enrolment
Vpis in informativni dnevi 2020/21

Pravni akti

Splošno
 1. Statut
 2. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
 3. Poslovnik senata
 4. Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov in študijskem redu
 5. Pravilnik o oglaševanju
Študij
 1. Pravilniki Univerze Sigmunda Freuda Dunaj - Fakulteta za Psihologijo (Faculty for Psychology Sigmund Freud University):
  • Pravilnik fakultete (Faculty regulations)
  • Pravilnik o študiju (Study regulations)
  • Pravilnik o izpitnem režimu (Examination regulations)
  • Pravilnik o vpisu (Admission regulations)
 2. Pravilniki Univerze Sigmunda Freuda Dunaj - Fakulteta za Psihoterapevtsko znanost (Faculty for Psychotherapy Sciences Sigmund Freud University):
  • Pravilnik fakultete (Faculty regulations) - ang jezik
  • Pravilnik o študiju (Study regulations) - ang jezik
  • Pravilnik o izpitnem režimu (Examination regulations) - ang jezik
  • Pravilnik o vpisu (Admission regulations) - ang jezik
 3. Študijski red SFU Ljubljana (v potrjevanju)
Etični kodeksi
 1. Etični kodeks pst dejavnosti
 2. Etični kodeks SFU Ljubljana
 3. Pravilnik o delu ČR SFU Ljubljana
 4. Informacije o Odboru za enake možnosti (povezava na SFU Dunaj)

 

Etični komisiji na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju.

Zaposleni
 1. Pravilnik o notranji ureditvi in sistemizaciji delovnih mest
 2. Pravilnik o obremenitvi pedagoških delavcev
Znanstveno raziskovalna aktivnost

Pravilnik o organizaciji raziskovalnega in razvojnega dela