sl
enrolment
Vpis in informativni dnevi 2020/21

Storitve

»Pri sočutju ne gre za odnos med zdravilcem in ranjencem, ampak za odnos med enakopravnimi. Šele, ko dobro poznamo svoje temne dele, smo lahko prisotni tudi ob temačnosti drugih. Sočutje postane resnično šele, ko prepoznamo našo skupno človeškost.«

P. Chodron

 

Odločitev za psihoterapijo ali svetovanje je pogosto najtežji del procesa in hkrati prvi pozitiven korak, ki pokaže pripravljenost za soočanje z življenjskimi težavami ter motiviranost, da se slednje tudi razreši. V samem jedru terapije je pomemben odnos med vami in terapevtom. Iz tega razloga verjamemo, da odnos, ki ga gradimo s klientom predstavlja pogoj za uspešno terapijo. Najpomembnejše je namreč izbrati terapevta, ki mu lahko verjamete in s katerim se počutite varno.

 

V Psihoterapevtski ambulanti SFU Ljubljana se izvajajo različne psihoterapevtske metode in oblike dela z ljudmi:

 

 

Vse te oblike lahko potekajo kot kratkotrajne (do okoli 20 srečanj) ali dolgotrajne psihoterapije (več kot 20 srečanj). Prav tako je zastopanih več različnih psihoterapevtskih pristopov: psihoanaliza, sistemska psihoterapija, geštalt terapija, transakcijska analiza, jungovska psihoanaliza, hipnoterapija, logoterapija, bonding psihoterapija, zakonska in družinska terapija, sprostitvene tehnike idr. Najbolj pogosto obravnavamo: tesnobnostne motnje, depresije, psihosomatske motnje, težave s spanjem, odvisnosti, obsesivno kompulzivne motnje, nasilno vedenje, spolne motnje, motnje povezane z odtujenostjo, krize smisla, partnerske in družinske konflikte, strahove povezane s šolo, vzgojne probleme, probleme povezane s starševstvom in staranjem idr. Posebni poudarek imajo naslednje teme: kronični stres na delovnem mestu in izgorelost pri delu, psihoterapija otrok in mladostnikov, ki je organizirana v posebni podenoti ambulante.