sl
enrolment
Vpis in informativni dnevi 2020/21

Supervizija

Je proces interakcije, v katerem je vsak udeleženec akutno senzitiven na input in odgovore vsakega drugega (Praper,1999; po Dewald, 1987). Supervizija postaja vse bolj odprt prostor strokovne varnosti in čustvene kreativnosti, ki zahteva kompleksno delo na najrazličnejših področjih terapevtskega, pedagoškega in socialnega dela. S tem pa postaja tudi središče ustvarjanja novih strokovnih pristopov in generiranja znanja, ki ga zahteva delo z ljudmi v sodobnem času (Rožič, 2015).

Cilji tega procesa so:

 

 • Ozaveščanje latentnega materiala,
 • Pridobivanje izkušenj o lastnem vnosu v terapevtski proces,
 • Urjenje v vlogi psihoterapevta,
 • Izobraževanje (in nenazadnje pridobivanje profesionalne identitete).

 

Ko želimo podati osnovno shemo različnih supervizijskih modelov, se naslanjamo na t.i. konceptualni zemljevid (Bernard in Goodyear, 2004), ki sta jih razdelila v tri široke kategorije:

 

 • Modeli, ki temeljijo na psihoterapevtskih teorijah;
 • Razvojni modeli;
 • Modeli socialnih vlog.

 

V okviru psihodinamske supervizije so se razvili trije modeli:

 

 • V pacienta usmerjeni klasični model;
 • V terapevta usmerjeni model;
 • Supervizijsko matriko usmerjeni (relacijski) model.

 

V relacijskem modelu supervizorjeva avtoriteta izvira iz njegove zmožnosti, da sodeluje, reflektira, odigrava in interpretira relacijske teme, ki se pojavljajo v terapevtski ali supervizijski diadi. Avtoriteta izvira iz sposobnosti procesiranja izkušnje, ki se odvija v supervizorju in supervizantu. Supervizor je aktiven udeleženec vzajemnega supervizijskega procesa (Frawley-O Dea in Sarnat, 2001, po Rožič, 2015).

Izobraževanje iz supervizije

Potem ko smo septembra 2016 uspešno krenili s prvo generacijo, razpisujemo nov cikel dvoletnega usposabljanja iz supervizije v psihoterapiji.

 

Cilji izobraževanja

 

 • Razvijati skupino supervizorjev različnih psihoterapevtskih pristopov na SFU Ljubljana.
 • Razširiti mrežo supervizorjev za potrebe Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana, pa tudi širše, za vsa društva in inštitute, ki sodelujejo s SFU Ljubljana.
 • Spodbuditi razvoj akreditiranih programov izpopolnjevanja in magistrskega študija supervizije v psihoterapiji na SFU Ljubljana.
 • Širiti znanja o superviziji v psihoterapiji v slovenskem prostoru.

 

Več v vabilu spodaj.