KŠŠZ

Komisija za študijske in študentske zadeve SFU Ljubljana se sestaja enkrat mesečno. Študenti lahko na Komisijo za študijske in študentske zadeve naslovijo naslednje prošnje:

 • za vpis v višji letnik brez opravljenih zahtevanih obveznosti;
 • za priznavanje študijskih obveznosti;
 • za odobritev dispozicije diplomske ali magistrske naloge;
 • za pristop k zaključnemu izpitu;
 • za podaljšanje veljavnosti teme diplomske ali magistrske naloge;
 • za nadaljevanje prekinjenega študija (oddajo zgolj tisti študenti, ki se jim je spremenil študijski program in tisti, ki ne poznajo svojih študijskih obveznosti 
 • drugo.

Študenti prošnjo oddajo preko spletnega obrazca (v pripravi) vsaj 5 dni pred dnevom zasedanja Komisije z vsemi ustreznimi prilogami in dokazili. Poravnati je potrebno tudi stroške izdaje za Sklepe po ceniku SFU Ljubljana:

 

Izdajo odločb in sklepov

CENA

Sklep o priznavanju izpitov izven SFU Ljubljana

-

Sklep o priznavanju prakse

-

Sklep o prehodu v višji letnik brez opravljenih obveznosti

50,00 EUR

Sklep o priznavanju in vrednotenju izobraževanja ob vpisu neposredno na magistrski program

50,00 EUR

 

Študenti vlogi priložijo še poravnan plačilni nalog, ki ga izpolnijo tako, da nanj zapišejo naslednje:

 

Nalogodajalec: podatki študenta

Prejemnik: SFU Ljubljana, Rovšnikova 2, 1000 Ljubljana

Koda namena: STDY

Znesek: 50,00

BIC banke prejemnika: KSPKSI22XXX

IBAN: SI56 3400 0101 5852 361

Referenca: SI00 in vpisna številka

Namen plačila: izdaja sklepa KŠZ SFU LJ

 

Datumi sej Komisije za študijske zadeve SFU Ljubljana v študijskem letu 2016/2017:

Redne seje:

 • 26.10.2016,
 • 25.11.2016,
 • 23.12.2016,
 • 26.1.2017,
 • 3.3.2017,
 • 27.3.2017,
 • 26.4.2017,
 • 25.5.2017,
 • 26.6.2017,
 • 24.8.2017,
 • 25.9.2017.