sl
enrolment
Vpis in informativni dnevi 2020/21

Družinska psihoterapija

Potovanje, dolgo tisoč kilometrov, se začne z enim samim korakom.
(Kitajski pregovor)

 

Družina je pojmovana kot temeljna struktura, v kateri in po kateri nastaja človekov jaz, občutek samega sebe.

 

Od rojstva smo vpeti v odnose skozi katere razvijamo mehanizme za fiziološko, psihološko, socialno ter duhovno blagostanje.

Razvoj posameznika in njegove psihične strukture je zunaj družine nemogoč, družina je tista, ki nas oblikuje in v njej se naučimo osnovnih vzorcev delovanja. Želimo ji pripadati tudi takrat, ko so pa sporočila, ki jih posameznik o sebi dobiva s strani njemu najbližjih oseb (oče, mama, sin, hčerka, sestra, brat…) takšna, ki otežijo funkcionalni razvoj osebnosti.

V družini drug drugemu (lahko) nenehno dajemo nove priložnosti in jih drug od drugega želimo, saj želimo biti sprejeti in videni. Vsak trenutek se lahko (znova) odločimo, ali bomo odnos(e) gradili ali rušili.  

 

Družinska terapija članom omogoča:  

 

  • Spoznavanje samega sebe in drug drugega znotraj odnosov.
  • Spoznanje, kako doživljajo stvari in situacije, ki so se jim zgodile, prepoznavanje predsodkov in pričakovanj do sebe in drugih, njihov izvor.
  • Spoznanje, da je resnic več in da ima vsak pravico do svoje resnice.
  • Prepoznavanje, kako se člani družine soočajo z različnimi izzivi in nalogami znotraj družine, kako ravnajo s potrebami drug drugega.
  • Reševanje težav v komunikaciji, zdravo postavljanje mej.
  • Reševanje stisk ob prelomnih življenjskih dogodkih (kot so odhodi od doma, selitev, smrt bližnjega, bolezen…).
  • Spregovoriti o travmah, duševnih težavah, nasilju, zasvojenosti, če je le-to prisotno v družini in to ustaviti, kjer je potrebno.
  • Podporo pri razvojnih, učnih, vedenjskih in čustvenih težavah otrok.
  • Vzpostavitev ponovnega zaupanja, iskrene komunikacije in pogovora tudi o tabu temah, srečanje v ranljivosti drug drugega.
  • Ohraniti pripadnost tudi ob soočanju s težjimi razvojnimi izzivi, s katerimi se sreča član ali cela družina.

 

Družinska terapija je namenjena medgeneracijskim odnosom in družinam vseh oblik, v katerih so družinski člani nepovezani ali doživljajo stisko zaradi vedenja, razmišljanja ali čustvovanja enega ali več članov. Terapevt deluje kot mediator in povezovalec. Članom pomaga na nov način osvetliti situacijo, v kateri so se znašli ter prevzeti odgovornost za reševanje: postaviti ustrezne meje ali razmejitve med starševskim sistemom, partnerskimi vlogami in vlogami otrok, omogočiti samostojnost članov, povezati partnerja ali starša in otroka ter omogočiti varen prostor za pogovor med staršem in (odraslim) otrokom in/ali ostalimi družinskimi člani.