enrolment
Vpis in informativni dnevi 2020/21

Druga izobraževanja

SFU Ljubljana in Ambulanta SFU skozi leto organizirata tudi druge oblike izobraževanj, vezane na delo in kompetence psihoterapevta ter sorodnih poklicev, ki pomagajo ljudem v stiski. Večinoma so v ta izobraževanja vključene tako teoretične kot izkustvene vsebine s posameznega področja, spodbuja pa se tudi lastno samo-reflektivno delo udeležencev in vzajemno povezovanje spoznanj iz teorije in prakse.

Naša dodatna izobraževanja so lahko celoletna, večletna ali pa so enkratna oz. organizirana v nekaj srečanjih. Izvajajo jih predavatelji ali zunanji sodelavci SFU Ljubljana, ki so strokovnjaki za svoje področje. Po končanem izobraževanju dobijo slušatelji potrdilo o udeležbi s strani SFU Ljubljana.

 

Izobraževanje iz ''Psihoterapije otrok in mladostnikov'' 

 

To enoletno izobraževanje bo potekalo v 2020/21 že 7. leto zapored, vanj so vključeni strokovnjaki različnih profilov (psihologi, psihiatri, zdravniki, socialni delavci) in terapevti različnih psihoterapevtskih pristopov. Delo na seminarju je osnovano na dinamičnem prepletanju znanj in prakse s strani predavatelja, kot tudi na reševanju primerov s strani udeležencev.  

Prijavnico izobraževanje v 2020/21 lahko najdete tukaj.

V letu 2020/21 bo prvič potekal tudi nadaljevalni enoletni program izobraževanja Psihoterapije otrok in mladostnikov. Več v programu spodaj.

Izobraževanje iz ''Supervizije''

 

Potem ko je leta 2018 uspešno zaključila z dvoletnim usposabljanjem prva generacija, razpisujemo nov cikel dvoletnega usposabljanja iz supervizije v psihoterapiji.

 

Cilj izobraževanja

  • Razvijati skupino supervizorjev različnih psihoterapevtskih pristopov na SFU Ljubljana.
  • Razširiti mrežo supervizorjev za potrebe Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana, pa tudi širše, za vsa društva in inštitute, ki sodelujejo s SFU Ljubljana.
  • Spodbuditi razvoj akreditiranih programov izpopolnjevanja in magistrskega študija supervizije v psihoterapiji na SFU Ljubljana.
  • Širiti znanja o superviziji v psihoterapiji v slovenskem prostoru.

 

Več v vabilu spodaj.

Drugi seminarji v 2019/20

V 2019/20 organiziramo tudi različne krajše seminarje - več v aktualnih dogodkih in novicah.

Pretekli dogodki

Podajamo informacije o enkratnih dogodkih ali preteklih vsebinah, ki smo jih že organizirali:

 

Kontakt

Če vas katerakoli tema zanima in bi se želeli vključiti ali če želite organizirano izobraževanje glede svojega področja dela, lahko kontaktirate Ambulanto SFU Ljubljana po elektronski pošti ali nas pokličete na +386 (0)51 382 484.