enrolment
Vpis in informativni dnevi 2020/21

Fundacija Freud

Logo Fundacije Freud

 

Fundacija Freud, ustanova za razvoj psihoterapije (v nadaljevanju fundacija) je pravna oseba zasebnega prava s pravicami, obveznostmi in odgovornostmi, ki jih določajo zakon, akt o ustanovitvi in statut.

Delovanje fundacije je javno. O svojem delu na področju splošno koristne dejavnosti in drugih oblik podpore v skladu z namenom ustanove fundacija obvešča javnost s pomočjo sporočil v sredstvih javnega obveščanja in drugih oblikah obveščanja.

Namen fundacije je splošno koristen in trajen. Fundacija je zasebnega značaja.