enrolment
Vpis in informativni dnevi 2020/21
Kategorija:
Ambulanta
Objavljeno: 19. 11. 2020

Projekt Psihološka svetovalnica

Projekt Psihološka svetovalnica

Prišel je čas, ko vam lahko z veseljem predstavimo projekt Psihološka svetovalnica.

Na otvoritvi 3. 12. 2020 so bili z nami direktor podružnice mag. Miran Možina, vodja študija Psihologije in doc. dr. Andreja Poljanec, doc. dr. Emil Benedik, klinični psiholog, asist. dr. Sabina Đuvelek s področja coaching psihologije ter študent Psihologije Urban Braune.

 

***

 

OPIS PROJEKTA

 

Psihološka svetovalnica je pilotski razvojni projekt, ki je nastal v sodelovanju strokovnjakov SFU Ljubljana z zunanjimi strokovnjaki psihologi.

Njegov namen je širjenje psiholoških storitev, povezovanje prakse s študijem Psihologije, razvoj psihologije kom stroke ter prostovoljstvo. Povezuje strokovnjake različnih področij ter tako lahko odgovarja na različne potrebe posameznikov in organizacij.

Sega na področje psihološke in klinične diagnostike, svetovanja v osebnih, partnerskih in družinskih stiskah, individualnega coachinga  in coachinga organizacijam, psihoedukacije različnim populacijam ljudi ter razvijanju študentskih in strokovnih projektov.

Projekt odgovarja tudi na potrebe Psihoterapevtske ambulante SFU Ljubljana razširjanjem mreže strokovnjakov za kar najbolj celostno obravnavo odraslih, mladostnikov in otrok.

V projektu sodeluje pet izkušenih psihologov z različnih področij dela.

Projekt se izvaja v prostorih SFU Ljubljana. V izdelavi je tudi spletna stran projekta, ki bo na voljo malu.

Kontakt: projekt.psiholoska.svetovalnica@gmail.com // +38641 718 110

Natančneje o vsem kar spada pod projekt Psihološke svetovalnice preberite v nadaljevanju!

PSIHODIAGNOSTIČNE STORITVE

1. kliničnopsihološka ocena, svetovanje in psihoterapija z namenom ugotavljanja:

 • značilnosti psihičnega in osebnostnega delovanja
 • psihičnih sposobnosti (intelektualnih sposobnosti, sistema pozornosti, spominskih sposobnosti, izvršilnih funkcij ipd.);
 • sposobnosti za delo

2. kliničnopsihološko ocenjevanje za potrebe sodnih postopkov.

PSIHOLOŠKO IN KLINIČNOPSIHOLOŠKO SVETOVANJE

z namenom pomoči v procesu doseganja konstruktivnih sprememb, izboljšanja medosebne komunikacije in opolnomočenosti za dosego večje kvalitete življenja.

V okviru svetovalnih storitev bomo mogoča obravnava naslednjih težav:

 

 • depresivne motnje (npr. žalost, brezvoljnost, pomanjkanje energije, nespečnost);
 • tesnoba in strah
 • težave v medosebnih odnosih (npr. konflikti v družini, v partnerskem odnosu, na delovnem mestu)
 • vedenjske težave (zloraba alkohola ali drog, patološko hazardiranje, motnje prehranjevanja, samopoškodbe ali drugo nezaželeno vedenje);
 • psihosomatske motnje (npr. telesne bolečine ali nelagodje, ki je posledica psihičnega stresa, pomanjkanje apetita, motnje spanja, izgorelost...);
 • težave na osebnostnem področju (npr. težave v doživljanju sebe, obvladovanju čustev, delovna in socialna neučinkovitost, težave v medosebnih odnosih itd.);
 • spoprijemanje s hudimi telesnimi in duševnimi boleznimi
 • spoprijemanje z življenjskimi spremembami (izgube, upokojitev, bolezen, starost, odraščanje otrok itd);
 • posttravmatske stresne motnje;
 • psiho-fizična izgorelost, izguba volje in energije za aktivno življenje
 • podpora v procesu osebnostne rasti in opolnomočenja za razreševanje različnih življenjskih izzivov
 • podpora v procesu iskanja motivacije in ustvarjalnosti
 • podpora za žalujoče
 • podpora pri doseganju sprememb in vzdrževanju zdravega življenjskega stila
 • odvajanje od kajenja in drugih razvad ter zasvojenosti
INDIVIDUALNI COACHING

V kolikor želite, se lahko odločite tudi z vključitev v proces individualnega coachinga, ki je namenjen vaši osebnostni in profesionalni rasti. V okviru coachinga delate na vaših lastnih izzivih, si postavljate cilje in jih dosledno dosegate. Gre za voden proces, katerega namen je, da vas približa vašim življenjskim ali poslovnim ciljem. Zanj se odločajo osebe, ki so na večjih prelomnicah v svojem življenju, osebi, ki si preprosto želijo neke spremembe ali posamezniki, ki pri sebi želijo razviti dodatne veščine (npr. vodenje, asertivna komunikacija, boljše upravljanje s časom).

IZOBRAŽEVANJA

Trenutno sta razpisani dve izobraževanji:

Razvoj možganov pod vodstvom doc. dr. Andreje Poljanec - preberite več

ABCD Coachinga pod vodstvom asist. dr. Sabine Đuvelek - preberite več