
doc. dr. Mitja Peruš, univ. dipl. fizik, kognitivni (nevro)znanstvenik
Ingrid Plankar
asist. Ingrid Plankar, mag. farm., psihoanalitična psihoterapevtka
asist. dr. Bogdan Polajner, univ. dipl. psih., bonding psihoterapevt
dr. Bogdan Polajner, univ. dipl. psih., bonding psihoterapevt
doc. dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psih, spec. zakonske in družinske terapije
doc. dr. Andreja Poljanec, univ. dipl. psih, spec. zakonske in družinske terapije, supervizorka
Božidar Popović, dr. med. spec. psihiater, sistemski psihoterapevt
Božidar Popović, dr. med. spec. psihiater, sistemski psihoterapevt
Tina Rahne Mandelj
dr. Tina Rahne Mandelj, univ. dipl. soc. delavka, zakonska in družinska terapevtka, supervizorka
izr. prof. dr. Jože Ramovš, antropolog in socialni delavec, logoterapevt
izr. prof. dr. Jože Ramovš, antropolog in socialni delavec, logoterapevt, učni terapevt in supervizor
Bojan Regvar
Bojan Regvar , doktorat s področja organizacije in managementa
doc. dr. Lea Šugman Bohinc, univ. dipl. psih., sistemska psihoterapevtka
doc. dr. Lea Šugman Bohinc, univ. dipl. psih., sistemska psihoterapevtka, učna terapevtka, supervizorka
simona tancig
Izr. prof. dr. Simona Tancig , univ. dipl. psih. in specialistka supervizije
mag. Tatjana Verbnik Dobnikar
mag. Tatjana Verbnik Dobnikar, geštalt psihoterapevtka, supervizorka
Jernej Vidmar
Jernej Vidmar, univ. dipl. psih., specialist klinične psihologije in kognitivno-vedenjski psihoterapevt
Dušan Žagar
Prim. Dušan Žagar , dr. med., spec. psihiater, nevrolog, psihoterapevt, skupinski analitik
dr. Maša Žvelc, univ. dipl. psih., integrativna psihoterapevtka
dr. Maša Žvelc, univ. dipl. psih., integrativna psihoterapevtka, učna terapevtka, supervizorka

Drugi sodelavci

asist. Vesna Mirt Čampa, univ. dipl. psih., spec. zakonske in družinske terapije
asist. Vesna Mirt Čampa, univ. dipl. psih., spec. zakonske in družinske terapije
prof. dr. Alfred Pritz, gostujoči predavatelj
prof. dr. Alfred Pritz
asist. dr. Tatjana Rožič
asist. dr. Tatjana Rožič, univ. dipl. soc. delavka, spec. zakonske in družinske terapije, supervizorka
doc. dr. Brigitte Sindelar, gostujoča predavateljica
doc. dr. Brigitte Sindelar
asist. Nuša Kovačević Tojnko, mag. psih., psihoanalitična psihoterapevtka (ECPP)
asist. Nuša Tojnko, mag. psih., psihoanalitična psihoterapevtka ECPP
Blaž Ules
Blaž Ules, BA. pth., učni terapevt in supervizor

Tutorji in Supervizorji

Parov Anzelc
asist. Parov Anzelc asist. Parov Anzelc, uni. dipl. fil., psihoanalitični psihoterapevt, supervizor v usposabljanju
supervizor psihosocialne prakse
Peter Erjavec
Peter Erjavec , dipl. socialni delavec, specializant psihoanalitične psihoterapije
asistent tutorjem
Tara Henigman, specializantka integrativne terapije
Tara Henigman, bakalavrea Psihoterepevtske znanosti, specializantka integrativne terapije
tutorka
Sanja Kosi
Sanja Kosi , bakalavrea Psihoterepevtske znanosti, specializantka psihoanalitične psihoterapije
asistentka tutorjem
Aleksander Lavrini
asist. Aleksander Lavrini, uni. dipl. pedagog in profesor slovenskega jezika in književnosti, psihoanalitični psihoterapevt, supervizor v usposabljanju
supervizor psihosocialne prakse
Lea Mc Cann Prešeren
Lea McCann Prešeren , magistra psihosocialne pomoči, specializantka psihoanalitične psihoterapije
asistentka tutorjem
Simona Lenassi
Simona Mikec, univ. dipl. geogr. in pedag., sistemska psihoterapevtka
tutorka
Aleksandra Pušnik, sistemska psihoterapevtka
Aleksandra Pušnik, sistemska psihoterapevtka
tutorka
Ksenija Širnik
Ksenija Širnik, mag. pst. znanosti, sistemska psihoterapevtka, supervizorka
supervizorka psihosocialne prakse
mag. Miha Štrukelj
mag. Miha Štukelj, ECPP certificirani psihoanalitični psihoterapevt, supervizor pod supervizijo
supervizor psihosocialne prakse
Zlatko Vršič
Zlatko Vršič, uni. dipl. soc. pedagog, sistemski psihoterapevt, supervizor v usposabljanju
supervizor psihosocialne prakse
Ina Zlobko
Ina Zlobko , uni. dipl. socialna delavka, specializantka sistemske psihoterapije
asistentka tutorjem
neza dordic
Neža Đorđić, specializantka sistemske psihoterapije
asistentka tutorjem