enrolment
Vpis in informativni dnevi 2018/19

Pravni akti

Splošno
 1. Statut
 2. Pravilnik o varovanju osebnih podatkov
 3. Poslovnik senata
 4. Pravilnik o disciplinski odgovornosti študentov in študijskem redu
 5. Pravilnik o oglaševanju
Študij
 1. Pravilnik o dodiplomskem in podiplomskem (magistrskem) študiju (PST znanost)
 2. Pravilnik o dodiplomskem in podiplomskem (magistrskem) študiju (Psihologija)
 3. Pravilnik o izpitnem režimu SFU Ljubljana
 4. Pravilnik o izvolitvi, organizaciji in delu Študentskega sveta in o izvolitvi predstavnikov študentov v organih fakultete
 5. Pravilnik študijske prakse (dostopen na interni strani)
 6. Pravilnik o osebni izkušnji (dostopen na interni strani)
Etični kodeksi
 1. Etični kodeks pst dejavnosti
 2. Etični kodeks SFU Ljubljana
 3. Pravilnik o delu ČR SFU Ljubljana

 

Etični komisiji na Univerzi Sigmunda Freuda na Dunaju.

Zaposleni
 1. Pravilnik o notranji ureditvi in sistemizaciji delovnih mest
 2. Pravilnik o obremenitvi pedagoških delavcev
 3. Merila za izvolitve v nazive visokošolskih učiteljev, znanstvenih delavcev in visokošolskih sodelavcev in Točkovalnik
Znanstveno raziskovalna aktivnost
 1. Pravilnik o organizaciji raziskovalnega in razvojnega dela
Ambulanta SFU

1. Pravilnik za obravnavo pritožb klientov