enrolment
Vpis in informativni dnevi 2020/21

Psihoterapevtska znanost

psihoterapevtska znanost

 

SFU Ljubljana izvaja fakultetni študij Psihoterapevtske znanosti, ki poteka po bolonjski shemi v dveh stopnjah:

 

 

Ob upoštevanju meril Svetovne zdravstvene organizacije, da bi na tisoč prebivalcev potrebovali enega psihoterapevta, Slovenija še vedno močno zaostaja za evropskimi državami. Velike  potrebe po izobraženem kadru psihoterapevtov slednjega nedvomno uvrščajo med poklice  prihodnosti.

Študij Psihoterapevtske znanosti na SFU Ljubljana je preplet teorije, prakse in dela na sebi. Prav zadnje je ena izmed težjih in hkrati bolj izpopolnjujočih plati študija.

Glede na celotni obseg študija, ki se v bolonjskem sistemu vrednoti s kreditnimi točkami (en letnik prinese 60 kreditnih točk), študenti opravijo obveznosti po shemi izrednega študija ob koncih tedna (petek 16:00 – 20:00, sobota 9:00 – 18:00 in z občasnimi dodatnimi termini, npr. med tednom popoldne ali ob nedeljah) v okviru predavanj, vaj, seminarjev in projektnega dela. Študenti imajo tako možnost študija ob delu.

Posebnosti študija Psihoterapevtske znanosti na SFU Ljubljana

TUTORSKE IN SUPERVIZIJSKE SKUPINE

Del študija so na prvi stopnji tudi ti. Tutorske in supervizijske skupine, ki omogočajo individualizacijo študija, saj povečujejo možnosti, da se študentje v malih skupinah lahko izrazijo, da slišijo in so slišani v svojem procesu učenja. V teh skupinah lahko npr. reflektirajo teoretična znanja, pripravljajo in predstavljajo eseje (o prebrani literaturi, poletnih šolah), poročila o praksi, evalvirajo študij itn.

 

SPECIALIZACIJA

V tretjem letniku prve stopnje študenti izberejo enega od možnih psihoterapevtskih pristopov; SFU Ljubljana vsako leto omogoča vpis v vsaj dva izmed sledečih: psihoanalitična psihoterapija, sistemska psihoterapija, gestalt psihoterapija, analitična psihologija, psihoterapija otrok in mladostnikov. Nekatere ostale pristope lahko študenti vpišejo v različnih društvih in inštitutih, s tem da skupne vsebine fakultetnega študija opravijo v okviru SFU Ljubljana.

 

OSEBNA IZKUŠNJA

Osebna izkušnja (učna terapija, osebnostna rast, delo na sebi), v kateri študenti preizkusijo psihoterapevtske metode na lastni koži. Ta oblika prakse je edinstvena posebnost študija psihoterapije, saj pomeni, da mora bodoči psihoterapevt sprejeti enak proces dela na sebi, kot ga bodo nekoč sprejeli njegovi klienti.

 

PRAKSA

Pomemben del študija je praksa, ki poteka v več oblikah:

 

  • Praksa v psihosocialnih ustanovah z namenom, da se študenti seznanijo z različnimi oblikami psihosocialne pomoči ljudem. Za to obliko prakse študentom nudimo supervizijska srečanja v malih skupinah.
  • Psihoterapevtska praksa, ko študenti sami izvajajo terapije (sprva v naši ambulanti), in sicer pod redno supervizijo supervizorjev izbranega psihoterapevtskega pristopa.
  • Psihiatrična praksa, v kateri se študenti spoznajo s psihiatričnim zdravljenjem pacientov znotraj različnih starostih skupin in različnimi diagnostičnimi problematikami ter spoznavajo mrežo različnih profilov zaposlenih, ki sodelujejo pri zdravljenju psihiatričnih pacientov.

 

PSIHOTERAPEVTSKA AMBULANTA

Študentom omogoča nabiranje dragocenih praktičnih izkušenj. Ambulanta ponuja kvalitetne psihoterapevtske storitve izkušenih psihoterapevtov in predavateljev fakultete ter omogoča SFU specializantom različnih psihoterapevtskih modalitet, da v Ambulanti začnejo z delom s klienti ter opravljajo psihoterapijo pod rednim mentorstvom supervizorjev in v interdisciplinarnem okolju.

 

ŠTUDIJSKE IZMENJAVE

V okviru Univerze Sigmunda Freuda, se spodbuja povezovanje med mednarodnimi podružnicami in matico na Dunaju. Tako obstaja možnost študijskih izmenjav za študente in gostovanja tujih predavateljev iz mednarodnih podružnic Univerze Sigmunda Freuda.