sl

Naročanje

Naročila sprejemamo vsak delavnik med 9:00 in 15:00 uro:

na telefonsko številko 051 382 484 ali

na elektronski naslov ambulanta@sfu-ljubljana.si.

 

Od uvodnega pogovora do terapije

Uvodni pogovor je prvo srečanje pred začetkom psihoterapije, ki ga vodi izkušeni psihoterapevt, katerega namen je ugotoviti vaša pričakovanja in izbrati najustreznejšo obliko obravnave. Na uvodnem pogovoru boste pridobili informacije o začetku in poteku psihoterapije.

Za termin uvodnega pogovora se dogovorite preko telefona 051 382 484 (vsak delavnik med 9:00 in 15:00 uro) ali preko e-naslova ambulanta@sfu-ljubljana.si.

Po opravljenem uvodnem pogovoru vas v roku največ dveh tednov o pričetku terapevtske obravnave kontaktira specializant pod supervizijo oz. certificiran psihoterapevt, s katerim se boste tudi v nadaljevanju samostojno dogovarjali za srečanja in o morebitnih spremembah.

Vsak delovni dan med 9.00 in 15.00 uro, se je možno naročiti tudi na sedežu SFU Ljubljana, z izpolnitvijo obrazca Osnovni vprašalnik za kliente, ki ga najdete na sprejemnem pultu Ambulante SFU (v 1. nadstropju). Izpolnjen vprašalnik oddajte v nabiralnik (levo od vrat pisarne Ambulante). V najkrajšem možnem času vas bomo poklicali in se dogovorili za datum uvodnega razgovora.

Odpovedi

Čas odpovedi termina uvodnega pogovora je 48 ur oz. 2 dni (zraven so vključeni vsi dnevi v tednu). V primeru, da bi želeli odpovedati termin uvodnega pogovora v času sobote ali nedelje, to sporočite na e-mail naslov (ambulanta@sfu-ljubljana.si), kjer bo razvidna ura odpovedi.

Raziskovalna in izobraževalna dejavnost

SFU Ljubljana je izobraževalna in raziskovalna ustanova, zato klienti v obravnavi v Ambulanti SFU Ljubljana v ta namen izpolnjujejo vprašalnike. Analiza podatkov SFU Ljubljana služi za spremljanje kvalitete dela in storitev ter za raziskovalne namene, z namenom razvoja na področju psihoterapije in psihologije.

Terapevtom, ki opravljajo psihoterapijo po supervizorvizijo omogočamo, da pridobijo terapevtske izkušnje. Celotno njihovo izobraževanje in pridobivanje kompetenc je skrbno spremljano s strani izkušenih psihoterapevtov in drugih strokovnjakov.

 

Zaupnost podatkov: Vsi pridobljeni podatki bodo strogo zaupni in ne bodo nikoli povezani z vašim lastnim imenom in priimkom. Prav tako so zaposleni, specializanti pod supervizijo in psihoterapevti zavezani k varovanju zaupnih podatkov.

Zavezanost k zaupnosti, varovanju osebnih podatkov in pravic klientov

Klientom in uporabnikom storitev Ambulante SFU Ljubljana zagotavljamo zanesljiv odnos, varovanje zaupnosti in identitete v skladu z GDPR in pravilniki Ambulante SFU Ljubljana. Pravice klientov so opredeljene v Pravilniku za zaščito pravic klientov (prenovljeni dokument je v potrjevanju). 

Specializanti pod supervizijo in certificirani terapevti so zavezani k spoštovanju pravilnikov in Etičnega kodeksa psihoterapevtske dejavnosti na SFU Ljubljana. Etično zaobljubo o molčečnosti je terapevt dolžan prelomiti samo v dveh situacijah in sicer, če obstaja nevarnost, da bi ogrozili svoje življenje ali življenje drugega ali če bi storili kaznivo dejanje.

Jezik terapije

Terapijo nudimo v naslednjih jezikih:

  • slovenskem
  • angleškem
  • italijanskem
  • nemškem,
  • srbo-hrvaškem
  • albanskem
Cenik storitev

Cene storitev v Ambulanti SFU Ljubljana so zmerne in so lahko prilagojene tudi plačilnim zmožnostim uporabnikov storitev.

 

Navedene cene veljajo za terapije, ki jih izvajajo specializanti pod supervizijo SFU Ljubljana:

 

Uvodni razgovor*

1 srečanje (45 min)

 

40,00 eur

Individualna psihoterapija**

1 srečanje (45 min)

40,00 eur

Partnerska psihoterapija**

1 srečanje (45 min)

50,00 eur

Družinska psihoterapija**

1 srečanje (45 min)

60,00 eur

Skupinska psihoterapija

1 srečanje (90 min)

15,00 eur/osebo

Psihoterapija na domu***

1 srečanje (45 min) 50,00 eur

Psihoterapija na domu****

1 srečanje (45 min) 50,00 eur + potni stroški

 

*Strošek za uvodni razgovor se poravna v enkratnem znesku.

**Cena terapije se lahko prilagodi glede na socialno-ekonomski status. 

***Cena storitve velja za območje Ljubljane z vključenimi potnimi stroški.

****Cena storitve velja za območje izven Ljubljane; ceni storitve se doda znesek potnih stroškov obračunanih po ceni 0,37 eur/km.

 

Cene terapij pri certificiranih psihoterapevtih in supervizorjih in druge storitve Ambulante SFU so navedene v ceniku na povezavi oz. v tabeli spodaj:

 

Partnerska psihoterapija

1 srečanje (45 min)

70,00 EUR

Individualna psihoterapija

 1 srečanje  (45 min)

60,00 EUR

Družinska psihoterapija

1 srečanje (45 min)

90,00 EUR

Skupinska psihoterapija

1 srečanje (90 min)

20,00 EUR/osebo

Krizna intervencija (psihoterapevtska/ psihološka/socialno delavska)

1 srečanje (45 min)

70,00 EUR

Psihoterapevtsko/psihiatrično mnenje

odvisno od zahtevnosti in obsega mnenja

50,00 EUR - 300,00 EUR

Psihiatrični prvi pregled

1 srečanje (90 min)

100,00 EUR

Psihiatrično svetovanje

1 srečanje (45 min)

70,00 EUR

Psihosocialno svetovanje družinam

1 srečanje (45 min)

60,00 EUR

Psihosocialno svetovanje

1 srečanje (45 min)

40,00 EUR

Psihoterapija na domu**

1 srečanje (45 min)

70,00 EUR

Psihoterapija na domu***

1 srečanje (45 min)

70,00 EUR +

potni stroški

Supervizije - individualno

1 srečanje  (45 min)

70,00 EUR

Supervizije - skupina

1 srečanje  (90 min)

110,00 EUR

Interdisciplinarna supervizija za specializante SFU Ljubljana

10 srečanj (10x90 min)

150,00 EUR

Psihološko svetovanje

1 srečanje (45 min)

60,00 EUR

Psihodiagnostični pregled in mnenje****

po potrebi

350,00 EUR

 

* Pri določanju cene storitev se lahko upošteva socialno-ekonomski status klienta.

**Cena storitve velja za območje Ljubljane z vključenimi potnimi stroški.

*** Cena storitve velja za območje izven Ljubljane; ceni storitve se doda znesek potnih stroškov obračunanih po ceni 0,37 eur/km.

**** V ceni psihodiagnostičnega pregleda je vključen intervju, uporaba testov, vrednotenje rezultatov ter izvid.