enrolment
Information days and enrolment in 2020/21

NOVO! Psihoterapija otrok in mladostnikov

Uraden naziv psihoterapevtskega pristopa: Psihoterapija otrok in mladostnikov

Trajanje programa: 4 leta oz. 8 semestrov

Naziv ob zaključku: psihoterapevt za otroke in mladostnike

 

otroka

 

Opis pristopa

Psihoterapija otrok in mladostnikov zahteva posebna znanja, ki so nujno potrebna za učinkovito psihoterapevtsko delo iz naslednjih razlogov:

 

  • Terapevt in pacient sta si manj enakovredna kot pri psihoterapiji odraslih.
  • Psihoterapevti otrok in mladostnikov morajo biti zato „večjezični“: morajo biti sposobni uporabljati oblike komunikacije, ki so primerne starosti in razvojnim posebnostim, torej tudi neverbalne oblike izražanja (na primer igranje, risanje, barvanje…), v verbalni komunikaciji pa morajo znati uporabljati tudi simboliko in metafore (na primer delo s pravljicami in zgodbami).
  • Otroci in mladostniki so bolj kot odrasli odvisni od svojega ožjega in širšega socialnega okolja. Zato morajo razni vidiki odnosov med psihoterapevtom in otrokovimi bližnjimi zaupnimi osebami najti svoje mesto v psihoterapiji otrok in mladostnikov.

 

Psihoterapevti otrok in mladostnikov si morajo pridobiti multidisciplinarna in od posameznih psihoterapevtskih pristopov neodvisna temeljna znanja, na njih pa potem dograditi specifična znanja povezana s pristopom. Tako morajo imeti psihoterapevti otrok in mladostnikov multidisciplinarno osnovno znanje na področju telesnega, čustvenega, kognitivnega in socialnega razvoja. Poznati morajo specifična vprašanja iz otroškega in mladostniškega obdobja in kakšne motnje v razvoju se lahko pojavijo.

Specialistični študij psihoterapije otrok in mladostnikov je organiziran podobno kot so organizirani drugi psihoterapevtski pristopi v okviru študija psihoterapevtske znanosti na SFU Ljubljana. Po drugem letniku študija psihoterapevtske znanosti na prvi stopnji se lahko študent odloči za smer psihoterapija otrok in mladostnikov, ki jo potem konča na magistrski stopnji. V študij se lahko po opravljenem diferencialnem programu vključijo tudi diplomanti sorodnih smeri (socialno delo, specialna pedagogika, socialna pedagogika, psihologija, biopsihologija, medicina).

Študij psihoterapije otrok in mladostnikov posreduje teoretično in praktično znanje, ki omogoča usposobljenost za opravljanje psihoterapije otrok in mladostnikov.

 

(foto: Pixabay)